Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Mențiunea pe citație „destinatar mutat de la adresă”

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că este îndeplinită procedura de citare în cazul în care reclamanta, prin adminstrator special și administrator judiciar, a fost reprezentată prin consilier juridic, iar citația pentru administratorul special purta mențiunea „destinatar mutat de la adresă”.

Categories
Acţiunea civilă Articole Avocaţi Drept civil Grefieri, arhivari, registratori Magistraţi Profesii juridice

Codul de procedură civilă a fost modificat și completat…din nou. Care sunt noutățile?

Întrucât ne aflăm într-un moment cât se poate de potrivit pentru întocmirea bilanțurilor de tot soiul, să observăm că 2018 a fost un an destul de „productiv” în domeniul legislativ. Și Codul de procedură civilă a trecut, în acest an, prin câteva modificări și completări, dintre care unele dintre cele mai însemnate s-au petrecut de curând, în cea de-a doua jumătate a lunii decembrie.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

Domiciliul şi calitatea celui citat trebuie menţionate pe citaţie!

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în baza art. 88 alin. 1 C. proc. civ., domiciliul şi calitatea celui citat trebuie menţionate pe citaţie, sub sancțiunea prevăzută de art. 88 alin. 2 C. proc. civ.. În speţă, indicarea greşită pe citaţie a numărului blocului din adresa de domiciliu (nr. 2 în loc de nr. 1) este sancţionată cu nulitatea, procedura de citare fiind afectată. Prin urmare, a fost admisă, în principiu, contestaţia în anulare, fiind reluată soluţionarea recursului.

Cele menţionate mai sus le regăsim în Decizia nr. 433 din data de 14 martie 2017 pronunţată de Secţia I civikă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect contestaţie în anulare.

Categories
Articole Drept penal

Excepţia de neconstituţionalitate a fost argumentată greşit. Care sunt consecinţele?

Chemarea unei persoane în faţa organului de urmărire penală sau a instanţei de judecată se face prin citaţie.

Citaţia se înmânează, oriunde este găsit, personal celui citat, care va semna dovada de primire. Iar în caz de refuz persoana însărcinată să comunice citaţia va afişa pe uşa destinatarului o înştiinţare, încheind un proces – verbal cu privire la împrejurările constatate.

Art. 260 alin. 2 lit. f şi g) C. procedură penală, prevede că înştiinţarea trebuie să cuprindă printre altele menţiunea termenului stabilit de organul judiciar care a emis citaţia în care destinatarul este în drept să se prezinte la organul judiciar pentru a i se comunica citaţia şi menţiunea că, în cazul în care destinatarul nu se prezintă pentru comunicarea citaţiei, citaţia se consideră comunicată la împlinirea acestui termenului prevăzut în înştiinţare.

Categories
Articole

Sunteti citat intr-un proces ca martor. Lista lucrurilor pe care trebuie sa le stiti

martor

Deşi instanţa de judecată este ultimul loc în care dorim să ajungem, se poate întâmpla să fim nevoiţi să ne prezentăm în faţa judecătorului, chiar dacă niciun drept sau interes al nostru nu este în litigiu: putem fi citaţi în calitate de martori. Ce avem de făcut, care ne sunt drepturile şi obligaţiile ca martori, vom discuta în cele ce urmează; deşi nu reprezintă noutăţi legislative, sunt lucruri pe care, pur şi simplu, trebuie să le cunoaştem.

 

Aspecte comune privind martorii în procesul civil şi în cel penal

 

În ambele tipuri de cauze, vom primi o citaţie care ne va înştiinţa că suntem chemaţi în justiţie ca martori, care este data, ora şi locul unde trebuie să ne prezentăm. Putem crede că, dacă ignorăm citaţia şi, pur şi simplu, nu ne prezentăm, nu se întâmplă nimic, însă ne-am înşela. Pe lângă faptul că mărturia noastră ar putea fi de vitală importanţă pentru una dintre părţile din proces, braţul lung al legii ne poate aduce fără voia noastră în sala de judecată: se poate emite un mandat de aducere pe numele nostru, ceea ce înseamnă că vom primi vizita unui agent de poliţie sau a unui jandarm, care ne va invita să îl însoţim, iar, dacă refuzăm, ne va forţa să o facem. În niciun caz o experienţă din planul nostru de dezvoltare personală, nu-i aşa? Ca mic detaliu procedural, agentul însărcinat cu mandatul de aducere nu poate să pătrundă în domiciliul nostru fără să îi dăm acordul…nu că am dori să îl ţinem la uşă, aşteptând ieşirea noastră din casă – doar o curiozitate legislativă. Mandatul de aducere poate fi emis chiar şi pentru primul termen de judecată, dacă este absolut necesar, caz în care nu va avea relevanţă dacă am decis să ne prezentăm la termen sau nu.

Categories
Articole Notari

Procedura citării părților în materia notarială

you-ve-been-servedÎn epigrama sa “Testament”, Virgil Petcu spunea :

„Nevesti-mii când n-oi mai fi,
Las tot ce am, plus cei doi fii.
Iar fiilor, la despărțire,
Le las … pe mă-sa moștenire!”

Și în viața de zi cu zi sunt frecvente cazurile în care copiii trebuie să dezbată succesiunea de pe urma unuia dintre părinți.

Primul pas este acela de a apela la ajutorul unui notar care va cita părțile și va îndeplini formalitățile necesare pentru deschiderea și dezbaterea succesiunii. Dacă părțile nu se înțeleg în fața notarului, atunci mai fac un pas către instanța de judecată care soluționează respectiva cauză.

Având în vedere societatea informațională în care trăim, legiuitorului i s-a părut util să clarifice modul în care notarul va cita părțile la dezbaterea succesiunii, identificând şi anumite cazuri particulare (de exemplu, persoana locuiește în străinătate sau nu are domiciliul cunoscut).

În acest sens a fost elaborată Hotărârea Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România nr. 76 care se referă la metodologia privind citarea, notificarea și comunicarea actelor de procedură în materie notarială și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 531 din 22 august 2013, dată la care prevederile sale au intrat în vigoare.

Ce prevede metodologia adoptată?

Dacă moștenitorii defunctului sau reprezentanții acestora (de exemplu, persoane care au mandat special pentru a reprezenta partea) vin personal la notar cu documentele necesare și solicită dezbaterea succesiunii, notarul va proceda la îndeplinirea dorinței acestora făcând demersurile legale ce se impun.

Dacă din actele prezentate de cei prezenți rezultă, de exemplu, că mai sunt și alți moștenitori care nu au venit personal în fața notarului, acesta nu va putea lua o decizie vis-a-vis de succesiune. În acest caz, va dispune citarea moștenitorilor care nu s-au prezentat. Rețineți că după ce îi va cita potrivit dispozițiilor pe care le vom dezbate pe larg în continuare, moștenitorii respectivi pot să nu se prezinte în continuare în fața notarului.

Dacă au fost legal citați și totuşi nu se prezintă la dezbaterea succesiunii, notarul va putea face formalitățile ce se impun, pentru că prezența părților sau a moștenitorilor la biroul notarial nu este obligatorie, ceea ce legea impune este citarea legală a tuturor celor implicați.

Practic, legiuitorul a stabilit ca regulă citarea legală a tuturor părților, astfel încât acestea să nu poată invoca după un timp că nu au știut că s-a dezbătut succesiunea. Dovada citării acestora este o probă foarte importantă care atestă că au avut cunoștință de existența dezbaterii succesiunii, dar au refuzat să se prezinte.

Categories
Acţiunea civilă Articole Grefieri, arhivari, registratori Legislaţie utilă Organizare judiciară

Noua citaţie – o dai afară pe uşă şi intră pe geam

Image generated by Konvertor  Mon commentaireAlan Kay a spus că „cea mai bună cale de a prezice viitorul este să-l inventăm”.

Legiuitorul român, probabil cugetând îndelung la această zicală, este mereu îndemnat de o nevoie acută pentru schimbarea legislaţiei.

 Vechea procedură de citare

Dl N. Andrei lucrează ca agent procedural în cadrul Judecătoriei din Râmnicu-Sărat.

Deşi vizita lui este o prevestire a unui termen de judecată , oamenii se bucură să le calce pragul. Mereu însoţit de voioşie, după ce îşi trâmbiţează apariţia printr-o lungă apăsare a soneriei, el scoate meticulos citaţia din desagă şi o înaintează destinatarului.

În data de 17 ianuarie, într-o zi de joi, era un ger năpaznic. Domnul N. mergea zgribulit către casele oamenilor, care indiferent de vreme, aveau procese pe rol şi trebuiau citaţi.

Se opreşte pe strada Fluierului, nr 9 şi sună la poartă în stilul lui caracteristic. Din spatele porţii înalte apare o doamnă oacheşă care îl pofteşte înăuntru. După ce analizează citaţia, semnează adeverinţa de primire şi bucuroasă că a avut cu cine „să schimbe două vorbe”, îşi ia rămas bun de la domnul agent.