Tag-Archive for » autoritate contractanta «

Sesizările primite de la numeroase autorități contractante şi operatori economici privind incidența, în practică, a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice sau sectoriale cu privire la ajustarea prețului contractului au condus modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.

Instrucţiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială prevede: Mai mult …

Modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică sunt regelementate de Legea nr. 98/2016.

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 reglementează cazurile când nu sunt aplicabile prevederile reglemetate de Legea achiziţiilor. Astfel, legea nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor – cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: Mai mult …

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a anunțat că, având în vedere recentele modificări operate cu privire la modalitatea de validare a documentațiilor de atribuire încărcate în sistem, pune la dispoziția tututor autoritățiilor contractante lista de verificare pentru contractele de execuție lucrări standard, utilizată de către verificatorii ANAP, potrivit unui comunicat. Mai mult …

Faptul că de la 1 februarie 2017 a crescut salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, l-a determinat pe legiuitor să aprecieze că va avea un impact semnificativ asupra contractelor de achiziții publice, putându-se ajunge la neîndeplinirea contractelor semnate și reluarea procedurii de atribuire. În plus, poate apărea riscul diminuării gradului de cheltuiere a fondurilor alocate sau europene, fapt ce ar duce la amânarea/întârzierea implementării unor proiecte.

Astfel, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice care a  fost publicată în Monitorul Oficial 1022 din 22 decembrie 2017 și ale cărei prevederi se aplică de la publicare. Mai mult …

fonduri ue

Există o serie de programe finanțate din fonduri europene alocate statelor membre UE în perioada 2014-2020. În cadrul acestora, România are un grad de absorbție de 0,18%. Să sperăm că în cei 4 ani rămași până în 2020, românii care au idei, dar nu au suficienți bani, vor învăța ce au de făcut pentru a absorbi fonduri europene și a-și transpune visele în realitate.

În acest scop legiuitorul a elaborat Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene care a fost publicat în Monitorul Oficial 618 din 12 august 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare.

Mai mult …

achizitii publice
Interesul manifestat pentru achizițiile publice l-a determinat pe legiuitor să adopte un pachet de legi privind acest domeniu și ulterior să elaboreze normele de aplicare a acestora. Aceste norme stabilesc modalitățile prin care se poate atribui un contract de achiziție publică, etapele atribuirii și finalizarea acesteia.

În Monitorul Oficial 423 din 6 iunie 2016 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice. Prevederile sale intră în vigoare la data publicării. Mai mult …

justitie4

Atunci când ai idei de afaceri, dar bani insuficienți, poți accesa fonduri europene ca să îți transformi visul în realitate. Nu toți însă se califică pentru acest lucru, fiind obligatoriu să fie urmați anumiți pași, aduse teancuri de documente și îndeplinite o serie de condiții. Fiind un domeniu nou pentru majoritatea românilor, mulți cred că merge și așa și produc o serie de acte și dau declarații doar cu scopul de a convinge pe cei care au putere de decizie că îndeplinesc toate cerințele ca să acceseze fondurile europene.

Legiuitorul român a luat în calcul posibilitatea că mulți vor umbla cu cioara vopsită și vor face orice ca sa obțină banii din fondurile europene, astfel încât a reglementat în legea penală modul în care această faptă va fi pedepsită. Pentru că mulți au fost prinși cu mâța-n sac și s-a dovedit că au uzat de acte și declarații false pentru a obține fonduri europene, s-a pus problema dacă se va reține aceasta ca singură infracțiune sau în concurs ideal cu infracțiunea de înșelăciune dacă legea veche este mai favorabilă sau în concurs cu infracțiunea de obținere ilegală de fonduri dacă legea nouă este mai favorabilă sau fapta a fost săvârșită sub imperiul ei.

Mai mult …

docPromovarea liberei concurenţe între operatorii economici, tratamentul egal, transparenţa, integritatea și folosirea eficientă a banului public ar trebui să fie principiile călăuzitoare pentru îndeplinirea cu succes a procedurilor de realizare a achizițiilor publice. Adeseori, legislația e pe cât de complexă, pe atât de schimbătoare. Acest lucru se aplică și-n materia achizițiilor publice!

După cum se știe, contractul de achiziţie publică este unul cu titlu oneros, fiind încheiat în scris între una sau mai multe autorităţi contractante şi unul ori mai mulţi operatori economici și are ca obiect execuţia de lucrări, furnizarea de produse sau prestarea de servicii. Mai mult …