Modificări ale Regulamentului ASF


Regulamnetul nr. 2/2022 prevede modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

A.S.F. poate aproba ca ofertele publice de vânzare să fie iniţiate începând cu ziua lucrătoare imediat următoare publicării prospectului.

Iar alocarea valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice de vânzare se realizează potrivit dispoziţiilor prospectului de ofertă. Modalitatea de alocare şi alocarea efectivă a valorilor mobiliare subscrise în cadrul ofertei publice sunt stabilite de către emitent, în cazul ofertelor publice primare, respectiv de ofertant, în cazul ofertelor publice secundare, fără a putea utiliza metoda de alocare «primul venit, primul servit».