Categories
Articole Drept civil Drept penal

ÎCCJ. Legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei de către stat ca urmare a unei hotărâri de achitare ulterioare hotărârii definitive de condamnare

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost sesizată să se pronunţe asupra sesizării privind legea aplicabilă dreptului la repararea pagubei în caz de eroare judiciară.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Media europeană a achitărilor este de peste 25 la sută!

Media europeană a achitărilor este de peste 25 la sută. La noi, aceasta este undeva la 2 la sută. În 2017, au fost declarați nevinovați 1000 de inculpați din totalul celor trimiși în judecată.

Întrebarea pe care și-o pun multe guverne este: când e un regim opresiv, respectiv democratic? Atunci când sunt foarte puține achitări sau când judecătorii resping în număr mare acuzațiile procurorilor.

Categories
Articole Drept penal

Stabilirea caracterului nelegal al arestării preventive în viziunea ÎCCJ

Cel puțin la nivel teoretic este recunoscut faptul că statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate de erorile judiciare. Tot prin Constituție s-a prevăzut faptul că răspunderea statului nu înlătură răspunderea magistraților care și-au exercitat funcția cu rea-credință sau gravă neglijență.

Sunt cazuri în care o persoană este arestată preventiv în mod abuziv sau este achitată în cursul unui proces penal. Problema care a generat practică neunitară a fost aceea de a ști dacă caracterul nelegal al privării de libertate în cursul procesului penal dă dreptul la despăgubiri și trebuie să fie sau nu constatat explicit prin actele jurisdicționale prevăzute în cuprinsul acestuia și dacă hotărârea judecătorească de achitare poate sau nu să constituie temei al stabilirii caracterului nelegal al măsurii privative de libertate.

Categories
Activităţi industriale Articole Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state IMM Internaţional Persoane juridice. Societăţi

Brevetarea invențiilor românești în străinătate e susținută de către OSIM. Sprijinul e de natură financiară!

La originea oricărei invenții se află necesitatea. Acolo unde absentează metoda, mai intervine și creativitatea iar atunci când, aparent, lipsește soluția, te mai învață și nevoia. Dincolo de realizarea unei invenții, în ziua de azi se pune, la modul cel mai serios, și problema protejării sale, a procedurilor legale prin care este împiedicată utilizarea, aplicarea sau valorificarea unei invenții de către cei ce n-au aceste drepturi.

Categories
Articole Drept penal

Achitat de două instanțe și condamnat în recurs, un român câștigă procesul la CEDO contra României

„Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul.” (Giuseppe Roya) Mulți dintre cei care s-au confruntat cu un proces au înțeles că dreptatea este relativă și, de multe ori, nu triumfă așa cum ar trebui. Cei pentru care dreptatea nu s-a putut regăsi pe meleagurile mioritice, s-au adresat la CEDO încercând să probeze faptul că au fost supuși unor abuzuri în timpul procesului din România.

România este condamnată pe bandă rulantă la CEDO pentru faptul că nu a putut asigura un proces echitabil și, acest lucru, ne costă la propriu o grămadă de bani pe care îi plătește fiecare român din buzunarul său. Probabil că acest lucru se întâmplă pentru că „dreptatea nu costă nimic și de aceea n-are circulație în comerț.”  (Liviu Rebreanu)

Categories
Articole Drept penal

Revizuirea hotărârilor definitive în materie penală, a generat sesizarea CCR

Potrivit Codului de procedură penală, revizuirea hotărârilor definitive, cu privire la latura penală, poate fi cerută, în anumite cazuri expres menționate de legiuitor. Condițiile în care pot fi invocate aceste cazuri au generat sesizarea Curții Constituționale  cu privire la constituționalitatea lor.

Care au fost articolele care au făcut obiectul excepției de neconstituționalitate?

Cazul în care s-au descoperit fapte sau împrejurări care nu au fost cunoscute la soluționarea cauzei și care dovedesc netemeinicia hotărârii pronunțate în cauză (art. 453 alin. 1 lit. a C.p.p) sau cazul când hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care a fost declarată neconstituțională după ce hotărârea a devenit definitivă (dacă consecințele încălcării dispoziției constituționale continuă să se producă și nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunțate) (art. 453 alin. 1  lit. f C.p.p), pot fi invocate ca motive de revizuire doar în favoarea persoanei condamnate sau a celei față de care s-a dispus renunțarea la aplicarea pedepsei sau amânarea aplicării acesteia. Aceste prevederi fac obiectul art. 453 alin. 3 C.p.p.

Categories
Formulare/declaraţii Ştiri Taxe/Impozite

Actualizarea procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre

facturare_electronicaAgenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) vine cu propunerea de actualizare a procedurii de rambursare a TVA achitate în România de persoanele impozabile stabilite în alte state membre.

Conform procedurii actualizate propuse, persoanele impozabile stabilite în alte state membre vor avea posibilitatea de adresare, pe cale electronică, a cererii de rambursare pe care o înaintează statului membru în care este stabilită, prin intermediul portalului electronic pus la dispoziţie de către acesta, solicitarea urmând să fie analizată de Administraţia fiscală pentru contribuabili nerezidenţi, din Bucureşti.

Ulterior ANAF va avea obligaţia de a comunica decizia de aprobare/respingere a cererii de rambursare în termen de cel mult 4 luni de la data primirii cererii de rambursare, în situaţia în care nu sunt necesare informaţii suplimentare pentru soluţionarea acesteia.

Categories
Pensii Ştiri

E posibilă achitarea contribuției la pensii pentru perioadele în care cetăţenii n-au avut calitatea de asigurat în sistemul public ?

bani-lei5Proiectul de act normativ care prevede posibilitatea legală a cetățenilor de a-și achita contribuția la pensii pentru perioadele din ultimii cinci ani în care n-au avut calitatea de asigurat în sistemul public (sau în alte sisteme autohtone) de pensii, va fi discutat în ședința plenară şi poate primi votul decisiv al deputaților.

Pe de altă parte prevederile proiectului nu vizează persoanele pentru care asigurarea în sistemul public de pensii este obligatorie.

Astfel că, persoanele care n-au fost asigurați în niciun sistem autohton, în ultimii cinci ani, până la încheierea contractului de asigurare socială, vor avea posibilitatea să plătească retroactiv contribuția la pensii, urmând ca această plată retroactivă să fi luată în considerare, la calcularea pensiei pentru limită de vârstă, ca stagiu de cotizare în sistemul public de pensii.

Reamintim că vârsta standard de pensionare este de 65 de ani pentru bărbați și de 63 de ani pentru femei (la femei, atingerea vârstei se face prin creșteri eșalonate până în ianuarie 2030).

Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Bugete Pensii Protecţie socială Social

A fost mărit ajutorul anual destinat veteranilor de război… Nu cu mult, desigur!

romanian soldierDin an în Paşte, ne aducem aminte că printre noi mai trăiesc şi câţiva români care-au văzut din apropiere chipul terifiant al războiului. Războiul e lucrul acela pentru care ostaşii profesionişti se pregătesc în fiecare zi de pace şi acel lucru care junilor fascinaţi de jocurile video cu împuşcături li se pare o frumoasă aventură, în care eroii pozitivi sunt mereu “greu de ucis”.

Vrei să ştii ce-i războiul? Uită de producţiile hollywoodiene, oricât de bine regizate şi bugetate. Nu căuta realitatea războiului nici în cărţi, chiar de scriitura lor e impresionantă. Te vei ocupa de ficţiuni mai târziu.

Categories
Articole Drept penal

Dezincriminarea faptei săvârșite de grupul infracțional duce la achitarea membrilor acestuia?

dezincriminareaNoul Cod penal care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014 a adus cu sine o serie de modificări, în sensul că unele fapte din vechea reglementare nu mai sunt prevăzute de noile dispoziții, astfel încât ne aflăm în fața dezincriminării unor infracțiuni din vechiul cod. De exemplu, noutățile legislative ale actualului Cod penal nu mai consideră a fi infracțiuni cerșetoria, prostituția, iar tulburarea de posesie nu mai este pedepsită dacă nu s-au comis violențe sau amenințări prin strămutarea sau desființarea semnelor de hotar.

Dacă dezincriminarea faptei apare în timpul judecării procesului, atunci se va dispune achitarea celor în cauză, iar executarea pedepselor, a măsurilor de siguranță, educative pronunțate în baza legii vechi și toate consecințele penale ale hotărârilor judecătorești privitoare la aceste fapte încetează prin apariția legii noi. Dacă procesul penal pentru fapta dezincriminată de noul Cod penal nu a început până la 1 februarie 2014, atunci el nu va mai începe.