Categories
Proiecte şi propuneri legislative Protectia mediului Ştiri

Proiectul cu privire la combaterea efectelor fumatului poate duce la pierderea a 20.000 locuri de muncă

tigara electonicaProducătorii de ţigarete declară că proiectul de amendare a legii cu privire la combaterea efectelor fumatului poate duce la pierderea a 20.000 locuri de muncă prin efecte în lanţ asupra zonei de aprovizionare şi distribuţie şi ar putea înjumătăţi cifra de afaceri pentru circa 50% din punctele de vânzare care comercializează ţigarete.

Astfel, ei au depus la Camera Deputaţilor un punct de vedere cu privire la propunerea de interzicere totală a fumatului în spaţiile publice închise şi de interzicere a comercializării produselor din tutun la o distanţă de mai puţin de 250 metri de spitale şi unităţi de învăţământ.

“Evaluăm că, dintr-un total de 73.000 de puncte de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun, aflate la ora actuală în România, vor fi afectate peste 46% la nivel naţional: 54% în mediul urban şi 27% în mediul rural. Dat fiind că în Bucureşti există peste 500 unităţi de învăţământ şi peste 100 de unităţi medicale, impactul evaluat este de 65% din numărul punctelor de vânzare (…)”, se precizează în documentul menţionat.

Conform semnatarilor, “restricţia listării produselor din tutun va reduce cifra de afaceri a comercianţilor afectaţi cu 35% până la 50%”.

Categories
Legislaţie utilă Ştiri

Comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă suferă unele modificări

bani
Art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, a fost completat prin Legea nr. 57/2015 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 202/2015.

Astfel actul normativ prevede că orice comerciant care anunţă o reducere de preţ trebuie să o raporteze la preţul de referinţă practicat în acelaşi spaţiu de vânzare pentru produse sau servicii identice. Preţul de referinţă reprezintă cel mai scăzut preţ practicat în acelaşi spaţiu de vânzare în perioada ultimelor 30 de zile, înainte de data aplicării preţului redus.

De asemenea, legea completează OG nr. 99/2000 cu prevederi referitoare la modul de expunere a produselor comercializate cu preț redus, înainte cu 3 zile de expirarea termenului de valabilitate, produsele aflate la comercializare cu preţ redus/oferte promoţionale, cu 3 zile înainte de expirarea datei durabilităţii minimale/datei-limită de consum aferente produselor alimentare sau a termenului de valabilitate/datei de minimă durabilitate aferente produselor nealimentare, se sortează şi se expun la comercializare, pe rafturi sau în standuri, delimitate vizibil, cu informarea corectă, completă şi precisă a consumatorilor. Nerespectarea acestor prevederi este considerată practică comercială incorectă şi se sancţionează conform reglementărilor legale în vigoare.

Categories
Articole Economie Fiscalitate IMM Taxe/Impozite

Iniţiativă legislativă: scutiri de impozite pentru deţinătorii de clădiri noi, destinate vânzării

hseActualmente, există o mulţime de clădiri de locuinţe noi, spaţioase, arătoase, funcţionale… ce stau nefolosite, aşteptându-şi cumpărătorii.

Dezvoltatorii aşteaptă să crească iarăşi preţurile, să fie totul ca mai înainte de criză, când, după un amar de vreme, răsărise soarele din nou şi deasupra Carpaţilor.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificări la Ordinul privind stabilirea condițiilor în comercializarea produselor de panificație

examenulpentrunotariistagiari-1402421421Noutăţi legislativeAutoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a supus dezbaterii publice proiectul de Ordin privind privind modificarea și completarea Ordinului nr. 392/2013 privind stabilirea condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care comercializează produse de panificație pe teritoriul României.

Astfel, potrivit actului normativ, în Ordinul nr. 392/2013 se introduce art. 1*1: “Prezentul ordin  nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene sau în Turcia ori care sunt fabricate în mod legal într-un stat semnatar al acordului privind Spaţiul Economic European, cu condiţia ca cerinţele aplicabile acestor produse în statul respectiv să asigure un nivel de protecţie echivalent cu cel prevăzut în prezentul ordin.”

Categories
Agricultură şi silvicultură Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Un nou sistem de sancţiuni în agricultura ecologică

5eco

Conform unui act normativ publicat recent în Monitorul Oficial, din 29 septembrie se introduc sancţiuni pentru inspectorii din agricultura ecologică, riscând amenzi de până la 40.000 lei dacă nu respectă legislaţia în materie.

Este vorba de O.G. nr. 29/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 639 din 30 august 2014, care reglementează mai clar prevederile privind etichetele produselor ecologice.

Potrivit documentului, etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicand faptul că produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologice.

Totodată, noile dispoziţii prevăd o serie de sancţiuni contravenţionale pentru organele de inspecţie şi certificare din domeniul agriculturii ecologice, care nu respectă obligaţiile prevăzute de legislaţie.

Organismele de inspecţie şi certificare trebuie să solicite operatorilor economici oprirea temporară de la comercializare a produselor care nu respectă regulile de producţie ecologică sau, după caz, retragerea produselor în cauză. În caz contrar, vor risca o amendă cuprinsă între 25.000 de lei şi 30.000 de lei, iar în cazul în care nu deţin documentele care fac parte din dosarul de control ei vor fi sancţionati cu amendă între 35.000 şi 40.000 de lei.

Noile reguli se vor aplica din 29 septembrie 2014.

Categories
Domeniul energetic Ştiri

Utilizarea sumelor obținute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

download (2)

Guvernul a decis ca sumele obținute din comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră să fie utilizate pentru proiecte urgente şi anume pentru celea ce se  încadrează în prevederile Directivei 2003/87/CE.

Printre aceste proiecte sunt incluse:
implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a municipiului București: 44.630 mii lei;
– trecerea autobuzelor pentru transportul în comun din municipiul Ploiești pe funcționare cu GPL: 22.315 mii lei;
– achiziționarea de microbuze și autobuze pentru transportul elevilor din comunitățile rurale și a sportivilor din unitățile din învățământul preuniversitar la competițiile interne și internaționale: 90.300 mii lei;
– alocarea către MTS şi MEN a sumei de 40.700 mii lei (20.600, respectiv 20.100) pentru achiziționarea în condițiile legii a unor microbuze și autocare”.

 

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri Transporturi

Noutăţi privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional

download (3)În Monitorul Oficial nr. 687/2013 a fost publicat Ordinul nr. 2633/2013 al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013.

În cadrul actului normativ se precizează:

Utilizarea tichetului se face în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea sa de către colectorul validat, fără a se depăşi însă data de 20 decembrie a anului în care se desfăşoară programul.

Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai târziu, la data de 23 decembrie 2013, iar decontarea se realizează până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.

Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi data de 23 decembrie 2013.

În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producatorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou, producatorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

La data realizării formalităţilor de vânzare-cumpărare, proprietarul înscris depune la producatorul validat următoarele documente:

– nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original; aceasta primeşte număr şi data de intrare şi se restituie proprietarului înscris;

– declaraţia pe propria răspundere, în forma autentificată de notarul public, prin care proprietarul înscris îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său; declaraţia se depune la Autoritate de către producatorul validat cu ocazia efectuării decontului.

La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura, certificatul de conformitate şi cartea de identitate a autovehiculului.