Modificări ale Normelor privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior


Hotărârea nr. 240/2024 prevede modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul realizează evaluarea activităţii stagiarului cu 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu.

Referatul de evaluare, aprobat de conducătorul compartimentului în care îşi desfăşoară activitatea stagiarul, se întocmeşte în 2 exemplare, după cum urmează:
a) un exemplar pentru stagiar;
b) un exemplar pentru reprezentantul legal al angajatorului.

Pe baza referatului de evaluare întocmit de mentor şi aprobat de conducătorul compartimentului în care stagiarul îşi desfăşoară activitatea sau, după caz, de comisia de soluţionare a contestaţiilor, angajatorul eliberează acestuia un certificat sau, după caz, o adeverinţă de finalizare a stagiului.