Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Procedura de înscriere în clasa a IX – a a elevilor olimpici

Ordinul nr. 3961/2022 prevede aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX – a a elevilor care au obţinut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa naţională a olimpiadelor şcolare organizate şi finanţate de Ministerul Educaţiei sau au obţinut premiile I, II sau III la competiţii internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei, precum şi a listei privind corespondenţa specificului olimpiadei naţionale/competiţiei internaţionale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi şi a procedurii de înscriere în clasa a IX – a, în anul şcolar 2022 – 2023, a cetăţenilor ucraineni cu statut de elevi.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Dreptul muncii Ştiri

Guvernul a simplificat procedura de evaluare a activităţii desfăşurate de stagiar

Guvernul a simplificat procedura de evaluare a activităţii desfăşurate de stagiar astfel încât aceasta să devină mai accesibilă pentru angajator. Măsura va produce efecte directe şi imediate în ceea ce priveşte numărul de contracte de stagiu încheiate, facilitând accesul tinerilor absolvenţi de studii superioare pe piaţa muncii.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Programa pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar – Religie ortodoxă

Programa pentru susţinerea examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar – Religie ortodoxă a fost aprobată de Ordinul nr. 5301/2021, publicat în Monitorul Oficial nr. 928/2021.

Absolvenţii facultăţilor de profil şi profesorii care susţin examenul la disciplina Religie ortodoxă pot preda în învăţământul preuniversitar disciplina Religie ortodoxă şi discipline teologice de specialitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Metodologia de desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014 a fost recent modificată de Ordinul nr. 3859/2021.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Start la înscrierea candidaţilor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică

În anul şcolar 2020 – 2021, înscrierea candidaţilor şi susţinerea examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică de către elevii claselor a XII – a cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi de către elevii claselor a XII – a cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar şi primar de către elevii claselor a XII – a cu profil pedagogic, specializarea învăţător – educatoare, proveniţi din învăţământul liceal de stat şi particular, se desfăşoară în perioada 10 – 31 mai 2021.

Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Calendarul sesiunii speciale a examenului de bacalaureat

Absolvenţii colegiilor naţionale militare selectaţi pentru a participa la admiterea la academiile militare din Statele Unite ale Americii, care se desfăşoară în aceeaşi perioadă cu examenul naţional de bacalaureat 2021 – sesiunea iunie – iulie au parte de o sesiune specială a bacalaureatului.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Executivul a adoptat o hotărâre prin intermediul căreia sunt reglementate denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar

Executivul a adoptat o hotărâre prin intermediul căreia sunt reglementate denumirile titlurilor şi calificărilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă, înmatriculaţi în anul I de studii în anii universitari 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019  – 2020 și 2020 – 2021.

Prin aprobarea noului act normativ şi a nomenclatorului aferent, instituţiile de învăţământ superior au la dispoziţie un instrument de lucru unitar, în vederea completării diplomelor şi suplimentelor la diplomă pentru absolvenţii învăţământului universitar de licenţă, înmatriculaţi în anul I de studii, în anii universitari anterior menţionaţi.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Rezultatele finale în urma desfăşurării Evaluării Naţionale!

În urma desfăşurării etapei speciale (22 iunie – 4 iulie) din cadrul sesiunii 2020 a Evaluării Naţionale a absolvenţilor clasei a VIII-a, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a centralizat şi actualizat rezultatele finale înregistrate la acest examen.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Ultimele modificări privind desfăşurarea evaluării naţionale

Ordinul nr. 4440/2020 a modificat şi completat Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII – a în anul şcolar 2019 – 2020.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

A fost modificată Metodologia de organizare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică

A fost modificată Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică.

Ordinul nr. 4322/2020 prevede modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019 – 2020.