Norme privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar


Normele privind instruirea teoretică şi stagiul de pregătire practică în activitatea de audit financiar au fost modificate de Ordinul nr. 69/2023.

Stagiul în activitatea de audit financiar începe la data de 1 octombrie a anului în care persoana fizică a promovat testul de acces la stagiu/a dobândit calitatea de stagiar.

Stagiul în activitatea de audit financiar se desfăşoară pe parcursul a minimum 3 ani şi constă în efectuarea instruirii teoretice şi efectuarea stagiului de pregătire practică în baza contractului de stagiu.

Stagiarii au obligaţia de a finaliza stagiul în activitatea de audit financiar în maximum 6 ani de la data începerii stagiului.