Noutăţi privind Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional


download (3)În Monitorul Oficial nr. 687/2013 a fost publicat Ordinul nr. 2633/2013 al ministrului Mediului şi Schimbărilor Climatice pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.239/2013.

În cadrul actului normativ se precizează:

Utilizarea tichetului se face în termen de cel mult 45 de zile lucrătoare de la eliberarea sa de către colectorul validat, fără a se depăşi însă data de 20 decembrie a anului în care se desfăşoară programul.

Ultima cerere de decontare se poate depune, cel mai târziu, la data de 23 decembrie 2013, iar decontarea se realizează până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv.

Termenul de valabilitate a notei de înscriere este de cel mult 90 de zile lucrătoare de la emitere, fără a se depăşi data de 23 decembrie 2013.

În termenul de valabilitate a notei de înscriere, producatorul validat şi proprietarul înscris efectuează formalităţile de vânzare-cumpărare a autovehiculului nou, producatorul validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul primei de casare.

La data realizării formalităţilor de vânzare-cumpărare, proprietarul înscris depune la producatorul validat următoarele documente:

– nota de înscriere, exemplarul proprietarului, în original; aceasta primeşte număr şi data de intrare şi se restituie proprietarului înscris;

– declaraţia pe propria răspundere, în forma autentificată de notarul public, prin care proprietarul înscris îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a achiziţiona autovehiculul nou pe numele său; declaraţia se depune la Autoritate de către producatorul validat cu ocazia efectuării decontului.

La achiziţionarea autovehiculului nou, producătorul validat eliberează beneficiarului factura, certificatul de conformitate şi cartea de identitate a autovehiculului.