Categories
Articole Fiscalitate

Modificări de ultimă oră a Codului de procedură fiscală!

Ordonanța nr. 16/2023 prevede modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Fiscalitate Formulare/declaraţii Ştiri

Un nou model al Declarației unice!

Un nou model al formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” a fost aprobat de Ordinul nr. 2541/2022.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Codul de procedură fiscală a suferit modificări!

Ordonanţa nr. 31/2022, publicată în Monitorul Oficial nr. 857/2022, prevede modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Instrucţiuni privind formularea contestaţiei împotriva actelor administrative fiscale

Împotriva titlului de creanţă, precum şi împotriva altor acte administrative fiscale se poate formula contestaţie. Contestaţia este o cale administrativă de atac şi nu înlătură dreptul la acţiune al celui care se consideră lezat în drepturile sale printr-un act administrativ fiscal.

Recent, Ordinul nr. 1021/2022, a aprobat Instrucţiunile pentru aplicarea titlului VIII din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi! Procedura de angajare a răspunderii solidare

În Monitorul Oficial nr. 342/2022 a fost publicat Ordinul nr. 431/2022 pentru aprobarea Procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 25 şi 26 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Organele fiscale locale competente în executarea silită a debitorului sunt îndreptăţite să ceară oricărui codebitor realizarea integrală a obligaţiei de plată datorate bugetelor locale ale unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri

Ministerul Finanţelor propune modificări ale Codului Fiscal și de Procedură Fiscală

În ceea ce priveşte Codul de procedură fiscală modificările vizează:

1. Flexibilizarea condiţiilor de accesare a eşalonării la plată prin crearea posibilităţii depunerii cererii de eşalonare şi de către debitorii aflaţi în procedura insolvenţei, condiţia fiind ca până la data emiterii deciziei de eşalonare aceştia să iasă din procedura de insolvenţă. Totodată, se creează posibilitatea acordării eşalonării la plată şi pentru sumele pentru care s-a stabilit răspunderea, potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate

Procedura privind schimbul de informații între ANAF și persoanele juridice de drept privat

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordin pentru aprobarea condiţiilor de furnizare a informaţiilor, modelul-cadru al protocolului de colaborare, procedura privind schimbul de informaţii între ANAF şi persoanele juridice de drept privat.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

În ce domenii a fost abilitat Guvernul să emită ordonanţe?

În Monitorul Oficial nr. 1228/2021 a fost publicată Legea nr. 311/2021 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe.

Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2021, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2022, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.

Categories
Articole Fiscalitate

Noutăţi privind acordarea eşalonării la plată!

Pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii restante a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare datei depunerii cererii şi nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, administrate de organul fiscal central a fost aprobată eşalonarea la plată pe o perioadă de cel mult 12 luni.

Categories
Fiscalitate Ştiri

Codul de procedură fiscală va suferi modificări importante!

Guvernul a adoptat Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale. Modificările vizează consolidarea fiscal-bugetară, digitalizarea administraţiei publice şi sprijinirea investiţiilor.

Principalele măsuri de susţinere a mediului de afaceri şi a investiţiilor sunt:

  • Permanentizarea procedurii rambursării de TVA, solicitată prin deconturi cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, în sensul în care rambursarea se efectuează cu control ulterior. Anterior, măsura a fost aplicată ocazional și a dus la o scădere semnificativă a stocului de rambursări de TVA. De exemplu, la 1 noiembrie 2019, numărul solicitărilor de rambursări de TVA nesoluționate era de aproximativ 30.000, în timp ce la 31 iulie 2021 se mai aflau în diferite stadii de soluționare doar 4.700 de cereri;
  • Permanentizarea procedurii de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligațiile bugetare care nu sunt mai vechi de 12 luni. Astfel, contribuabilii aflați temporar în dificultate financiară pot avea la dispoziție lichiditățile financiare necesare continuării activității. Totodată, crește gradul de colectare a creanțelor bugetare prin stimularea conformării voluntare. În prezent, 58.476 de contribuabili beneficiază de eșalonare la plată în formă simplificată pentru obligații în sumă de 12,7 miliarde de lei. Încasările la bugetul de stat sunt în cuantum de 14,2 miliarde, rate eșalonate și obligațiile de bază.