Categories
Articole Drept civil

ICCJ. Competenţa teritorială a instanţei de executare

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată cu un recurs în interesul legii privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă.

În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 651 alin. (1) teza întâi din Codul de procedură civilă raportat la art. 109 din acelaşi act normativ, în sensul de a se stabili dacă instanţă de executare poate fi judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială se află, la data sesizării organului de executare, dezmembrământul fără personalitate juridică al unei persoane juridice de drept privat, pentru obligaţiile ce urmează a fi executate în acel loc sau care izvorăsc din acte încheiate prin reprezentantul dezmembrământului ori din fapte săvârşite de acesta.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Competența materială a cauzelor având ca obiect cereri de constatare a caracterului ilicit al faptei

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată să se pronunțe asupra unui recurs în intersul legii privind interpretarea unor dispozitii din Codul de procedura civilă.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

ÎCCJ poate reţine cauza spre judecare în fond numai atunci când nu ar fi pusă în situaţia de a proceda la analizarea stării de fapt prin recalificarea faptelor

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la unele dispoziții din Codul de procedură civilă.

Problema pusă în atenție vizează:
În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 497 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă în cazul în care, în al doilea ciclu procesual, s-ar pune problema admiterii recursului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, această instanţă de recurs, casând decizia recurată, va reţine cauza pentru rejudecarea apelului?
    Dacă răspunsul este afirmativ, în rejudecarea apelului de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, sunt aplicabile prevederile art. 498 şi art. 501 din Codul de procedură civilă?
    Dacă răspunsul este negativ, în ce situaţii s-ar putea pronunţa o a doua soluţie de casare cu trimitere a cauzei spre rejudecare?

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

RIL admis. Instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale!

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, a fost sesizată în vederea pronunţării, pe calea recursului în interesul legii, asupra următoarei probleme de drept:

În aplicarea art. 14 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, în litigiile având ca obiect plângere contravenţională, instanţa de judecată poate invoca, din oficiu, prescripţia executării sancţiunii contravenţionale?

Categories
Fiscalitate Ştiri

Riscurile de neconformare în ceea ce priveşte îndeplinirea de către contribuabil a obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală

Au fost aprobate subcriteriile de risc dezvoltate din cele patru criterii generale stabilite la art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Ordinul nr. 2017/2022 prevede că dezvoltarea subcriteriilor de risc se realizează prin raportare la riscurile de neconformare în ceea ce priveşte îndeplinirea de către contribuabil/plătitor a obligaţiilor prevăzute de legislaţia fiscală, asociate celor patru criterii generale.

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil Sancţiuni

Ultimele modificări ale Codului de procedură civilă!

Codul de procedură civilă prevede că oricare dintre părţi, precum şi procurorul care participă la judecată pot face contestaţie prin care, invocând încălcarea dreptului la soluţionarea procesului într-un termen optim şi previzibil, să solicite luarea măsurilor legale pentru ca această situaţie să fie înlăturată.

În Monitorul Oficial nr. 683/2022, a fost publicată Legea nr. 199/2022 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, modificările aduse au în vedere contestaţia privind tergiversarea procesului.

Categories
Articole Drept civil

CCR. O dispoziţie din Codul de procedura civilă a fost declarată neconstituţională

Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei “literal” din cuprinsul art. 321 alin. (7) şi a sintagmei “întocmai şi literal” din cuprinsul art. 323 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Categories
Articole Drept civil

ÎCCJ. Efectele suspendării obligatorii a executării silite

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe cu privire la interpretarea dispoziţiilor art. 719 alin. (4) pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

RIL admis. Instanţa învestită cu o cerere de suspendare provizorie a executării este obligată să îşi verifice competenţa

ICCJ a admis un recurs în interesul legii prin Decizia nr. 27/2021 cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 131 alin. (1), art. 714 alin. (1) şi art. 719 alin. (7) din Codul de procedură civilă.

Obiectul recursului în interesul legii priveşte următoarea problemă de drept:

Categories
Acţiunea civilă Articole Drept civil

Cum interpretăm sintagma “loc al producerii prejudiciului” în acţiunile în pretenţii formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor?

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a sesizat instanţa supremă cu soluţionarea recursului în interesul legii vizând interpretarea unor dispoziţii din Codul de procedură civilă.