Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Interpretarea unor dispoziții din Codul penal

Înalta Curte de Casație și Justiție a fost sesizată în vederea pronunțării unei unei hotărâri prealabile privind unele dispoziții din Codul penal.

Se au în vedere dezlegarea următoarei chestiuni de drept:
1. Dacă normele care reglementează efectul întreruptiv de prescripţie al actelor de procedură sunt norme de drept substanţial susceptibile de a fi aplicate ca lege penală mai favorabilă sau norme de drept procesual supuse principiului “tempus regit actum”.
2. Dacă art. 155 alin. (1) din Codul penal, în forma în vigoare în perioada 26.06.2018 – 30.05.2022, este susceptibil de a fi aplicat ca lege penală mai favorabilă.

Categories
Articole Drept penal Funcţionari publici

Persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public

În Monitorul Oficial nr. 1031/2022 a fost publicată Decizia nr. 37/2022 pentru pronunţarea unei hotărâri prealabile.

S-a solicitat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: “Dacă persoana care deţine o funcţie de conducere în cadrul unui partid politic are calitatea de funcţionar public potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. 1 din Codul penal de la 1968, art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II – a din Codul penal actual sau ale art. 175 alin. (2) din Codul penal actual. ”

Categories
Articole Drept penal

ÎCCJ. Fapta persoanei de a modifica starea locului are în vedere şi schimbarea poziţiei vehiculului implicat într-un accident de circulaţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept privind art. 338 alin. (2) din Codul penal.

Categories
Articole Drept penal

O dispoziţie din Codul penal, declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată să se spronunţe asupra excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal.

Reamintim că prin Decizia nr. 297/2018 Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că soluţia legislativă care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea “oricărui act de procedură în cauză”, din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, este neconstituţională

Categories
Articole Drept penal Ştiri

Aceleaşi fapte constituie infracţiune de incitare la ură în toate statele membre UE!

Rasismul şi xenofobia sunt încălcări directe ale principiilor libertăţii, democraţiei, ale respectării drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale şi ale statului de drept, principii pe care se întemeiază Uniunea Europeană şi care sunt comune statelor membre.

Categories
Drept penal Ştiri

Cursul termenului prescripţiei răspunderii penale se întrerupe prin îndeplinirea oricărui act de procedură

Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea soluţiei legislative care prevede întreruperea cursului termenului prescripţiei răspunderii penale prin îndeplinirea “oricărui act de procedură în cauză” din cuprinsul dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal, întrucât aceasta este neclară, incoerentă şi lipsită de previzibilitate, de natură a crea persoanei care are calitatea de suspect sau de inculpat o situaţie juridică incertă referitoare la condiţiile tragerii sale la răspundere penală pentru faptele săvârşite.

Categories
Drept penal Ştiri

Pedepse mai dure pentru infracţiunea de evadare

Ca răspuns la creşterea numărului de condamnaţi „fugari”, Ministerul Justiţiei propune modificarea punctuală a Codului penal, pentru a întări funcţia de exemplaritate a pedepsei şi a apăra încrederea în Justiţie, printr-o „lege a fugarilor”.

Categories
Achiziţii publice Autorităţi şi instituţii publice Drept penal

O dispoziţie din Codul vamal a fost declarată neconstituţională!

Curtea Constituţională a fost sesizată cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal şi ale art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autoarea acesteia susţine că, potrivit art. 80 alin. (2) lit. d) din Codul penal, nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei dacă pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită este închisoarea mai mare de 5 ani.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Drept penal Internaţional Ştiri

Ministerul Justiției a transmis Comisiei Europene proiectele legilor Justiției și ale Codurilor penale

Proiectele legilor Justiţiei au fost puse în dezbatere publică de către Ministerul Justiţiei în septembrie 2020 şi au parcurs o dezbatere publică de mai multe luni de zile, încheiată în primăvara anului 2021.

Categories
Drept penal Ştiri

Modificări de ultimă oră a Codului penal!

Legea nr. 8/2022 prevede modificarea art. 257 alin. (4) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal.

Se introduce un nou subiect pasiv al infracţiunii de ultraj şi anume personalului silvic învestit cu exerciţiul autorităţii publice aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii.