Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Procedura de prezentare a legitimaţiei de inspecţie fiscală în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală

Ordinul nr. 1229/2023 prevede aprobarea Procedurii de prezentare a legitimaţiei de inspecţie fiscală şi a ordinului de serviciu în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală.

Potrivit legislației, legitimaţia de inspecţie şi ordinul de serviciu pot fi prezentate contribuabilului la începerea inspecţiei fiscale şi prin utilizarea mijloacelor video de comunicare la distanţă.

Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Se instituie reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată

Codul de procedură fiscală a fost completat de Legea nr. 93/2023 publicată în Monitorul Oficial nr. 320/2023.

Pe scurt se instituie reguli speciale privind stingerea creanțelor fără plată.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul proprietăţii Fiscalitate Taxe/Impozite

Procedura de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole

Ordinul nr. 216/2023 prevede aprobarea Procedurii de stabilire a impozitului pe veniturile din înstrăinarea terenurilor agricole situate în extravilan/pachetului de control al persoanelor juridice care au în proprietate unul sau mai multe terenuri agricole situate în extravilan, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Categories
Articole Fiscalitate Formulare/declaraţii

Unele obligații fiscale vor fi anulate!

În Monitorul Oficial nr. 163/2023 a fost publicată Legea nr. 43/2023 pentru anularea unor obligaţii fiscale.

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale, precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii şi asimilate salariilor, a veniturilor din tichete cadou obţinute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de la intrarea în vigoare a Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă şi, respectiv, a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, şi până la 31 decembrie 2020 inclusiv, şi neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Protectia mediului

Noutăți privind depunerea Declaraţiei privind anumite produse din plastic de unică folosinţă!

În Monitorul Oficial nr. 128/2023 a fost publicat Ordinul nr. 185/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie privind anumite produse din plastic de unică folosinţă” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia.

Declaraţia privind anumite produse din plastic de unică folosinţă se transmite în format electronic la Administraţia Fondului pentru Mediu.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Un proiect vizează modificarea unor prevederi privind înregistrarea în scopuri de TVA

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiect de ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru modificarea unor prevederi privind înregistrarea/anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Modelul cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme, aprobat!

Ordinul 2806/2022 prevede aprobarea modelului cererii de restituire a sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Lista contribuabililor bun-platnici va fi publicată pe portalul ANAF

ANAF va publica, trimestrial, lista contribuabilor, persoane juridice, care au declarat și au achitat la scadență obligațiile fiscale de plată și care nu au obligații restante.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Codul de procedură fiscală a suferit modificări!

Ordonanţa nr. 31/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 857/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Noutăţi privind anularea unor obligaţii fiscale şi ultimele modificări aduse Codului Fiscal!

Legea nr. 72/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 315/2022, prevede anularea unor obligaţii fiscale şi modificarea unor acte normative.

Se anulează diferenţele de obligaţii fiscale principale şi/sau obligaţiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată contribuabilului, ca urmare a calificării ulterioare de către organul fiscal a sumelor reprezentând indemnizaţii sau orice alte sume de aceeaşi natură, primite pe perioada delegării, detaşării sau desfăşurării activităţii pe teritoriul altei ţări, de către angajaţi ai angajatorilor români care şi-au desfăşurat activitate pe teritoriul altei ţări, aferente perioadelor fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, şi neachitate.