Categories
Economie Ştiri

Modificări privind asigurările auto din România!

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România a fost modificată de Norma nr. 30/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Reglementări contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor

Norma nr. 26/2022 prevede modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare

Norma nr. 25/2022 prevede autorizarea societăţilor şi desfăşurarea activităţii de asigurare şi de reasigurare.

Constituirea societăţilor pe acţiuni şi a societăţilor mutuale de asigurare, persoane juridice române, se realizează numai pe baza avizului emis de A.S.F.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Taxele percepute de ASF au fost actualizate

Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară a fost modificat de Regulamentul nr. 14/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modul de transmitere a raportărilor către ASF

Instrucţiunea nr. 3/2022 prevede modificarea şi completarea Instrucţiunii Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2021 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate

Instrucţiunile Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară – Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare au fost modificate de Instrucţiunile nr. 2/2022.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Termenul de depunere a situaţiilor pentru exerciţiile financiare ale anilor 2020, 2021 şi 2022

Norma nr. 7/2022 prevede modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2015 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către societăţile de asigurare, asigurare – reasigurare şi de reasigurare.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii Proiecte şi propuneri legislative

Proiect de Normă privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale

Autoritatea de Supraveghere Financiară a lansat în dezbatere publică Proiectul de Normă privind calculul actuarial al provizionului tehnic pentru fondurile de pensii ocupaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări ale Regulamentului ASF

Regulamnetul nr. 2/2022 prevede modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

Categories
Economie Ştiri

Aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi central

Norma nr. 1/2022 prevede aplicarea Ghidului ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi central.

Menţionăm că Autoritatea de Supraveghere Financiară aplică Ghidul ESMA privind acordurile scrise dintre membrii colegiilor pentru contrapărţi centrale.