Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Se doreşte stimularea dezvoltării în sectorul pomicol

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, angajată pe durata de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 70,5 milioane euro.

Categories
Agricultură şi silvicultură Ştiri

Crescătorii de animale beneficiază de ajutor de la stat!

Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică până la data de 30 iunie 2021.

Categories
Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii

Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 216 milioane de euro (1,043 miliarde RON) pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) afectate de pandemia de coronavirus. Schema a fost aprobată în temeiul Cadrului temporar privind ajutoarele de stat.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Mai multe familiii vor primi ajutoare de urgenţă

Mai multe familiii vor primi ajutoare de urgentă.

Hotărârea nr. 821/2020 a aprobat acordarea de ajutoare de urgenţă în valoare totală de 739.300 lei din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pe anul 2020, pentru sprijinirea unui număr total de 219 familii şi persoane singure, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflate în situaţii de necesitate ori deosebite cauzate de incendii, alunecări de teren, probleme grave de sănătate ori alte cauze care pot conduce la riscul de excluziune socială.

Categories
Protecţie socială Ştiri

Noutăţi privind acordarea ajutorului de deces!

Având în vedere evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada următoare a fost adoptată OUG nr. 97/2020.

Categories
Internaţional Ştiri

A fost suplimentat bugetul ajutorului umanitar extern pentru Republica Moldova

În Monitorul Oficial nr. 351/2020 a fost publicată Hotărârea nr. 334/2020 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea acordării de către România a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova.

Aşadar, a fost aprobată suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, la cap. 66.01 “Sănătate” titlul 20 “Bunuri şi servicii”, cu suma de 16.500 mii lei destinată rezervei pentru situaţii speciale a Ministerului Sănătăţii.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutor pentru România

Comisia Europeană a aprobat o schemă de ajutoare a României în valoare de 16 miliarde RON (aproximativ 3,3 miliarde EUR) ce vizează susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) în contextul pandemiei de COVID-19.

Categories
Economie Ştiri

S-a început plata aferentă ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), prin Centrele Judeţene, a început plata aferentă ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, pentru cantităţile de motorină utilizate în primul trimestru din 2019, suma plătită fiind de peste 129 de milioane de lei, informează APIA.

„Suma totală plătită este de 129.202.357 lei pentru un număr de 12.783 beneficiari şi o cantitate de motorină totală determinată de 68.153.562,725 litri”, precizează APIA.

Categories
Domeniul energetic Protecţie socială

Consumatorii vulnerabili de energie vor fi ajutaţi. Se lucrează la cadrul legal!

Premierul a aprobat constituirea unei comisii interministeriale care se va ocupa de elaborarea legislaţiei privind modul în care vor fi ajutaţi consumatorii vulnerabili de energie, a declarat consilierul pe probleme energetice al primului-ministru, în cadrul unei conferinţe de profil.

“Primul-ministru a aprobat constituirea unei comisii interministeriale care, în următoarele două-trei luni, va continua să elaboreze şi să definitiveze legislaţia pentru consumatorul vulnerabil, ceea ce cred că, pentru mulţi jucători din piaţă, va fi binevenit, inclusiv pentru economie”, a spus acesta în deschiderea conferinţei.

Categories
Articole Economie Învăţământ şi educaţie

Se acordă ajutor nerambursabil pentru amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv

În cadrul Programului guvernamental “gROwth – Investim în copii, investim în viitor” se acordă finanţare pentru construcţia şi/sau înfiinţarea, amenajarea şi dotarea grădiniţelor cu profil sportiv şi asigurarea în cadrul acestora a învăţământului preşcolar de specialitate.

În acest sens în Monitorul Oficial nr. 314/2019 a fost publicată Hotărârea nr. 239/2019 pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis privind programul guvernamental “gROwth – Investim în copii, investim în viitor”.