Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Noutăţi privind Contractul – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022 a fost recent completată de Hotărârea nr.1057/2022.

Categories
Asigurări de sănătate Medicamente Medici/personal medical Programe de sănătate Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Modificări ale Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale

Pentru pacienţii internaţi în regim de spitalizare continuă, pentru care se acordă servicii medicale spitaliceşti în unităţile sanitare publice, cuantumul alocaţiei de hrană nu este inclus în plata acestor servicii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Protecţie socială Social Ştiri

Dispoziţii aplicabile în contextul încetării stării de alertă

Ordinul nr. 1214/2022 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022.

Categories
Articole Asigurări de sănătate Programe de sănătate Sănătate

Completări aduse Legii privind reforma în domeniul sănătăţii!

În Monitorul Oficial nr. 627/2021 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 54/2021 pentru modificarea şi completarea art. 230 şi 349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost aprobat modelul contractui de concesiune încheiat pentru efectuarea activităţilor sanitar – veterinare

A fost aprobat modelul – cadru al documentaţiei de atribuire a contractelor de concesiune prevăzute la art. 15 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar – veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004.

Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăți privind modificarea contractului de achiziţie publică!

Instrucţiunea nr. 1/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 56/2021, prevede modificarea contractului de achiziţie publică/contractului de achiziţie sectorială/acordului – cadru.

Categories
Economie Ştiri

A fost aprobat Contractul – cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere

A fost aprobat Contractul – cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2021.

Ordinul nr. 322/2020 prevede aprobarea Contractului – cadru de derulare a ţiţeiului şi produselor petroliere prin terminalul petrolier pentru anul 2021.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Avem un nou model de contract – cadru privind racordarea la reţelele electrice de interes public

În Monitorul Oficial nr. 858/2020 a fost publicat Ordinul nr. 164/2020 pentru aprobarea contractelor – cadru de racordare la reţelele electrice de interes public.

Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Categories
Organizare judiciară

A fost aprobat contractului – cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2020

În Monitoru Oficial nr. 980/2019 a fost publicat Odinul nr. 405/2019 privind aprobarea Contractului – cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2020.

Acesta prevede că se aprobă Contractul – cadru pentru transportul ţiţeiului, gazolinei, condensatului şi etanului pentru anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Programe de sănătate Sănătate Ştiri

A fost aprobat contractul cadru CNAS!

Contractul-cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern şi urmează să intre în vigoare pe data de 1 aprilie, după publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit unui comunicat al CNAS, faţă de Contractul-cadru pe anul 2017 – a cărui aplicabilitate a fost prelungită şi pentru trimestrul I al anului 2018 – noul act normativ cuprinde o serie de prevederi care vizează creşterea accesului persoanelor asigurate la medicamente şi servicii medicale, debirocratizarea şi transparentizarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi disciplina contractuală a acestora.