Au fost aprobate Norme pentru completarea Declaraţiei statistice Intrastat


Ordinul nr. 1623/2022 prevede aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Normele de completare a declaraţiei statistice Intrastat conţin informaţii privind sistemul statistic Intrastat, menite să sprijine furnizorii de date pentru a completa declaraţia statistică Intrastat într-un mod corect şi eficient.

Obligaţia furnizării de date statistice Intrastat revine tuturor operatorilor economici care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
1. sunt înregistraţi în România în scopuri de taxă pe valoare adăugată – adică au cod de identificare fiscală;
2. efectuează comerţ intra – UE cu bunuri;
3. valoarea totală anuală a comerţului intra – UE cu bunuri depăşeşte pragul valoric stabilit anual de Institutul Naţional de Statistică, separat pentru cele două fluxuri, introduceri şi, respectiv, expedieri de bunuri.

Institutul Naţional de Statistică a stabilit un nivel al pragurilor valorice Intrastat de 1.000.000 lei atât pentru expedieri de bunuri, cât şi pentru introduceri de bunuri.