Tag-Archive for » consumator «

Așa cum se știe, comisioanele aplicabile de către multe dintre instituțiile de credit, pentru operațiuni banale, efectuate la bancomate, au devenit, de la o vreme, cam… supraponderale. Sau din cale-afară de mari, comparativ, chiar, cu țările mai înstărite din UE! Nici măcar banala interogare a soldului n-a scăpat netaxată, ceea ce nu-i tocmai în regulă.

Legea 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază a fost publicată în „Monitorul Oficial” 1032/2017. Vom examina, de îndată, câteva dintre prevederile sale! Mai mult …

Legea prevede că orice contract încheiat între profesionişti şi consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii va cuprinde clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate.

Conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între profesionişti şi consumatori, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa prezentei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale. Mai mult …

Guvernul a adoptat un proiect de act normativ care va duce la creşterea nivelului de informare şi protecţie a consumatorilor la alegerea unui cont de plată, la schimbarea acestuia, precum şi la deschiderea unuia cu servicii de bază, informează Executivul.

Actul normativ transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei 2.014/92/UE, conţinând aspecte referitoare la transparenţa şi compatibilitatea comisioanelor percepute consumatorilor pentru conturile de plăţi deţinute de aceştia, la schimbarea conturilor de plăţi, la facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi de plăţi, precum şi la deschiderea şi utilizarea conturilor de plăţi cu servicii de bază.

mediere
În cadrul şedinţei din 19 octombrie, Guvernul a aprobat Hotărârea privind organizarea şi funcţionare structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

HG a stabilit atribuţiile Direcţiei de soluţionare alternativă a litigiilor din cadrul ANPC, alocarea unui număr de 25 de posturi, precum şi alte aspecte cu privire la soluţionarea alternativă a litigiilor.

Această direcţie îşi va desfăşura activitatea în cadrul ANPC, independent de activităţile de supraveghere şi control piaţă.

De asemenea, în cadrul ANPC îşi va desfăşura activitatea, începând cu 1 ianuarie 2018, şi Centrul European al Consumatorilor România, care funcţionează acum prin intermediul unui ONG. Includerea activităţii Centrului în cadrul ANPC are în vedere o mai bună diseminare a programului de sprijin pentru consumatori, în condiţiile în care una dintre activităţile constante o reprezintă informarea şi consilierea permanentă a consumatorilor.

creditescadere-ss-wide
Executivul a adoptat o ordonanță de urgență care are ca obiect reglementarea drepturilor și obligațiilor părților în ceea ce privește contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile, precum și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori.

Actul normativ transpune la nivel național dispozițiile Directivei nr. 2014/17/UE și reglementează unele aspecte specifice pieței și practicilor naționale.

OUG se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor.

OUG va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării sale în Monitorul Oficial.

audit energetic 1
Ideea de a realiza economie de energie în rândul consumatorilor a apărut încă din 2014 când s-a propus ca legiuitorul să adopte în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 decembrie 2020 măsuri în domeniul eficienței energetice. Aceste măsuri au ca obiectiv obținerea unor economii în fiecare an de 1,5% din volumul vânzărilor anuale de energie către consumatorii tuturor distribuitorilor sau tuturor furnizorilor de energie ca volum, calculate ca medie pe perioada de 3 ani anterioară lui 1 ianuarie 2014.

Astfel, legiuitorul a adoptat legea 160/2016 pentru modificarea și completarea legii 121/2014 privind eficiența energetică care a fost publicată în Monitorul Oficial 562 din 26 iulie 2016. Prevederile sale se aplică începând cu 29 iulie 2016. Mai mult …

downloaedEuroparlamentarii români Cristian Buşoi şi Mihai Ţurcanu au lansat un ghid pentru accesarea fondurilor europene direct la Bruxelles în domenii ca proiectele de mediu, educaţie, sănătate, protecţia consumatorului, IMM, universităţi şi institute de cercetare.

‘Dincolo de axele de finanţare şi de programele pe care România le-a negociat cu Uniunea Europeană, care vor fi accesate prin MFE sau alte instituţii din România, există oportunităţi de a accesa fonduri europene direct la Bruxelles în domeniul proiectelor de mediu, educaţiei, sănătăţii, protecţia consumatorului, IMM, universităţi şi institute de cercetare. (…) Ceea ce am sintetizat în aceste broşuri sunt doar informaţiile de bază care pot orienta pe cei care pot şi vor să obţină astfel de finanţări”, a afirmat europarlamentarul Cristian Buşoi.

Conform declaraţiilor lui Buşoi, ghidul a fost tipărit în 2000 de exemplare şi va fi trimis primăriilor, organizaţiilor non-guvernamentale relevante şi fiecărei universităţi din România.

factura-energie-800x451
Comitetul de reglementare al Autorității Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a aprobat în şedinţa din 22 iunie 2016 următoarele:

  • menținerea în semestrul II 2016 a tarifelor reglementate de energie electrică aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 176/2015;
  • reducerea tarifelor CPC aplicate ȋn semestrul II 2016, ȋn medie cu cca. 2,5 % față de cele aplicate ȋn perioada aprilie – iunie 2016;
  • reducerea cu 6,3 % a tarifului pentru serviciul de sistem aplicat ȋncepând cu 01.07.2016;
  • reducerea tarifelor pentru serviciul de transport aplicate ȋncepând cu 01.07.2016, ȋn medie cu 10,8 %;
  • reducerea contribuției pentru cogenerarea de ȋnaltă eficiență aplicată ȋn semestrul II 2016, cu 12,7 % față de semestrul I 2016.

Pe baza acestor elemente și ținând cont de creșterea gradului de dereglementare ȋn semestrul II 2016 cu 10 % față de semestrul I 2016, ȋncepând cu 01 iulie 2016 prețul energiei electrice din facturile clienților casnici va scădea ȋn medie cu 2 %.

electric dangerMai înainte de-a învăța scrisul și socotitul, știm deja, prin grija familiei, că aparatele și instalațiile electrice ascund o energie pe cât de misterioasă, pe-atât de primejdioasă. Asemenea focului, electricitatea de uz casnic sau industrial rămâne inofensivă doar atâta timp cât organismul uman nu experimentează în mod nemijlocit influența sa necontrolată. Mai mult …

images (14)

De cele mai multe ori  după ce analizăm un contract de credit suntem în imposibilitatea de a înţelege anumiţi termeni, aceştia au o formulare prea vagă şi se interpretează la modul general.

Acesta a fost şi motivul pentru care ÎCCJ prin Decizia nr. 441/2016 s-a pronunţat asupra noţiunii de consumator.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că în sensul Directivei nr. 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, prin ,,consumator” se înţelege orice persoană fizică sau juridică care, în cadrul contractelor care intră sub incidenţa directivei, acţionează în scopuri care se află în afara meseriei, a domeniului de afaceri sau a profesiunii sale. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori, prin consumator se înţelege orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociaţii, care, în temeiul unui contract care intră sub incidenţa acestei legi, acţionează în scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale.

Un caz practic în aplicarea acestor prevederi, a reţinut Înalta Curte. Persoana fizică ce a încheiat cu o bancă mai multe contracte de credit în scopul refinanţării altor credite dobândite de la o altă bancă şi al obţinerii de împrumuturi în vederea dobândirii de imobile pe care, apoi, le-a închiriat, nu poate fi inclusă în categoria consumatorilor protejaţi de Directiva nr. 93/13/CEE şi de Legea nr. 193/2000.