Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Desfășurarea admiterii în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2024 – 2025

Ordinul nr. 6070/2023 prevede organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2024 – 2025.

Absolvenţii clasei a VIII – a din serii anterioare care au participat la procesul de admitere în anii precedenţi şi au fost înmatriculaţi într-o unitate de învăţământ, liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declaraţi repetenţi sau doresc să se transfere între învăţământul liceal şi învăţământul profesional sau, în cadrul aceluiaşi tip de învăţământ, de la o filieră/un domeniu de pregătire/specializare/ calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere în învăţământul profesional şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2024 – 2025.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Înscrierile la examenul național de bacalaureat și la examenul național de evaluare națională continuă până vineri!

În continuarea demersurilor de adaptare a activităților de final de an, Ministerul Educației informează că a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului educației nr. 4.439/2023 pentru completarea ordinului de ministru nr. 3505/2022 privind structura anului școlar 2022-2023, cu modificările și completările ulterioare. 

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Ştiri

Personalul didactic şi didactic auxiliar vor beneficia de primă de carieră!

OUG nr. 58/2023 prevede măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Situaţia şcolară a elevilor din ani terminali se poate încheia până la data de 13 iunie 2023

Ordinul nr. 4429/2023 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 3.505/2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023.

Se prevede că prin derogare, pentru anul şcolar 2022 – 2023, pentru clasele a XII – a zi, a XIII – a seral şi frecvenţă redusă, situaţia şcolară a elevilor se poate încheia până la data de 13 iunie 2023.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

În anul școlar 2023-2024 va continua programul fructe în școli!

OUG nr. 31/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 406/2023, modifică și completează Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene.

Prin acest act normativ se instituie măsurile prevăzute de noile reglementări europene, astfel încât să se asigure continuarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, pentru exercițiul financiar din perioada 1 august 2023 -31 iulie 2029.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Structura anului școlar 2023-2024

Anul şcolar 2023 – 2024 începe la data de 1 septembrie 2023, se încheie la data de 31 august 2024 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Cursurile anului şcolar 2023 – 2024 încep la data de 11 septembrie 2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Simularea evaluării naţionale și a examenului de bacalaureat se desfășoară în luna martie!

A fost aprobată organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a şi a simulării probelor scrise ale examenului naţional de bacalaureat, în anul şcolar 2022 – 2023, pentru familiarizarea elevilor cu rigorile examenelor naţionale şi cu scopul de a optimiza rezultatele obţinute de către elevii din învăţământul preuniversitar la finalul studiilor gimnaziale/liceale.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie Protectia mediului

Programul “Săptămâna verde” va fi implementat în școli!

Programul “Săptămâna verde” este un program naţional, în acord cu prevederile raportului “Educaţia privind schimbările climatice şi mediul în şcoli sustenabile”, elaborat de către grupul de lucru de la nivelul Administraţiei Prezidenţiale, ale Strategiei naţionale privind educaţia pentru mediu şi schimbări climatice 2023 – 2030.

Ordinul nr. 3629/2023 prevede că Programul “Săptămâna verde” are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi se desfăşoară în baza unei planificări, la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, conform prevederilor ordinului ministrului educaţiei privind structura anului şcolar, valabil în anul şcolar respectiv.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Măsuri de aplicare şi corelare a planurilor – cadru de învăţământ pentru clasele a XI – a seral

În anul şcolar 2022 – 2023, pentru clasa a XI – a ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică învăţământ seral, a cărui plan – cadru de învăţământ în vigoare prevede un număr de 14 săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii şi a numărului total de ore/săptămână, până la data de 16 decembrie 2022, corelat cu structura anului şcolar 2022 – 2023.

Categories
Articole Bugete Economie Învăţământ şi educaţie Ştiri

Bugetul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2022 – 2023!

Pentru anul şcolar 2022 – 2023 se alocă suma de 562.850 mii lei pentru Programul pentru şcoli al României.

Hotărârea nr. 1007/2022 prevede stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul şcolar 2022 – 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018.