Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Preşedinte!

Preşedintele României, a semnat următoarele decrete, potrivit unui comunicat:

– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect;

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Economie Turism

Modernizarea stațiunilor balneare. Care este cea mai recentă măsură de sprijin?

Chiar dacă unele dintre ele au fost neglijate sau de-a dreptul lăsate în paragină vreme de ani de zile, stațiunile balneare și balneoclimaterice ale României reprezintă, fără nicio exagerare, adevărate mine de aur. Ele așteaptă doar să fie puse în valoare. Așteaptă doar investițiile care să le facă să strălucească și să atragă o puzderie de oaspeți din țară și de peste hotare.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Alocarea fondurilor în sprijinul agricultorilor

subventii-seminte-baniSuma de 822 de milioane de lei a fost alocată temporar, până la 31 decembrie, de Guvern, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru efectuarea plăţilor reprezentând prefinanţarea cheltuielilor aferente schemelor de plăţi directe, a măsurilor de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a celor de promovare a vinurilor, a măsurilor de piaţă şi de intervenţie în agricultură.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va asigura decontarea plăţilor, prin virament în contul beneficiarilor până la 30 noiembrie. Alocarea fondurilor are ca scop sprijinirea producătorilor agricoli români care beneficiază de scheme de finanţare.

Reamintim că Lege bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015, include alocarea temporară a ajutorului financiar din vărsăminte din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului de către Ministerul Finanţelor Publice şi vine în completarea unor sume alocate anterior.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Buget alocat pentru trei programe de interes național

images (77)Proiectul de Hotărâre de Guvern, publicat în dezbatere publică de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prevede un buget de 48,2 milioane lei pentru trei programe de interes național în domeniile egalității de șanse între femei și bărbați și violenței în familie pentru perioada 2017-2019.

În proiect sunt incluse trei programe: “Înființarea sau consolidarea centrelor de primire în regim de urgență sau de recuperare și a centrelor pentru prevenirea și combaterea violenței în familie și organizarea echipelor de intervenție integrată” – cu un buget total de 23 milioane lei; “Înființarea și susținerea serviciilor de asistență pentru agresori în cazurile de violență în familie – Înființarea centrelor de asistență destinate agresorilor” – cu un buget aferent de 16,8 milioane lei; “Creșterea participării femeilor la procesul decizional și promovarea în funcții de conducere și de decizie – Rețele resursă pentru promovarea egalității de șanse între femei și bărbați” –  cu un buget aferent de 8,4 milioane lei.

Dezvoltarea unor servicii destinate protecției victimelor violenței în familie, în paralel cu asigurarea capacității instituționale de implementare a proiectelor în sprijinul acestora, și asigurarea unor mijloace materiale și resurse umane suficiente care să conducă la împuternicirea femeilor și la eliminarea inegalității de gen la toate nivelurile, reprezintă scopul principal al proiectului de HG.

Categories
Activităţi industriale Economie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii

downloadPe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a fost publicat, spre dezbatere publică, proiectul de Hotărâre pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul 2015.

Potrivit proiectului, se propune aprobarea plafonul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile de: in pentru fibră- ANT 2, cânepă pentru fibră- ANT, 3 tutun- ANT 4, hamei- ANT 5 și sfeclă de zahăr-ANT 6 care se acordă pentru anul 2015, în limita sumei de 4318,500 mii euro, care se asigură de la bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 şi se distribuie astfel: a) 8,250 mii euro pentru in pentru fibră și cânepă pentru fibră; b) 1911,000 mii euro pentru tutun; c) 126,000 mii euro pentru hamei; d) 2273,250 mii euro pentru sfeclă de zahăr.

Categories
Agricultură şi silvicultură Bugete Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Reabilitarea infrastructurii principale de irigații

sisteme-de-irigat-pndr-640x330

În cadrul Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat că pentru reabilitarea infrastructurii principale de irigații este nevoie de un miliard de euro pentru următorii cinci ani, iar o primă alocare din bugetul de stat ar urma să fie de 145 de milioane de euro, în 2016, și, an de an, suma să crească cu 17% față de anul precedent.

De asemenea, şeful MADR a menţionat şi faptul că infrastructura secundară de irigații trebuie să treacă în proprietate privată, iar în cazul în care organizațiile de utilizatori de apă nu-și respectă obligațiile asumate, infrastructura de îmbunătățiri funciare să revină în proprietatea statului, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Bani alocați pentru programele finanţate din fonduri structurale

La-proiectele-finantate-din-fonduri-structurale-ipotecile-se-pot-constitui-pe-toata-perioada-contractului

Pe 2 septembrie 2015, Guvernul a aprobat, prin hotărâre, alocarea temporară din venituri din privatizare, de către Ministerul Finanţelor Publice, a sumei de 984 milioane lei, în echivalent euro, în scopul asigurării necesarului de finanţare pe luna septembrie pentru programele operaţionale finanţate din fonduri structurale.

Suma de 984 de milioane de lei va fi repartizată astfel:

  • 280 milioane de lei pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu
  • 220 milioane de lei pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competivităţii Economice
  • 234 de milioane de lei pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
  • 250 de milioane de lei pentru Programul Operaţional Regional

Autorităţile de management pentru programele operaţionale au obligaţia efectuării plăţilor în contul beneficiarilor, din sumele transferate de Autoritatea de certificare şi plată, în termen de 10 zile, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2015.

Guvernul mai precizează că sumele alocate autorităţilor de management din venituri din privatizare vor fi rambursate Ministerului Finanţelor Publice în euro, din sumele restituite cu această destinaţie de către Comisia Europeană, până la data de 9 octombrie 2015.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Alocarea de cupoane sociale pentru educaţie amânate de Guvern

bonaAlocarea de cupoane sociale pentru educaţie, destinate preşcolarilor din familii cu venituri mici, precum şi cei 500 euro pentru educaţia permanentă a fiecărui nou-născut nu va fi acordată nici anul viitor, aşa cum era obligat prin lege, de către Guvern.

De asemenea va fi amânat şi termenul de la care trebuie asigurată finanţarea de bază în învăţământul preuniversitar particulare şi confesional acreditat, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă.

Reamintim că Legea educaţiei adoptată la începutul anului 2011 prevede, printre altele, că statul trebuie să asigure finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi toţi elevii din învăţământul general obligatoriu de stat, particular şi confesional acreditat, în limitele costului standard per elev/preşcolar.

Acordarea de cupoane sociale şi asigurarea finanţării de bază în educaţie au fost amânate şi de Guvernul Boc în urmă cu un an, până la finele lunii decembrie 2012, în timp ce sprijinul financiar de 500 euro trebuia să fie alocat începând cu anul 2013.