Tag-Archive for » audit financiar «

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 752 din data de 31 august 2018, au fost publicate Normele privind formarea profesională continuă a auditorilor financiari din 14.08.2018.

Normele reglementează formarea profesională continuă în activitatea de audit financiar pentru auditorii financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit, care pot desfășura audit statutar, precum și cerințele de atestare a lectorilor, în vederea asigurării unei pregătiri profesionale unitare și de calitate a profesioniștilor din domeniul auditului financiar și se aplică tuturor auditorilor financiari autorizați și înregistrați în Registrul public electronic care pot desfășura activitatea de audit statutar. Mai mult …

Cândva, un anume John Calvin Coolidge jr. (1872-1933), nimeni altul decât cel de-al treizecilea președinte al SUA, a spus un lucru memorabil. Și anume că „orice fel de creștere este dependentă de activitate”, precum și că „nu poate exista dezvoltare, corporală sau intelectuală, în lipsa efortului, efortul însemnând muncă”.

Dezvoltarea este binevenită întotdeauna, însă munca, activitatea, nu se poate desfășura, mereu, „la foc continuu”. Sunt situații, atât în viața profesională a unei persoane fizice, cât și în existența unor societăți, când este necesar ca activitatea să fie întreruptă pentru o vreme – adeseori spre a fi reluată ulterior în condiții mai bune, cu mai multă energie. Mai mult …

audit financiarMeseria este brățară de aur. O brățară poate fi și de platină, dar dacă nu-i purtată cum se cuvine, cu demnitate și doar de către cine trebuie, într-atât îi poate scădea valoarea în ochii privitorului, încât poate părea o simplă tinichea. Un proverb din îndepărtatele ținuturi ale Chitaiului spune că plăcerea exercitării meseriei conduce la desăvârșirea muncii. La o activitate de calitate! Mai mult …

descărcareProiectul de Normă privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară a fost lansat, în dezbatere publică, de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Modificările şi completările aduse Normei nr. 21 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, potrivit proiectului, se referă la  crearea şi reglementarea unui cadru prudenţial în ceea ce priveşte accesul auditorilor financiari pe cele trei pieţe supravegheate de către A.S.F., precum şi definirea modului de desfășurare a activității de audit financiar la entitățile autorizate, reglementate și supravegheate.

De asemenea s-a pus accent pe faptul că activitatea de audit financiar să fie efectuată de către auditori financiari persoane juridice în condiţii de experienţă în domeniul supus auditului, de competență profesională, independență și evitarea eventualelor conflicte de interese, cu excepţia misiunilor de audit financiar desfăşurată la anumite entităţi ale pieţei de capital, respectiv societăţi de servicii de investiţii financiare şi societăţi de administrare a investiţiilor care nu îndeplinesc anumite criterii de mărime.