Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Unităţile de învăţământ sunt evaluate periodic

Începând cu anul şcolar 2023 – 2024, pentru unităţile de învăţământ de stat şi particular şi componentele organizatorice ale acestora care nu au solicitat Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar conform calendarului derularea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării, se va emite ordinul de ridicare a autorizării de funcţionare provizorie.

Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Procedura de acreditare la referendumurile locale!

Hotărârea nr. 10/202, publicată în Monitorul Oficial nr. 1146/2021, prevede aprobarea procedurii de acreditare, a modelelor documentelor de acreditare şi a modelelor ecusoanelor persoanelor acreditate la referendumurile locale.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Mai multe unităţi de învăţământ au primit acreditare

Mai multor unităţi de învăţământ le-au fost acordate acreditări pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 13 aprilie – 18 iunie 2021.

Categories
Administraţie publică locală Alegeri Ştiri

Instrucţiuni privind acreditarea delegaţilor mass – mediei străini pentru alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021

Au fost aprobate Instrucţiunile privind acreditarea observatorilor străini, precum şi a delegaţilor mass – mediei străini pentru alegerile locale parţiale din 27 iunie 2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Standardele de autorizare provizorie în învăţământul preuniversitar

Standardele de autorizare de funcţionare provizorie şi a standardelor de acreditare şi de evaluare externă periodică în învăţământul preuniversitar au fost aprobate prin Hotărârea nr. 994/2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Activitatea de evaluare pentru acreditarea unităţilor de învăţământ va fi realizată online

A fost modificată procedura privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă.

În Monitorul Oficial nr. 1073/2020 a fost publicat Ordinul nr. 5927/2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.488/2020 pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activităţilor de evaluare externă în vederea acordării autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particular, pe perioada stării de alertă.

Pe perioada stării de alertă, activităţile de evaluare externă în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie şi a acreditării, respectiv activităţile de evaluare externă periodică vor fi realizate prin corespondenţă şi în modul online pentru toţi descriptorii prevăzuţi în Hotărârea Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Programele de formare continuă se vor desfăşura în mediul online

Programele de formare continuă acreditate pentru forma de organizare de tip faţă-în-faţă, aflate în desfăşurare la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular şi suspendate conform prevederilor legale în vigoare, vor fi reorganizate şi se vor desfăşura în mediul online pentru o perioadă cel puțin egală cu durata suspendării cursurilor.

Categories
Agricultură şi silvicultură Articole Economie IMM Persoane juridice. Societăţi

Care sunt criteriile de acreditare a intermediarilor între cererea și oferta de muncă zilieră?

Cum este cererea, așa ar trebui să fie și oferta! Este o lege economică valabilă și în ceea ce privește… munca zilieră. După cum se știe, activitățile cu zilieri nu se mai pot desfășura decât în câteva sectoare ale economiei după ce, la „capătul” anului trecut, aceste domenii au fost „nemilos” împuținate, prin puterea legii.

Intermedierea între cererea și oferta de muncă zilieră se înfăptuiește, în țara noastră, de către agenții de intermediere specializate, pe baza cererilor efectuate de către persoanele dispuse să desfășoare activități ca zilieri și de către persoanele doritoare să beneficieze de munca zilierilor.

Categories
Articole Economie Persoane juridice. Societăţi

Cum se atestează laboratoarele de metrologie pentru efectuarea activităților de etalonări?

Măsurătoare perfectă nu există! Dorința de perfecțiune și eforturile asidue de atingere a desăvârșirii sunt contemporane, probabil, cu apariția, pe Terra, a primelor ființe umane înzestrate cu conștiință de sine. Încă din zorii istoriei, oamenii au fost preocupați de conceperea a unor mijloace de măsurare a cantităților, distanțelor sau a altor proprietăți ale materiei, de elaborarea unor unități de măsură, la început mai mult pentru înlesnirea activităților de schimb, de comerț.

Ori de câte ori are loc o operațiune de măsurare, marjele de eroare trebuie să fie cât mai reduse, mai neînsemnate, nu să fie dintr-acelea vizibile de la o poștă. A greși e omenește, dar atunci când se comit „erori” voite, adică se umblă „cu ocaua mică”, ne aflăm deja în sfera imoralității și ilicitului, a conflictului cu legile scrise și nescrise ale interacțiunilor sociale.

Categories
Sănătate Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Alarmant! Un număr considerabil de spitale nu îndeplinesc condiţiile de acreditare!

După primele evaluări un număr considerabil de spitale nu îndeplinesc condiţiile de acreditare.

”Numai 23 de spitale din cele 147 evaluate, până în prezent, în conformitate cu aceste standarde îndeplinesc condiţiile de acreditare. Un număr de 106 din cele 147 evaluate îndeplinesc numai parţial condiţiile de acreditare şi se află în supravegherea A.N.M.C.S. pentru 12 luni, perioadă în care organismele responsabile (Ministerul Sănătăţii, unităţile administrativ teritoriale, etc.) trebuie să se implice şi să le sprijine în scopul creşterii nivelului de conformitate. Un număr de 18 dintre spitalele evaluate nu îndeplinesc condiţiile de acreditare. Dintre acestea, numai pentru 47 de spitale, procesul de acreditare a fost finalizat”, se arată în comunicatul transmis.