Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil Sancţiuni

Ultimele modificări ale Codului de procedură civilă!

Codul de procedură civilă prevede că oricare dintre părţi, precum şi procurorul care participă la judecată pot face contestaţie prin care, invocând încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situaţie să fie înlăturată.

În Monitorul Oficial nr. 683/2022, a fost publicată Legea nr. 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, modificările aduse au în vedere contestaţia privind tergiversarea procesului.

Categories
Articole Drept civil

CCR. O dispoziţie din Codul de procedura civilă a fost declarată neconstituţională

Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei “literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7) şi a sintagmei “întocmai şi literal” din cuprinsul art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Efectele suspendării obligatorii a executării silite

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

RIL admis. Instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa

ICCJ a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 27/2021 cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 131 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă.

Obiectul recursului în interesul legii priveşte următoarea problemă de drept:

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Cum interpretăm sintagma “loc al producerii prejudiciului” în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa supremă cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea unor dispoziţii din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Drept civil

RIL admis. Competenţa teritorială de soluţionare a contestaţiei la executare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată cu soluţionarea recursului în interesul legii ce vizează următoarea problemă de drept:

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Interpretarea sintagmei „loc al producerii prejudiciului”

ICCJ a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

Formularea unei cereri de recuzare nu împiedică efectuarea actelor de procedură în continuarea judecăţii

ÎCCJ a admis un recurs în interesul legii cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 49 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

Categories
Acţiunea civilă Autorităţi şi instituţii publice Drept civil Ştiri

ÎCCJ. Compunerea completului de judecată

ÎCCCJ a admis un recurs în interesul legii şi a stabilit că în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 135 şi art. 136 din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispoziţiile art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară stabileşte următoarele:

Categories
Drept civil Ştiri

ÎCCJ. Hotărârile pronunţate în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis o sesizare în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că:

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. XVIII alin. (2) teza a doua din Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt supuse recursului hotărârile pronunţate (…) în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, respectiv hotărârile pronunţate în cererile formulate în temeiul art. 538 din Codul de procedură penală.