Efectul cedării activelor


paper work

În contul de profit şi pierdere se prezintă veniturile şi cheltuielile din balanta contabilă, într-o anumită structură predeterminată. Astfel veniturile şi cheltuielile privind cedarea activelor nu se prezintă ca atare, la venituri respectiv cheltuieli, ci se prezintă doar efectul lor net.
De aceea câştigurile sau pierderile care apar odată cu încetarea utilizării sau ieşirea unei imobilizări necorporale se determină ca diferenţă între veniturile generate de ieşirea activului şi valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, şi trebuie prezentate ca valoare netă, ca venituri sau cheltuieli, după caz, în contul de profit şi pierdere, la elementul “Alte venituri din exploatare”, respectiv “Alte cheltuieli de exploatare”, potrivit prevederilor OMFP 3055/ 2009.

,