Tag-Archive for » contract «

Un grup parlamentar susţine că Ordonanța referitoare la taxarea suplimentară a contractelor part-time încalcă prevederile Codului Fiscal, punctând că operatorii economici care sunt afectați ar trebui să acționeze pe calea instanțelor judecătorești pentru sesizarea Curții Constituționale.

Se precizează că Inspecția Muncii are atribuții în prevenirea unor astfel de practici, însă arată că prin acest act normativ este incompetentă.

Astfel, se susține că Ordonanța încalcă prevederile constituționale referitoare la emiterea de ordonanțe simple, întrucât Constituția interzice în mod expres posibilitatea de a interveni în domeniul legilor organice, cum este Codul Fiscal.

 

Contractul de activitate sportivă reprezintă una din modificările aduse Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000.

Ca să înţelegem şi mai bine acest tip de contract de acum înainte structurile sportive de drept public, organizate ca servicii în cadrul administrației publice locale şi care nu puteau încheia raporturi juridice specifice activității sportive cu sportivii de performanță existând riscul blocării activității sportive de performanță prin înghețarea anului competițional 2017-2018, vor putea face demersul birocratic de a semna.

Rolul contractului de activitate sportivă este că astfel, sportivii își vor putea desfășura activitatea în baza unui contract de activitate sportivă, în care va fi stipulată valoarea drepturilor bănești aferente activității sportive prestate de către sportivul de performanță sau de către alte persoane juridice sau fizice implicate în activitatea sportivă, respectiv modalitățile și termenele de plată. Mai mult …

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem. Mai mult …

doctor_71548500Ministerul Sănătăţii a propus spre consultare publică Proiectul de Ordin privind aprobarea metodologiei de calcul şi a modului de evaluare a îndeplinirii indicatorilor de performanţă ai managerului spitalului public precum și a criteriilor de performanţă generale în baza cărora se realizează evaluarea managerului spitalului public.

Prin proiectul de act normativ se propune o clasificare a indicatorilor de performanţă în trei categorii, respectiv indicatori esenţiali, critici şi generali. În funcţie de categoria din care fac parte, indicatorii de performanţă au ponderi diferite în punctajul total.

Doi dintre indicatori, care pun accent pe siguranţa pacientului din perspectiva curăţeniei în spitale şi a prevenirii infecţiilor nosocomiale (respectiv gradul de ocupare cu personal specializat a serviciului/compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale şi rata spaţiilor conforme din punct de vedere igienico-sanitar raportat la normativele în vigoare în anul calendaristic evaluat) sunt abordaţi ca fiind esenţiali iar nerealizarea unui scor de 9 puncte din 10 va atrage calificativul “nesatisfăcător” pentru manager, indiferent de punctajele obţinute pentru celelalte categorii de indicatori (critici şi generali). Mai mult …

id-100276679-300x204

Conform Noului Cod Fiscal, notarii publici sunt obligaţi să anunţe organele fiscale în momentul în care constată că o tranzacţie imobiliară se încheie la o valoare mai mică decât cea stabilită printr-un studiu de piaţă profesionist.

Astfel, Adrian Vascu, fostul preşedinte al ANEVAR consideră că vânzătorii şi cumpărătorii nu trebuie să semneze un contract de vânzare – cumpărare în care să declare o sumă diferită faţă de banii pe care i-au încasat/plătit.

“Chiar dacă nivelul taxelor de plătit a determinat acest comportament, cumpărătorii trebuie să fie conştienţi de faptul că suma înregistrată în actele oficiale este singura care atestă legal tranzacţia şi care poate fi revendicată în ipoteza anulării actului de vânzare-cumpărare”, a mai spus Adrian Vascu.

prima casa
Camera Deputaților, a adoptat propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996
, potrivit căreia cei care nu mai pot achita ratele creditului ipotecar vor putea scăpa de evacuarea din locuință.

Actul normativ introduce un nou capitol privind procedura conform căreia imobilele mai mici de 100 mp, scoase la licitație de către instituțiile creditoare ar putea fi cumpărate de către autoritățile administrației publice locale şi transformate în locuințe de sprijin, astfel foştii proprietari să le poată închiria în baza unui contract de închiriere, însă nivelul chiriei să nu depășească 10% din venitul net lunar pe familie.

Persoanele care deţin în proprietate sau în calitate de chiriaş o altă locuinţă nu vor putea beneficia de locuinţele de sprijin, de asemenea, nu vor avea dreptul să subînchirieze sau să schimbe destinația spațiului închiriat.

salubritateConsiliul Concurenţei a supus spre dezbatere publică un document intitulat “Orientări privind interpretarea şi aplicarea prevederilor Legii concurenţei pe pieţele serviciilor de salubrizare a localităţilor, respectiv recomandări pentru îmbunătăţirea mediului concurenţial pe aceste pieţe”.

Actul normativ stabileşte că durata contractelor de salubritate şi tarifele pentru consumatori vor fi limitate pentru îmbunătăţirea concurenţei, astfel încât operatorul economic aflat în poziţie dominantă să nu poată exploata această poziţie, inclusiv prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor tarife excesive.

Astfel, printre recomandările Consiliului Concurenţei se prevăd:

– asigurarea unui grad de concurenţă cât mai ridicat în cadrul licitaţiei pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare;
– limitarea drepturilor exclusive, în special a duratei acestora. Durata trebuie stabilită astfel încât să nu fie afectată concurenţa pe piaţă, prin optimizarea interdependenţei durată – investiţii/cost – tarif:
– impunerea unui mecanism eficient de reglementare astfel încât operatorul economic aflat în poziţie dominantă să nu poată exploata această poziţie, inclusiv prin impunerea în sarcina consumatorilor a unor tarife excesive. Acest lucru se poate realiza, inclusiv prin reglementarea tarifelor, în sensul stabilirii tarifelor la un nivel considerat ca fiind accesibil pentru consumatori.

 

contract-nerezident
Migrația forței de muncă din România spre alte țări a funcționat și în sens invers, în sensul că o serie de persoane fizice sau juridice au decis să vină și să lucreze în țara noastră colaborând cu firme de pe plan local.

Această colaborare între firmele locale și cele străine sau persoane fizice nerezidente, l-a determinat pe legiuitor să creeze un set de reguli cu privire la tipurile de  contracte ce trebuie să fie înregistrate la ANAF, la termenele ce trebuiesc respectate și formularele care vor fi completate de cei vizați. Mai mult …

imagesfrancPotrivit unor surse guvernamentale, Guvernul contestă la Curtea Constituţională a României legea privind conversia creditelor din franci elveţieni în lei.

Astfel, legea privind conversia creditelor din franci elveţieni în lei a primit votul final din partea deputaţilor, consemnându-se 248 de voturi ”pentru”, niciunul împotrivă şi nicio abţinere, după ce atât pragul de 250.000 de franci, cât şi gradul de îndatorare de 50% au fost eliminate.

Conform modificărilor făcute de comisie, conversia ar urma să se facă prin act adiţional la contractul de credit la cursul de schimb la data încheierii contractului, deputaţii eliminând sintagma ”prin hotărâre judecătorească”.

Totuşi, deputaţii nu au fost de acord ca perioada de implementare a legii conversiei creditelor în franci elveţieni să fie mai mică de 60 de zile, aşa cum stabileşte textul iniţial al proiectului.

fonduri-posdru
Ministerul Fondurilor Europene a publicat arhiva electronică SMIS, care conţine proiectele şi contractele de achiziţie aferente programelor operaţionale 2007-2013.

Am promis transparenţă şi asta înseamnă transparenţă: publicarea detaliilor despre 16.056 contracte de finanţare şi 151. 348 contracte de achiziţie din fonduri europene. Mulţumesc secretarului de stat Radu Mihaiu care a lucrat la partea tehnică a acestei operaţiuni. Mulţumesc Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic şi ONG-urilor care au venit cu idei în cadrul consultărilor organizate pe acest subiect” a declarat ministrul Fondurilor Europene, Cristian Ghinea.

Bazele de date deschise disponibile sunt completate periodic de către departamentele specializate din MFE.

Arhiva publicată respectă dreptul la viaţa privată şi protecţia datelor personale şi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, nu conţine date cu caracter personal referitoare la persoanele incluse în grupul ţintă al proiectelor.