Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Consiliul A.S.F. poate aproba desfăşurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeaşi perioadă, la aceeaşi entitate!

Legea nr. 147/2021 prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Se introduce un nou articol care prevede că în cazul în care în actul de supraveghere se constată elemente care nu au fost avute în vedere anterior de către autoritate, în legătură cu o perioadă care a făcut deja obiectul unui control încheiat de A.S.F., Consiliul A.S.F. poate aproba desfăşurarea unui nou control, o singură dată, pentru aceeaşi perioadă, la aceeaşi entitate.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Soluţionarea Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar. Modificări

Soluţionarea litigiilor cu care a fost sesizată Entitatea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor se realizează de către un conciliator înscris în Registrul conciliatorilor, desemnat de către Secretariatul tehnic în sistem ciclic, respectiv în ordinea numerică a înscrierii acestora, începând cu numărul 1.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Delegarea atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu

Ordinul nr. 94/2021 emis de ASF prevede delegarea atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Rapoartele financiare ale emitenţilor ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pot fi depuse online

Emitenţii ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată au obligaţia de a întocmi şi publica rapoartele financiare anuale în formatul de raportare electronic unic începând cu raportările pentru exerciţiile financiare care încep la sau după data de 1 ianuarie 2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulamentul privind supravegherea electronică prin raportări a fost recent modificat

Regulamentul nr. 27/2010 privind supravegherea electronică prin raportări a fost recent modificat de Regulamentul nr. 5/2021.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

A fost lansată o platformă de educaţie financiară!

Ministerul Educaţiei, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor, Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Asociaţia Română a Băncilor anunţă lansarea platformei de educaţie financiară www.edu-fin.ro.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norma privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi a suferit modificări!

Norma nr. 28/2015 privind funcţionarea asigurătorilor supravegheaţi conform regimului naţional a fost recent modificată de Norma nr. 3/2021.

Art. 6 îşi schimbă denumirea în “Alte prevederi specifice privind membrii conducerii”.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Regulament privind activitatea de control desfăşurată de către ASF

În Monitorul Oficial nr. 106/2020 a fost publicat Regulamentul nr. 4/2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Serviciul managementul calităţii, un nou serviciu în cadrul ASF

În Monitorul Oficial nr. 86/2021 a fost publicat Regulamentul nr. 3/2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie

ASF a lansat Strategia pentru perioada 2021-2023

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat Strategia pentru perioada 2021-2023, document ce a fost elaborat în conformitate cu noul context generat de pandemia COVID-19.