Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Operatorii economici pot solicita elaborarea unor noi calificări profesionale!

Ordinul nr. 5735/2022 prevede aprobarea Metodologiei de elaborare şi actualizare a calificărilor profesionale şcolarizate prin învăţământul preuniversitar.

Calificarea reprezintă un rezultat formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci când un organism competent stabileşte că o persoană a obţinut, ca urmare a învăţării, rezultate la anumite standarde prestabilite.

Categories
Piaţa muncii Ştiri

Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare

A fost aprobată Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1 – 5 din Cadrul naţional al calificărilor.

Prezenta metodologie se aplică în cazul în care se doreşte alocarea şi descrierea unui nivel de calificare pentru o calificare nouă sau revizuirea nivelului de calificare al unei calificări existente.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Convenţia pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământ a fost acceptată de România!

Legea nr. 164/2021 prevede acceptarea Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019.

Categories
Dreptul muncii Ştiri

Au fost aprobate Standardele de pregătire profesională pentru unele calificări!

Au fost aprobate Standardele de pregătire profesională (SPP) pentru calificările profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost semnat decretul acceptării Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior

Preşedintele României a semnat mai multe decrete, printre care şi acceptarea unei Convenţii globale.

Pe scurt, Președintele României, a semnat decretul privind supunerea spre adoptare Parlamentului a acceptării Convenţiei globale pentru recunoaşterea calificărilor din învăţământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii

Modificări privind actualizarea Registrului naţional al calificărilor profesionale

În Monitorul Oficial nr. 174/2020, a fost publicat Ordinul nr.3201/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019.

Categories
Internaţional Ştiri

Angajaţii români au nevoie de cursuri de îmbunătățire și actualizare a competențelor

Angajații au nevoie de cursuri de îmbunătățire și actualizare a competențelor cât sunt activi în câmpul muncii, dacă vor să rămână relevanți pentru posturile viitorului. Companiile pot iniția îmbunătățirea competențelor angajaților prin identificarea aptitudinilor cheie de care organizația are nevoie urgent.

Îmbătrânirea societăților, deficitul de competențe și invadarea roboților și a inteligenței artificiale sunt trei dintre provocările majore pentru piața internațională de muncă. Datele Comisiei Europene arată că 40% din populația UE are un nivel insuficient de competențe digitale, iar 17% are competențe minime. Persoanele fără competențe digitale de bază riscă să fie lăsate în urmă de transformările digitale. Pentru a veni în ajutorul oamenilor, guvernele și companiile vor trebui să găsească un echilibru între flexibilitatea angajaților, mobilitatea muncii și stabilitatea job-ului.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Procedura înscrierii unei calificări în Registrul Național al Calificărilor Profesionale

Registrul Național al Calificărilor Profesionale este o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel național.

În Registru sunt cuprinse calificările profesionale obținute în sistemul de educație și formare profesională continuă a adulților în contexte de învățare formale, nonformale și informale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Administratorii de bloc au nevoie de un certificat de calificare pentru a-şi menţine funcţia!

Administratorii de bloc care vor să îşi păstreze funcţiile au la dispoziţie 12 luni pentru a obţine un certificat de calificare profesională fără de care nu mai pot primi atestatul eliberat de primării, se arată în noua lege a asociaţiilor de proprietari.

Acum se solicită acest certificat de calificare profesională, act care dovedeşte calificarea persoanelor fizice pentru îndeplinirea ocupaţiei de administrator de condominii, în conformitate cu legislaţia privind învăţământul superior sau privind formarea profesională a adulţilor.

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie

Au fost stabilite criteriile și procedurile de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale!

Cât trăiește, omul învață! Un veac de îți va fi dat să trăiești, vei avea de învățat cam… 100 de ani. De învățat învață chiar și oamenii certați cu școala, cei refractari la cunoaștere. Pe ei îi învață nevoia! Dacă viața e considerată o școală, nevoia este cel mai exigent și mai priceput profesor al său.

În general, așa cum spune și un vechi proverb de prin Anatolia, cine învață merge înainte iar cine nu, dă înapoi. Fiecare învață după puteri și după înzestrări, dar când ai fost acceptat în rândurile dascălilor, ale celor datori să-i învețe și verifice pe alții, te afli deja în tagma celor pentru care autodepășirea trebuie să fie o preocupare permanentă.