Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

40 de burse “Eugen Ionescu” vor fi acordate în anul universitar 2020 – 2021

În Monitorul Oficial nr. 18/2021 a fost publicat Ordinul nr. 2276/2020 privind acordarea burselor “Eugen Ionescu” în anul universitar 2020 – 2021.

Categories
Medici/personal medical Ştiri

Bursele pentru medicii rezidenţi se vor plăti în continuare!

Bursele pentru medicii rezidenți, în cuantum lunar de 670 lei, se vor plăti în continuare, după ce guvernul a adoptat o ordonanță.

Potrivit actului normativ care modifică Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, bursa de rezidențiat se acordă până la data la care personalul respectiv beneficiază de salariul de bază/solda de funcție la nivelul reglementat pentru anul 2022 de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Fondurile pentru bursele studenţilor vor fi acordate pentru întregul an universitar!

Universităţile vor primi de acum înainte fonduri pentru burse pentru întreg anul universitar. Asta, după ce Camera Deputaţilor a adoptat amendamentul propus de reprezentanţii studenţilor.

Legea va merge la promulgare, iar ordinul ministerului Educaţiei privind criteriile generale de acordare a burselor va fi modificat şi el.

Din acel moment, studenţii care iau bursă de merit sau bursă socială, vor putea primi bani şi în perioada vacanţelor.

Universităţile primesc pentru fiecare student pe care îl au înscris la buget 201 lei pe lună.

Banii care se strâng sunt împărţiţi apoi celor cu rezultate excepţionale sau celor care fac dovada că nu au posibilităţie materiale.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Modificări privind textul legii fundamentale

331656-ciocanPrintre ultimele legi care au suferit modificări se numără şi textul legii fundamentale, unde Comisia pentru revizuirea Constituţiei a introdus prevederi referitoare la acordarea burselor de merit şi la garantarea dreptului la educaţie prin învăţământul preşcolar.

Astfel, textul modificat al art. 32 arată că “Dreptul la educaţie este garantat, în condiţiile legii, şi se asigură prin învăţământul preşcolar, învăţământul general obligatoriu, prin învăţământul liceal şi prin cel profesional, prin învăţământul superior, precum şi prin alte forme de instrucţie şi perfecţionare prevăzute de lege”.

Comisia a completat şi articolul care stabileşte că statul acordă burse: “Statul acordă burse sociale de studii copiilor şi tinerilor proveniţi din familii defavorizate şi celor instituţionalizaţi, precum şi burse de merit, în condiţiile legii”.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri Taxe/Impozite

Un nou regim fiscal pentru sponsorizări

Codul-fiscal
Noutăţi legislative: Potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2013 privind Codul Fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013, de la 1 ianuarie 2014, sumele acordate ca sponsorizări, pentru acte de mecenat şi ca burse private care nu sunt scăzute din impozitul pe profit se vor putea reporta în următorii 7 ani consecutivi.

Sumele acordate se vor recupera în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Conform Codului fiscal, publicat în Monitorul Oficial nr. 927 din 23 decembrie 2003, contribuabilii care fac cheltuieli de sponsorizare şi/sau mecenat şi acordă burse private, toate fiind nedeductibile, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în următoarea limită minimă:

– 3 la mie din cifra de afaceri;

– 20% din impozitul pe profit datorat.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative

Mandatarea MTI în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă

A fost propus spre dezbatere proiectul de lege pentru mandatarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii în vederea înfiinţării Academiei Regionale de Aviaţie Civilă, pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/1999 privind înfiinţarea Şcolii Superioare de Aviaţie Civilă, cu modificările ulterioare, şi pentru aprobarea finanţării unor programe de formare personal aeronautic.
Astfel, sursele de finanţare ale Academiei se vor asigura din venituri proprii, credite bancare, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite, dar şi din sume alocate de la bugetul de stat în condiţiile legislaţiei cu privire la ajutorul de stat.
Conform proiectului, Academia va avea ca obiect principal de activitate formarea personalului aeronautic civil, în conformitate cu cerinţele specifice ale Organizaţiei Aviaţiei Civile Internationale şi ale Uniunii Europene în domeniul aviaţiei civile. Totodată, va desfăşura şi activităţi de pregătirea periodică, de specialitate sau de perfecţionare profesională a personalului aeronautic, operaţiuni aeriene civile.
În vederea asigurării continuităţii procesului de pregătire a  personalului aeronautic pe teritoriul României, anual se vor aloca de la bugetul de stat fonduri pentru finanţarea unor cursuri de pregătire a personalului aeronautic în cadrul unor organizaţii de pregătire specifică, persoane juridice stabilite în România în conformitate cu prevederile Tratatului privind înfiinţarea Uniunii Europene.
Fondurile prevăzute se vor utiliza sub formă de burse acordate de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii elevilor care se înscriu la cursurile stabilite.
Tipul şi durata cursurilor pentru care se acordă bursele, dar şi numărul şi valoarea burselor se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.