Categories
Ştiri

Au fost aprobate “Standardele de evaluare a bunurilor”

În Monitorul Oficial nr. 691/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 3/2020 privind aprobarea “Standardelor de evaluare a bunurilor” obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

Categories
Organizare judiciară

Asociaţiile şi federaţiile pensionarilor pot primi în folosinţă orice bunuri!

În Monitorul Oficial nr. 658/2020 a fost publicată Legea nr. 147/2020 pentru modificarea art. 33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor.

Se prevede că asociaţiile şi federaţiile pensionarilor pot primi în folosinţă, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile şi imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, inclusiv de la autorităţile administraţiei publice locale.

Categories
Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

ANAF a distribuit un ghid privind dobânzile şi penalităţile în caz de neplată la termen

ANAF anunță măsuri drastice care îi vizează pe pe toți românii. Instituția a distribuit, deja, un nou ghid prin care informează  firmele, dar și populația despre dobânzi şi penalităţi în caz de neplată la termen, nedeclarare sau declarare incorectă a obligaţiilor fiscale. Pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor fiscale principale se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Categories
Dreptul proprietăţii Internaţional Ştiri

A fost adoptată o Directivă care reglementează contractele de vânzare de bunuri

În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 136 din data de 22 mai 2019, a fost publicată Directiva (UE) 2019/771 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2019 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22/CE și de abrogare a Directivei 1999/44/CE.

Categories
Economie Ştiri

Poliţiştii de la Transporturi Maritime au ridicat sute de mii de bunuri contrafăcute

Poliţiştii de la Transporturi Maritime au ridicat sute de mii de bunuri susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de aproximativ 470.000 de lei, dintr-un container sosit din China în zona de sud a Portului Constanţa, informează un comunicat de presă transmis de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa.

Categories
Acţiunea civilă Drept civil Ştiri

ICCJ. Obligaţia de a face

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a hotărât că este necesară calificarea naturii juridice a cererii de chemare în judecată de către instanță, în vederea fundamentării soluției pronunțate.

În speță, obiectul cererii de chemare în judecată l-a constituit obligația de a face (transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de leasing; restituirea bunurilor în natură sau plata contravalorii, cu dobânda contractuală de la data achitării preţului şi până la executarea predării acestora, în cazul în care obligaţia de restituire nu este posibilă, ca efect al înstrăinării lucrurilor), întemeiat pe art. 969 din C. civ. de la 1864, OG nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing.

Categories
Articole Economie Protecţie socială

Au fost aduse modificări în domeniul jocurilor de noroc!

Jocurile de noroc crează dependenţă pentru cei care le practică. Dependenţă care aduce fonduri bugetului statului prin impozitele pe care le încasează de la operatorii economici. Aceştia din urmă trebuie să respecte o serie de reguli prevăzute în legislaţia românescă, care poate fi consultată pe portalele juridice, pentru a obţine licenţa şi autorizaţia de funcţionare.

Categories
Drept civil Ştiri

ICCJ. Contestaţia împotriva ordonanţei prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii

Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în temeiul dispoziţiilor art. 250 alin. (51) C. proc. pen., în cazul în care, până la soluţionarea contestaţiei împotriva ordonanţei procurorului prin care s-a dispus luarea unei măsuri asigurătorii, a fost sesizată instanţa prin rechizitoriu, competenţa de soluţionare a contestaţiei îi revine judecătorului de cameră preliminară învestit în faza procesuală a camerei preliminare.

Instanţa supremă a hotărât că măsurile asigurătorii pot fi dispuse asupra bunurilor aflate în proprietatea unei societăţi controlate de inculpat, dacă din actele dosarului rezultă că bunurile sunt, în realitate, ale inculpatului.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

CCR a fost sesizată cu privire la modificările Legii privind bunurile proprietate publică

Președintele României, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică și pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Instituției Prefectului – Județul Bacău, în domeniul public al județului Bacău, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale.

În temeiul dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituție și ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, formulez următoarea

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Ştiri Taxe/Impozite

Sistemul de TVA în UE se va modifica!

TVA pentru comerțul intracomunitar cu bunuri se va plăti efectiv începând cu 1 iulie 2022. Pe lângă combaterea fraudei de TVA și simplificarea obligațiilor administrare, schimbarea regimului de TVA va aduce pe picior de egalitate achizițiile locale cu cele intra-unionale. În acest moment, din perspectiva numerarului, este mai avantajos să achiziționezi marfă din UE decât din România. Acest dezavantaj concurențial este o problemă esențială a sistemului comunitar de TVA încă din 1993 de când s-au eliminat barierele vamale în UE (și din 2007 pentru România), fiind în același timp o invitație la fraudă.