Pensionarii pot depune cererile pentru acordarea biletelor de tratament!


A fost publicată în Monitorul Oficial, Hotărârea privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice.

În unităţile de tratament balnear aflate în proprietatea Casei Naţionale de Pensii Publice, pentru anul 2020 este asigurat un număr de maximum 59.926 de bilete de tratament balnear, repartizate pe maximum 19 serii de trimitere.

În anul 2020, persoana îndreptăţită, conform prevederilor art. 122 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, poate beneficia de un singur bilet de tratament balnear, acordat în condiţiile prezentei hotărâri.

Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.

,