Tag-Archive for » active «

Ministrul Finanţelor Publice a declarat că taxa pe activele băncilor va fi modificată, în prezent variantele fiind discutate cu Asociaţia Română a Băncilor (ABR).

„Va fi semestrială, se va plăti anual. Nu (calculate în funcţie de ROBOR – n.red.). Haideţi că am şi dat public câteva elemente din discuţia pe care am avut-o cu băncile, săptămâna trecută. Discuţiile continuă, pentru că am avut un grup comun cu cei de la ARB pentru a vedea forma finală a fiecărei propuneri în parte, pentru a vedea cum rămâne şi cum se va găsi în textul final”, a afirmat ministrul.

Se spune că mijlocul cel mai la îndemână prin care poți spori simțul de răspundere al unui om este să-i stabilești responsabilități. La fel de adevărat este că oriunde există responsabilități există, întotdeauna, și îndatoriri. Obligații, reguli stricte! Nu există reguli, norme clare? Nu pot exista nici responsabilități.

Printre entitățile ale căror responsabilități trebuie să fie clar definite, în legislație, se numără și societățile de servicii de investiții financiare. Responsabilitatea acestor societăți, specializate în furnizarea de servicii de investiții, se referă, în primul rând, la obligațiile față de investitori, la modul în care sunt tranzacționate instrumentele financiare. Mai mult …

imagesProiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private a fost lansat în dezbatere publică de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Modificările propuse se referă la completarea și îmbunătățirea cadrului de reglementare în ceea ce privește:
– Introducerea posibilității alocării unui procent mai mare din activele fondurilor de pensii private investițiilor în OPCVM tranzacționabile – Exchange Traded Fund;
– Introducerea posibilității de alocare a activelor fondurilor de pensii private către obligațiuni corporative al căror rating poate fi cu două trepte sub ratingul României.

De asemenea se propune majorarea procentului maxim care poate fi alocat investițiilor în OPCVM și ETF, de la 5% la 8%, dar cu impunerea limitei maxime de 5% pentru fiecare dintre tipurile de active la care se face referire; posibilitatea de a investi activele fondurilor de pensii private în obligațiuni corporative care pot avea ratingul cu două trepte sub ratingul României, în prezent putându-se investi în acele obligațiuni care au doar maximum o treaptă sub ratingul țării.

asf_dcnews_ro_04285400
Consiliul ASF a aprobat lansarea proiectului de evaluare a calităţii activelor şi pasivelor principalelor companii de asigurări din România.

Proiectul AQR – Asset Quality Review, cuprinde evaluarea a peste 80% din activele de pe piaţa de asigurări şi reprezintă în fapt auditul pieţei naţionale a asigurărilor.

Evaluarea va include un test de stres pentru dimensionarea impactului şocurilor din piaţă asupra stabilităţii financiare a sectorul de asigurări din România.

În vederea coordonării întregului exerciţiu, ASF va selecta un consultant, care va avea rolul de manager de proiect şi va constitui un Steering Comitee.

În vederea efectuării testului de stres, ASF va selecta un al doilea consultant. Acesta nu va putea face parte dintre auditorii/consultanşii societăţilor de asigurare participante.

Momentul estimativ de începere al exerciţiului AQR este sfârşitul anului 2014-începutul anului 2015, urmând ca până la 31 mai 2015 proiectul să fie finalizat printr-un raport al exerciţiului. Acesta va include şi rezultatele testelor de stres pentru fiecare societate selectată.

lc-ana

Parlamentarii PDL au propus noutăţi legislative în ceea ce priveşte introducerea sistemului de pensii ocupaţionale, potrivit cărora contribuţia fondului de pensii poate fi de cel mult 15 la sută din salariul lunar brut, iar perioada de contribuţie trebuie să fie minimum şapte ani.

Principalele obiective ale acestui proiect prevăd următoarele :

– schema de pensii negociată trebuie să conţină cel puţin cuantumul şi periodicitatea contibuţiilor, modul de împărţire a acestora între angajat şi angajator, precum şi regulile de investire a activelor şi de împărţire a rezultatelor.

– un astfel de fond de pensii va trebui să aibă cel puţin 100 de participanţi, iar dacă numărul acestora va scădea şi se va menţine sub minimul legal timp de un semestru, atunci autoritatea va retrage autorizaţia.

prevede dreptul de proprietate asupra contribuţiilor cu care angajatorul participă în numele salariatului, precum şi rezultatele investirii acestor contribuţii revin angajatului după cel puţin doi ani de la aderarea la fondul de pensii.

– în cazul schimbării locului de muncă, a domiciliului sau reşedinţei în alt stat membru UE sau aparţinând spaţiului economic european, participantul şi beneficiarul păstrează dreptul la pensia ocupaţională câştigată în România, aceasta urmând să fie plătită în acel stat.

Important este faptul că participanţii la acest fond de pensii vor putea în orice moment să modifice, să suspende sau să înceteze contribuţiile, înştiinţând în scris administratorul şi angajatorul cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data suspendării.

paper work

În contul de profit şi pierdere se prezintă veniturile şi cheltuielile din balanta contabilă, într-o anumită structură predeterminată. Astfel veniturile şi cheltuielile privind cedarea activelor nu se prezintă ca atare, la venituri respectiv cheltuieli, ci se prezintă doar efectul lor net.
De aceea câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul „Alte venituri din exploatare”, respectiv „Alte cheltuieli de exploatare”, potrivit prevederilor OMFP 3055/ 2009.