Categories
Achiziţii publice Articole

Noutăţi în domeniul achiziţiilor publice!

Ordonanţă nr. 3/2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 821/2021, prevede modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice.

Categories
Achiziţii publice Ştiri

Noţiunea de operator economic din domeniul achiziţiilor publice a fost redefinită

Au fost aduse modificări şi completări unor acte normative în domeniul achiziţiilor publice prin OUG nr. 25/2021.

Categories
Organizare judiciară

Noutăţi legislative în achiziţiile publice

Conform ultimelor noutăţi Legea achiziţiilor publice a suferit modificări aduse de Legea nr. 148/2020.

În vederea respectării principiilor transparenţei şi tratamentului egal, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, iar operatorul economic are obligaţia de a comunica datele de identificare a deţinătorilor/beneficiarilor reali ai acţiunilor la purtător, în situaţia în care forma de organizare a operatorului economic ofertant/candidat, terţ susţinător sau subcontractant la procedură este de societate pe acţiuni, cu capital social reprezentat prin acţiuni la purtător.

Categories
Achiziţii publice Articole

Ce situaţii determină actualizarea preţului contractului de achiziţie publică?

Sesizările primite de la numeroase autorități contractante şi operatori economici privind incidența, în practică, a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice sau sectoriale cu privire la ajustarea prețului contractului au condus la modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică.

Categories
Achiziţii publice Articole

Ajustarea preţului contractului de achiziţie publică!

Sesizările primite de la numeroase autorități contractante şi operatori economici privind incidența, în practică, a unor interpretări diferite asupra unor prevederi ale legislației speciale în materia achizițiilor publice sau sectoriale cu privire la ajustarea prețului contractului au condus modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică/sectorială.

Instrucţiunea nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucţiunii preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială prevede:

Categories
Achiziţii publice Articole

Cum putem atribui direct un contract de achiziţie publică?

Modul de realizare a achiziţiilor publice, procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi de organizare a concursurilor de soluţii, instrumentele şi tehnicile specifice care pot fi utilizate pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică, precum şi anumite aspecte specifice în legătură cu executarea contractelor de achiziţie publică sunt regelementate de Legea nr. 98/2016.

Art. 31 din Legea nr. 98/2016 reglementează cazurile când nu sunt aplicabile prevederile reglemetate de Legea achiziţiilor. Astfel, legea nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor – cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

ANAP. Lista de verificare pentru contractele de execuție lucrări standard

Agenția Națională pentru Achiziții Publice a anunțat că, având în vedere recentele modificări operate cu privire la modalitatea de validare a documentațiilor de atribuire încărcate în sistem, pune la dispoziția tututor autoritățiilor contractante lista de verificare pentru contractele de execuție lucrări standard, utilizată de către verificatorii ANAP, potrivit unui comunicat.

Categories
Achiziţii publice Articole

Modificări în domeniul achizițiilor publice

Faptul că de la 1 februarie 2017 a crescut salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, l-a determinat pe legiuitor să aprecieze că va avea un impact semnificativ asupra contractelor de achiziții publice, putându-se ajunge la neîndeplinirea contractelor semnate și reluarea procedurii de atribuire. În plus, poate apărea riscul diminuării gradului de cheltuiere a fondurilor alocate sau europene, fapt ce ar duce la amânarea/întârzierea implementării unor proiecte.

Astfel, a fost adoptată Ordonanța de urgență nr. 107/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact în domeniul achizițiilor publice care a  fost publicată în Monitorul Oficial 1022 din 22 decembrie 2017 și ale cărei prevederi se aplică de la publicare.

Categories
Achiziţii publice Articole

Care este procedura de atribuire către beneficiarii privați a contractelor finanțate din fonduri europene?

fonduri ue

Există o serie de programe finanțate din fonduri europene alocate statelor membre UE în perioada 2014-2020. În cadrul acestora, România are un grad de absorbție de 0,18%. Să sperăm că în cei 4 ani rămași până în 2020, românii care au idei, dar nu au suficienți bani, vor învăța ce au de făcut pentru a absorbi fonduri europene și a-și transpune visele în realitate.

În acest scop legiuitorul a elaborat Ordinul MFE nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene care a fost publicat în Monitorul Oficial 618 din 12 august 2016. Prevederile sale se aplică de la publicare.

Categories
Achiziţii publice Articole

Cum au loc procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică?

achizitii publice
Interesul manifestat pentru achizițiile publice l-a determinat pe legiuitor să adopte un pachet de legi privind acest domeniu și ulterior să elaboreze normele de aplicare a acestora. Aceste norme stabilesc modalitățile prin care se poate atribui un contract de achiziție publică, etapele atribuirii și finalizarea acesteia.

În Monitorul Oficial 423 din 6 iunie 2016 au fost publicate normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din legea 98/2016 privind achizițiile publice. Prevederile sale intră în vigoare la data publicării.