Tag-Archive for » contract cadru «

Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern şi urmează să intre în vigoare pe data de 1 aprilie, după publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit unui comunicat al CNAS, faţă de Contractul-cadru pe anul 2017 – a cărui aplicabilitate a fost prelungită şi pentru trimestrul I al anului 2018 – noul act normativ cuprinde o serie de prevederi care vizează creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora.

Mai mult …

„Contractul este legea părților”, se spune, pe bună dreptate. În același timp, s-a considerat că, în privința mai multor categorii de contracte, printre care și cele de achiziție „aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice” se impune fixarea unor jaloane solide și-a unor limite clare, dincolo de care nu se poate trece fără a surveni o nesocotire a legii.

Există, desigur, un principiu al libertății contractuale, dar nu poate fi omis faptul că libertatea aceasta contractuală este, în genere, limitată de către lege. Așadar, „legea părților” va trebui să fie formulată de așa natură încât să se afle în acord cu „legile țării”. Mai mult …

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a anunţat că a fost realizată varianta actualizată a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificări care să ducă la creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii, dar şi debirocratizarea şi transparentizarea activităţii.

Proiectul prevede că, începând cu data de 1 iulie 2018, asiguraţii vor putea obţine medicamentele cu şi fără contribuţie personală de la oricare farmacie din ţară aflată în contract cu sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Actuala reglementare, conform căreia farmacia trebuie să fie în contract cu aceeaşi casă de asigurări de sănătate ca şi medicul prescriptor, va mai fi aplicată doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat. Mai mult …

Noul contract-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017, ce vor intra în vigoare la 1 aprilie 2017, cuprinde o serie de noutăţi, printre care creşterea valorii minime garantate a punctului per capita pentru asistenţa medicală primară de la 4,6 la 4,8 lei, valoarea minim garantată a punctului pe serviciu crescând de la 2,1 la 2,2 lei.

Potrivit CNAS, în cadrul serviciilor medicale preventive şi profilactice, pentru screeningul sindromului dismetabolic la copiii de peste 6 ani cu indicele de masă corporală (IMC) crescut sau la cei cu istoric de hipercolesterolemie familială se introduc investigaţiile TSH şi FT4, iar investigaţia „colesterol total” se înlocuieşte cu investigaţia „LDL colesterol”. La acest capitol, pentru adulţii asimptomatici cu vârsta peste 18 ani se introduce investigaţia „LDL colesterol”.

Investigaţiile paraclinice feritină serică, gama GT şi osteodensitometrie segmentară (DXA) vor putea fi recomandate şi de medicii de familie.

alerta-medicii-de-familie-820x300-660x375

În data de 23 iunie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a decis prelungirea până la 29 iulie data limită de contractare de către furnizorii de servicii medicale a noului Contract cadru. Între timp, medicii de familie îşi menţin refuzul de a semna contractele pentru decontarea serviciilor oferite pacienţilor, pe motiv că nu au fost chemaţi la consultări.

Astfel, în cel mult o săptămână, medicii sunt obligaţi să semneze actele adiţionale pentru contractul valabil pe parcursul lunii iulie 2016.

Totodată, CNAS precizează că noile acte adiţionale se fac pe baza actualului contract cadru, dar respectând noile reglementări legislative introduse de la 1 iulie.

Medicii de familie ameninţă că vor da în judecată Casa Naţională de Asigurări de Sănătate pentru nerespectarea legislaţiei referitoare la transparenţa decizională.

lc
La 25 martie 2016, Ministerul Sănătății a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre Guvern pentru prorogarea până la data de 1 iulie 2016 a termenului de aplicare a prevederilor H. G. nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016–2017 și pentru prelungirea până la data de 30 iunie 2016 a aplicării prevederilor H. G. nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014–2015.

Potrivit actului normativ, termenul prevăzut la articolul 2 din H.G. nr. 161/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 215 din 23 martie 2016, se prorogă până la data de 1 iulie 2016. În ceea ce priveşte termenul de aplicare a prevederilor H. G. nr. 400/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 366 din 19 mai 2014, acesta se prelungeşte până la data de 30 iunie 2016.

Proiectul de H. G. mai prevede că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestrul II al anului 2016 prin acte adiţionale la contractele derulate în anul 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora se va face din sumele prevăzute pe domeniile de asistenţă medicală corespunzătoare, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

healHotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, s-a publicat în Monitorul Oficial nr. 215/2015 şi intră în vigoare la 1 aprilie.

Actul normativ stabileşte ce servicii medicale vor putea fi acordate în sistemul sanitar autohton, în perioada 2016-2017, persoanelor asigurate şi neasigurate.

Astfel, pachetul minimal va fi destinat persoanelor neasigurate şi va cuprinde servicii de îngrijire a sănătăţii, medicamente şi materiale sanitare acordate doar pentru urgenţele medico-chirurgicale şi bolile cu potenţial endemoepidemic (boli infecţioase regionale care pot provoca izbucniri epidemice). Totodată, pachetul va include monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuzei, servicii de planificare familială si servicii de prevenţie.

Pachetul de bază va fi destinat asiguraţilor şi va cuprinde serviciile medicale, serviciile de îngrijire a sănătăţii, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi alte servicii la care au dreptul persoanele respective.

lc
La 23 decembrie 2015, Guvernul României a aprobat o hotărâre ce prevede prelungirea până la 31 martie 2016 a contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015.

Prelungirea acestei perioade este necesară pentru stabilirea tarifelor aferente serviciilor medicale, precum și pentru implementarea în Sistemul Informatic Unic Integrat a noilor reglementări.

Documentul mai prevede că decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare și a dispozitivelor medicale contractate pentru trimestru I al anului 2016, prin acte adiționale la contractele derulate în 2015 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se face din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2016.

medcNimeni nu poate ocoli doctorul, dar sistemul medical autohton îi îngrozeşte pe unii români mai rău decât boala. De teama spitalelor, mulţi preferă clinicile private sau tratamentele în străinătate. Numeroşi doctori şi-au luat tălpăşiţa, şi ei, într-acolo.

Pacienţii s-au săturat să fie cobaii spitalelor iar medicilor li s-a acrit de nesfârşita reformă a sistemului de sănătate. Cât s-a avansat? Ocupăm acelaşi loc fruntaş la tuberculoză (“boala sărăciei”) şi boli de inimă. Păi, cum să nu te doară inima când vezi ce se întâmplă în jur?!

Apariţia HG 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 intră în categoria ştirilor juridice de mare interes, pentru noi toţi. Mai mult …

images7Actualul contract cadru de asistenţă medicală ar putea fi prelungit cu încă o lună, după declaraţiile dr. Constantin Cârstea, vicepreşedintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR).  Mai precis, el ar putea fi valabil chiar şi în luna aprilie. Medicul Constantin Cârstea a participat la o întâlnire pe marginea actului normativ alături de alţi reprezentanţi ai organizaţiilor profesionale medicale.
Motivul pentru care noul contract cadru ar putea intra în vigoare cu o întarziere de o lună îl reprezintă contestarea bugetului de stat la Curtea Constituţională.
Amintim că noul contract cadru aduce o serie de noutăţi în sistemul medical românesc. În primul rând, a fost modificat procentul prin care medicii de familie sunt plătiţi. Conform noului contract cadru, raportul dintre procentul alocat din fondul asistenţei medicale primare pentru plata per capita şi cel alocat pentru plata per serviciu s-a schimbat. Mai exact, medicii de familie vor primi 70% pentru pacienţii înscrişi pe liste şi 30% pentru serviciile oferite.
De asemenea, documentul mai prevede introducerea coplăţii în spitale, nivelul minim al acesteia fiind stabilit la 5 lei, în timp ce nivelul maxim a fost stabilit la 10 lei, după declaraţiile oficialilor din Ministerul Sănătăţii, de la Guvern, dar şi reprezentanţii delegaţiei Fondului Monetar Internaţional.