Tag-Archive for » asistenţă socială «

Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a decis, în şedinţa din 12 noiembrie 2018, că admite în parte sesizarea formulată de Curtea de Apel Cluj – Secţia a III-a contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. 1188/112/2017, privind pronunţarea unei hotărâri prealabile şi, în consecinţă, stabileşte că: Mai mult …

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 2 octombrie 2018 a fost publicată Decizia nr. 49/2018 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel – Secția contencios administrativ și fiscal privind dezlegarea unei probleme de drept.

Chestiunea de drept supusă atenţiei se referă la: „interpretarea dispozițiilor art. 31 alin. (1),  raportat la art. 31 alin. (13) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015, în forma modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2016, respectiv interpretarea noțiunii de «instituție sau autoritate publică», în situația salarizării personalului din cadrul instituțiilor publice deconcentrate, de același tip, subordonate consiliilor județene, în raport de interpretarea noțiunii de «același ordonator de credite»”. Mai mult …

Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap a fost recent modificată.

Potrivit legii, așa cum a fost modificată, măsurile de protecție reprezintă măsuri stabilite de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, cuprinse în programul individual de reabilitare și integrare socială, de tip: asistent personal, asistent personal profesionist, servicii sociale la domiciliu sau centre de zi sau rezidențiale. Mai mult …

Guvernul a adoptat o hotărâre privind regulamentul-cadru care stabileşte locurile muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţiile de muncă din familia ocupaţională sănătate şi asistenţă socială.

A fost adoptată Hotărârea de Guvern privind regulamentul-cadru care stabileşte locurile muncă, categoriile de personal şi mărimea concretă a sporurilor pentru condiţiile de muncă din familia ocupaţională sănătate şi asistenţă socială’, a anunţat purtătorul de cuvânt al Executivului. Mai mult …

Cicero (106-43 î.Hr.), faimosul filosof, om politic și jurist al Romei antice, se întreba, pe bună dreptate: „De ce să compătimești, în loc să ajuți, atunci când poți?”. Autoritățile administrației publice nu doar că pot să-i ajute pe acei cetățeni aflați în dificultate, dar și au obligația legală de a o face.

Dacă profesioniștii din domeniul asistenței sociale vor fi înzestrați, în majoritatea lor, și cu suficientă compasiune față de semenii lor aflați în nevoie, cu atât mai bine. Compasiunea, în acest domeniu, poate fi la fel de importantă, uneori, precum aptitudinile profesionale, cunoașterea legislației și a procedurilor aplicabile. Mai mult …

Suma plătită în contul principalelor beneficii de asistenţă socială a depăşit în septembrie 815 milioane lei, din care 774,28 drepturi curente şi 40,75 milioane lei alte plăţi, conform statisticilor Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Cea mai mare sumă a fost plătită pentru alocaţia de stat pentru copii, respectiv 344,599 milioane lei, pentru 3.551.024 beneficiari. La aceasta s-au adăugat 16,088 milioane lei reprezentând alte plăţi (restanţe, reluări la plată, plăţi neachitate, corecţii etc).

De indemnizaţia pentru creşterea copilului au beneficiat 163.471 persoane, suma plătită fiind de 275,645 milioane lei drepturi curente şi 1,686 milioane lei alte plăţi, iar de stimulentul pentru creşterea copilului 87.218 persoane, fiind plătite 54, 55 milioane lei drepturi curente şi 2,4 milioane lei alte plăţi. Mai mult …

Persoanele cu dizabilități din România care doresc să beneficieze de acces gratuit sau subvenționat parțial la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, organizate și în alte state membre ale Uniunii Europene, pot solicita direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului de care aparțin eliberarea unui card european pentru dizabilitate.

Cardul european se eliberează la cerere şi pot beneficia de el toate persoanele cu dizabilităţi (copii şi adulţi), indiferent de gradul şi tipul de handicap înscris în certificatul de handicap emis de comisiile de evaluare din judeţe sau din Bucureşti. Solicitanţii trebuie să depună, personal sau prin reprezentant, cerere şi o poză recentă la direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul fiecărui judeţ sau sector din Bucureşti, în evidenţa căreia sunt înregistrați, până la data de 30.11.2017. Cererea poate fi trimisă şi prin e-mail, la adresele menționate pe site-ul proiectului: dizab.eurocard.gov.ro. Tot de acolo poate fi descărcată şi cererea de înscriere. Mai mult …

Legea asistenţei sociale a suferit unele modificări recente aduse prin Legea nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr. 292/2011 şi pentru completarea Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 305/2017.

Din momentul intrării în vigoare, Legea nr. 292/2011 constituie reglementarea-cadru în domeniul asistenţei sociale. Noua reglementare este rezultatul intenţiei legiuitorului de a reforma şi moderniza sistemul naţional de asistenţă socială („SNAS”) care, potrivit legii de reformare, este constituit din două mari componente: sistemul de beneficii de asistenta sociala şi sistemul de servicii sociale. Mai mult …

formulare

Conform unei hotărâri adoptată de Guvern, se introduc noi măsuri de simplificare în asistenţa socială.

Astfel, pentru obţinerea venitului minim garantat şi a alocaţiei pentru susţinerea familiei solicitantul va depune un singur dosar.

De asemenea, la solicitarea alocaţiei pentru susţinerea familie nu va mai fi necesară întocmirea unui nou dosar în cazul în care iniţial se stabileşte dreptul la venit minim garantat şi ulterior apare un copil în familie.

Totodată, numărul de documente necesare se reduce de la 52 de acte ce se obţineau de la 7-9 instituţii, la 15-17.

Hotărârea adoptată mai stabileşte şi eliminarea burselor şcolare din categoria veniturilor care se iau în calcul la stabilirea drepturilor de ajutor social, alocaţie pentru susţinerea familiei şi ajutor pentru încălzire.

nou-nascutMinistrul Muncii, Dragoș Pîslaru, și Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, i-au adresat o scrisoare ministrului Fondurilor Europene, Dragoș Dinu, prin care vin cu propunerea de introducere a unei măsuri noi de susținere a mamelor aparținând grupurilor vulnerabile, respectiv „Trusoul pentru nou-născuți”.

Conform unui comunicat al Ministerului Sănătății (MS), propunerea reglementează introducerea măsurii în Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014 — 2020, a cărui modificare urmează să fie trimisă CE.

Unul din obiectivele acestui program este susţinerea persoanelor defavorizate prin distribuirea de alimente și asistență materială de bază.

Astfel, trusoul pentru nou-născuți se va acorda pentru fiecare naștere, în maternitate, pentru mamele cu risc social sau din grupuri vulnerabile, identificate de asistentul social sau persoana cu atribuții de asistență socială din maternitate.

Potrivit MS, în 2015, 1.493 de copii sub vârsta de un an au decedat, iar rata mortalității în România este cea mai mare din Europa.

Anul trecut, numărul de născuți vii a fost de 187.372, iar numărul de copii părăsiți în maternități a fost de 332 din 9.722 de copii intrați în sistemul de protecție specială.