Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Instituțiile publice nu vor mai putea solicita dosare cu șină!

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost modificată și completată de Legea nr. 9/2023.

Instituţiile publice, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi persoanele juridice de drept privat care, potrivit legii, au obţinut statut de utilitate publică sau sunt autorizate să presteze un serviciu public, în regim de putere publică, au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe pagina de internet proprie, cât şi pe punctul de contact unic electronic în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării în format electronic de către beneficiar.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare Social

Modelele documentelor pentru şomajul tehnic suportat de stat au fost aprobate!

În Monitorul Oficial nr. 1001/2021 a fost publicat Ordinul nr. 947/2021 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS – CoV – 2.

Reamintim că de la data de 4 octombrie şi până la 31 decembrie 2021, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS – CoV – 2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

Potrivit legislaţiei, indemnizaţia se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021 şi este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii.

În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene în raza cărora îşi au sediul social o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Pe scurt, Ordinul nr. 947/2021 aprobă modelele cererilor, declaraţiei pe propria răspundere şi listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Proiecte şi propuneri legislative

Proiect. Modelul cererii de acordare a eşalonării la plată

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat în dezbatere publică modelul cererii de acordare a eşalonării la plată în forma simplificată.

Proiectul prevede modelul cererii de acordare a eşalonării la plată, în formă simplificată.

Categories
Dreptul proprietăţii Social Ştiri

Tinerii pot primi locuinţe ANL şi după împlinirea vârstei de 35 de ani!

OUG nr. 55/2021 a modificat Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Avem un nou model de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea unor zile libere pentru părinţi

Avem un nou model de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor.

Ordinul nr. 1375/2020 prevede aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS – CoV – 2.

Categories
Social Ştiri

Au fost depuse numeroase cereri în cadrul Programului de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate

Ministerul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman anunţă că valoarea proiectelor depuse în cadrul Programului pilot de stimulare a participării la educaţie a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate – Regiuni mai puţin dezvoltate a depăşit cu 488% alocarea aferentă apelului. 

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cerererile la Oficiul de cadastru se vor putea depune online şi după expirarea stării de urgenţă!

În Monitorul Oficial nr. 381/2020 a fost publicată OUG nr. 61/2020 privind completarea Legii cadastrului si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Salarizare

Noutăţi privind şomajul tehnic! Statul va suporta plata indemnizaţiei!

În această perioadă toţi mai mulţi angajatori au recurs deja sau se gândesc la şomajul tehnic. Dat fiind situaţia excepţională în care ne aflăm statul român va suporta indemnizaţia de care beneficiază angajaţii.

Categories
Pensii Ştiri

Pensionarii pot depune cererile pentru acordarea biletelor de tratament!

A fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Mențiunea pe citație „destinatar mutat de la adresă”

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că este îndeplinită procedura de citare în cazul în care reclamanta, prin adminstrator special și administrator judiciar, a fost reprezentată prin consilier juridic, iar citația pentru administratorul special purta mențiunea „destinatar mutat de la adresă”.