Categories
Organizare judiciară

Modificări ale Regulamentului ASF!

Regulamentul nr. 13/2023 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Se prevede că direcţia generală este coordonată de către un director general. Directorul general asigură conducerea Direcţiei generale şi răspunde de buna funcţionare a acesteia în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norma ASF privind autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat, modificată!

Norma nr. 30/2023 prevede modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Pensii

Obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private

Norma nr. 29/2023 prevede modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 19/2021 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor private.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Modificări ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea A.S.F.

Regulamentul nr. 11/2023 prevede modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ghid privind exerciţiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare

Norma nr. 23/2023 prevede aplicarea prevederilor Ghidului privind exerciţiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare şi a diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034.

Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., aplică, în activitatea de supraveghere a societăţilor de servicii de investiţii financiare prevederile Ghidului privind exerciţiile de evaluare comparativă a practicilor de remunerare şi a diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Norme privind aplicarea Ghidului privind supravegherea prudenţială a firmelor de investiţii

Norma nr. 9/2023 prevede aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14).

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări ale Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară

Regulamentul nr. 2/2023 prevede modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2013 pentru autorizarea şi funcţionarea contrapărţilor centrale emis în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărţile centrale şi registrele centrale de tranzacţii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Modificări ale Regulamentului ASF

Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiare a fost modificat și completat de Regulamentul nr. 1/2023.

Numărul de posturi şi alocarea acestora în cadrul structurilor organizatorice din cadrul A.S.F. se stabilesc de către Consiliul A.S.F. şi sunt prevăzute distinct în statul de funcţii al A.S.F.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie

Norma ASF privind reglementările contabile a suferit modificări

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private a fost modificată de Norma nr. 5/2023.

Categories
Economie Ştiri

Modificări privind asigurările auto din România!

Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 20/2017 privind asigurările auto din România a fost modificată de Norma nr. 30/2022.