Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Măsuri de aplicare şi corelare a planurilor – cadru de învăţământ pentru clasele a XI – a seral

În anul şcolar 2022 – 2023, pentru clasa a XI – a ciclul inferior al liceului – filiera tehnologică învăţământ seral, a cărui plan – cadru de învăţământ în vigoare prevede un număr de 14 săptămâni, se aprobă organizarea procesului de învăţământ cu menţinerea structurii şi a numărului total de ore/săptămână, până la data de 16 decembrie 2022, corelat cu structura anului şcolar 2022 – 2023.

Categories
Articole Bugete Economie Învăţământ şi educaţie Ştiri

Bugetul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2022 – 2023!

Pentru anul şcolar 2022 – 2023 se alocă suma de 562.850 mii lei pentru Programul pentru şcoli al României.

Hotărârea nr. 1007/2022 prevede stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 pentru anul şcolar 2022 – 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Cum va fi structurat anul şcolar 2022-2023?

În Monitorul Oficial nr. 326/2022 a fost publicat Ordinul nr. 3505/2022 privind structura anului şcolar 2022 – 2023.

Anul şcolar 2022 – 2023 începe la data de 1 septembrie 2022, se încheie la data de 31 august 2023 şi are o durată de 36 de săptămâni de cursuri.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Pentru anul şcolar 2021 – 2022 inspectoratele şcolare pot decide dacă organizează olimpiade

Metodologia – cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare a fost recent modificată de Ordinul nr. 3123/2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ministerul Educaţiei trebuie să elaboreze o strategie privind educaţia pentru mediu

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 a fost recent modificată de Legea nr. 12/2022.

Se introduce un nou alineat unde se prevede că Ministerul Educaţiei, în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, elaborează o strategie privind educaţia pentru mediu până la data de 31 decembrie 2022.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Anul şcolar 2021-2022 are o nouă structură!

Conform Ordinului nr. 5549/2021, anul şcolar 2021 – 2022 se structurează pe două semestre, după cum urmează:

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Calendarul etapelor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual 2022-2023

Recent a fost aprobat Calendarul etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022 – 2023.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost publicat Ordinul care prevede vacanţa şcolară!

În Monitorul Oficial nr. 1012/2021 a fost publicat Ordinul nr. 5490/2021 pentru instituirea unor măsuri în învăţământul preuniversitar.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Creşele, de ieri, fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar!

Creşele, de ieri, fac parte din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar şi oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni şi 3 ani servicii integrate de educaţie, îngrijire şi supraveghere.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mesajul ministrului Educației cu prilejul începerii cursurilor în noul an școlar

Ministrul Educaţiei a publicat următorul mesaj cu prilejul începerii cursurilor în noul an şcolar: