pensii militare

În iunie 2010 pensiile militare de stat deveneau pensii în sensul legii 19/2000 privind sistemul public de pensii. Consecința a fost scăderea acestui tip de pensii, sens în care au fost afectați în mod direct cei vizați. În prezent, legiuitorul a lansat în dezbatere publică un proiect privind legea pensiilor militare fără a se intenționa reintroducerea pensiilor speciale așa cum au fost odinioară, scopul fiind acela de a repara răul făcut în timp acestei categorii de persoane.

Ce tipuri de pensii se pot acorda în sistemul pensiilor militare de stat și cine beneficiază de ele?

Știrile juridice arată că se poate acorda pensia de serviciu, de invaliditate și de urmaș. Categoriile vizate sunt: militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care pot beneficia de un singur tip de pensie militară de stat.

Pensia de serviciu

 Noutățile legislative arată că pensia de serviciu poate fi: pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială.

Pot beneficia de pensia de serviciu pentru limită de vârstă militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în activitate, care au împlinit vârsta standard pentru pensionare, adică 60 de ani și au vechimea efectivă de cel puțin 25 de ani din care cel puțin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu.

Pensia de serviciu anticipată va fi primită de militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au vechimea efectivă de cel puțin 25 de ani din care cel puțin 15 ani reprezintă vechimea în serviciu și au împlinit vârsta standard de pensionare diminuată cu 5 ani. Aici se încadrează cei trecuți în rezervă sau direct în retragere sau au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unități și a reducerii unor funcții. Rețineți că diminuarea cu 5 ani a vârstei standard de pensionare nu poate fi cumulată cu altă reducere prevăzută în acest proiect de lege sau în alte acte normative.

Au dreptul la pensie anticipată de serviciu militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, în activitate, indiferent de vârstă,  care au vechimea efectivă de cel puțin 20 de ani din care cel puțin 10 ani în serviciu. Se pot încadra pentru acest tip de pensie cei trecuți în rezervă sau direct în retragere sau au încetat raporturile de serviciu ca urmare a reorganizării unor unități și a reducerii unor funcții.

Noutățile legislative arată că pensia anticipată de serviciu se va calcula ținând cont de numărul anilor de vechime în serviciu. Aici se vor încadra toți cei care au avut calitatea de militar, polițist, funcționar public cu statut special, jandarm, polițist de frontieră, soldat și gradat voluntar angajat cu contract de muncă, a îndeplinit ca militar în termen serviciul militar, a fost concentrat sau mobilizat ca rezervist, a fost în captivitate sau a fost în concediu fără plată sau în rezervă pentru maxim 4 ani pentru a-și însoți soțul/soția la o misiune oficială a statului român în străinătate.

La numărul anilor de vechime în serviciu pentru cei enumerați mai sus se vor adăuga pentru fiecare an efectiv lucrat, următoarele sporuri: 1 an și 3 luni pentru cei care au desfășurat activitatea în condiții deosebite, 1 an și 6 luni pentru condiții speciale și 2 ani pentru cei care au desfășurat activitatea în alte condiții.

Noutățile legislative precizează că militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, care la data trecerii în rezervă sau a încetării raporturilor de muncă nu îndeplinesc condițiile pentru acordarea unei pensii de serviciu, dar au o vechime în serviciu de cel puțin 10 ani, vor beneficia de pensie de serviciu la împlinirea vârstei standard de pensionare pentru numărul anilor de vechime în serviciu la care se vor adăuga sporurile de mai sus.

Baza de calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la alegerea beneficiarilor, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie.

Militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au o vechime cumulată mai mare de 25 ani beneficiază pentru fiecare an în plus de un spor la pensie de 2% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei.

Noutățile legislative precizează că cei care au lucrat 20 de ani în condiții deosebite și 15 ani în condiții speciale sau alte condiții, adică în grupa I și II de muncă, vor beneficia la calculul pensiei de serviciu de aplicarea unor procente: 70% pentru condiții normale, 75% pentru condiții deosebite (grupa II) și 80% condiții speciale sau alte condiții (grupa I).

Pensia de invaliditate

Pot beneficia de acest tip de pensie militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă ca urmare a unor accidente de muncă sau boli contractate în timpul și din cauza îndeplinirii serviciului militar/serviciului, inclusiv accidentele și bolile care nu au legătură cu serviciul.

La suma procentelor pentru vechimea efectivă se adaugă pentru fiecare an potențial până la realizarea vechimii de 25 de ani: 1% invaliditate grad I, 0.8% gradul II și 0,6% gradul III. Rețineți că numărul anilor potențiali nu poate fi mai mare decât vechimea pe care persoana ar fi putut să o realizeze de la data acordării pensiei pentru invaliditate până la împlinirea vârstei standard de pensionare.

Pensia de urmaș

Se cuvine copiilor (până la 16 ani sau dacă își continuă studiile până la 26 de ani) și soțului supraviețuitor dacă susținătorul la data decesului era pensionar sau îndeplinea condițiile pentru obținerea unei pensii militare de stat.

Soțul supraviețuitor are dreptul la pensia de urmaș pe tot timpul vieții dacă durata căsătoriei a fost de cel puțin 15 ani și nu realizează venituri lunare pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Dacă căsătoria a fost de cel puțin 10 ani, dar sub 15 ani, pensia de urmaș se va diminua cu 0,5% pentru fiecare lună, respectiv 6% pentru fiecare an de căsătorie în minus. Dacă căsătoria a fost de cel puțin un an, soțul are dreptul al pensie de urmaș, indiferent de vârstă, pe perioada cât este invalid gradul I și II.

Indexarea și actualizarea pensiilor

Proiectul stabilește că pensiile militare de stat se indexează cu 100% din rata medie anuală a inflației la care se adaugă 50% din creșterea procentuală reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Dacă unul dintre indicatori va fi negativ, la indexare se va utiliza indicatorul cu valoare pozitivă. Se propune ca din anul 2030 cuantumul pensiilor militare de stat să se indexeze anual cu 100% din rata inflației realizată pe anul precedent.

În prezent acest proiect de lege se află pe masa Senatului și dacă va fi adoptat de ambele Camere și promulgat de Președintele României, va fi publicat în Monitorul Oficial, urmând să își producă efectele pentru beneficiarii săi.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.