Categories
Piaţa muncii Ştiri

Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare

A fost aprobată Metodologia de alocare a nivelurilor de calificare pentru calificările de nivel 1 – 5 din Cadrul naţional al calificărilor.

Prezenta metodologie se aplică în cazul în care se doreşte alocarea şi descrierea unui nivel de calificare pentru o calificare nouă sau revizuirea nivelului de calificare al unei calificări existente.