Tag-Archive for » cim «

Potrivit modificărilor Legii nr. 53/2003, din Codul Muncii, femeile au posibilitatea de a opta în scris pentru continuarea activităţii până la vârsta de 65 de ani, fără încetarea contractului de muncă, în acord cu o decizie a Curţii Constituţionale.

În prezent, contractul individual de muncă încetează de drept la momentul îndeplinirii condiţiilor de pensionare, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare.

 

Mai mult …

Modificarea legislaţiei din domeniul muncii din vara anului trecut şi înăsprirea sancţiunilor pentru munca nedeclarată au dus la majorarea numărului contractelor de muncă individuale cu normă întreagă, a declarat directorul din cadrul Inspecţiei Muncii, în cadrul unei conferinţe de presă.

Potrivit acesteia, un moment important a fost cel din vara anului trecută, când s-a modificat legislaţia din sector.  Mai mult …

Angajatorul care primeşte la muncă persoane fără încheierea unui contract individual de muncă va fi sancţionat cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană astfel identificată, fără a depăşi valoarea cumulată de 200.000 lei, au decis, miercuri, deputaţii.

Camera Deputaţilor a adoptat în acest sens, cu 177 voturi pentru, 71 împotrivă şi 6 abţineri, proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2017 referitoare la Codul muncii, cu amendamente.

Mai mult …

Contractul individual de muncă încetează de drept dacă ne aflăm în situaţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, Codul muncii.

Una dintre cele mai dese încetări a contractului de muncă este data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare; la data comunicării deciziei medicale asupra capacităţii de muncă în cazul invalidităţii de gradul I sau II.

Prevederea conform căreia contractul de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate de gradul III a constituit potrivit ultimelor noutăţi legislative obiectul unei excepţii de neconstituţionalitate. Mai mult …

Angajatorii vor putea transmite orice modificare a salariului de bază brut în Revisal până la 31 martie 2018, în contextul mutării CAS şi CASS la angajat, potrivit unei hotărâri aprobate în şedinţa Executivului.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, una dintre prevederile incluse în proiectul de hotărâre privind registrul general de evidenţă a salariaţilor (Revisal) vizează perioada pe care angajatorii o vor avea la dispoziţie pentru transmiterea modificării salariului de bază lunar brut, în contextul mutării CAS şi CASS de la angajator la salariat, începând de anul viitor.

Mai mult …

Legislaţia prevede că suspendarea poate interveni din iniţiativa angajatorului în cazul în care se constă unul dintre cazurile prevăzute de C. muncii în art. 52.  Unul dintre cazuri este atunci când angajatorul îşi întrerupe sau reduce temporar activitatea, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare.

Potrivit ştirilor juridice au intervenit mai multe probleme cu privire la interpretarea dispoziţiilor de mai sus. Astfel, trebuie să avem în vedere ce condiţii trebuie îndeplinite pentru dispunerea suspendării pe motivul analizat şi dacă simpla imposibilitate de a asigura unui salariat realizarea sarcinilor de serviciu, fără a exista o întrerupere sau reducere temporară a activităţii se încadrează în ipotezele de mai sus? Mai mult …

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

Potrivit legislaţiei, viitorul salariat trebuie să îndeplinească anumite condiţii pentru a putea fi încadrat în muncă. Astfel, art. 13 C. muncii prevede şi interdicţii la încadrarea în muncă, potrivit ştirilor juridice, încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani şi a persoanelor puse sub interdicţie judecătorească este interzisă.

Ne întrebăm ce se întâmplă dacă se încheie un contract individual de muncă cu un interzis judecătoresc? Mai mult …

Contractul individual de muncă poate înceta de drept, ca urmare a acordului părţilor sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi.

Încetarea contractului de muncă este reglementată în Capitolul V al Codului muncii. Dorim să ne îndreptăm atenţia asupra cazului de încetare ca urmare a acordului părţilor. Astfel ce formă trebuie să îmbrace acest acord, este valabil verbal sau trebuie neapărat un acord scris?

Potrivit ştirilor juridice, un caz practic va lămuri acest aspect. Mai mult …

Codul muncii prevede posibilitatea prevederii unor clauze specifice în contractul individual de muncă şi anume clauza cu privire la formarea profesională, clauza de neconcurenţă, clauza de mobilitate şi clauza de confidenţialitate.

În cele ce urmează ne vom îndrepta atenţia spre ultimele două clauze.

Potrivit legislaţiei, art. 25 C. muncii, prin clauza de mobilitate părţile în contractul individual de muncă stabilesc că, în considerarea specificului muncii, executarea obligaţiilor de serviciu de către salariat nu se realizează într-un loc stabil de muncă. În acest caz salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură. Cuantumul prestaţiilor suplimentare în bani sau modalităţile prestaţiilor suplimentare în natură sunt specificate în contractul individual de muncă. Mai mult …

descărcarepart pppContractul individual de muncă poate înceta de drept, ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea sau ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi, în cazurile şi în condiţiile limitativ prevăzute de lege.

În cele ce urmează ne dorim să răspundem la o întrebare: În cazul în care se doreşte contestarea deciziei de concediere, concediere prin acordul părţilor, care este termenul în care se poate formula acţiune în instanţă?

Caz practic

Prin sentinţa civilă pronuntaţă de Tribunal, s-a admis excepţia prescripţiei invocată de intimata SC T SRL şi,  în consecinţă s-a respins contestaţia formulată  de reclamantul ZP împotriva deciziei nr. 5/2007 emisa de intimată. Mai mult …