Categories
Transporturi

Poţi cumpăra rovinieta printr-un mesaj de pe telefon sau de pe internet

Începând cu 5 decembrie 2012 a devenit posibilă achitarea rovinietei prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS sau pe internet, indiferent pentru o săptămână sau pentru mai multe luni, anunţă Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR).
Însă această facilitate de plată se referă doar la utilizatorii români. Această nouă facilitate de plată este pusă la dispoziţia utilizatorilor de CNADNR SA, împreună cu Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi operatorul de telefonie mobilă Orange, la numărul de telefon alocat fiind 7500 (tarif 5 eurocenţi/SMS trimis).
Conducătorii auto sunt sfătuiţi să nu circule pe drumurile naţionale şi pe autostrăzi fără rovinieta, pentru că vor fi identificaţi şi amendaţi.
 Etapele achiziţionării unei roviniete prin SMS:
– transmiterea, prin SMS, la numărul 7500 a numărului de înmatriculare al vehiculului, urmat de categoria rovinietei, corespunzătoare tipului vehiculului;
– apoi expeditorul va primi un SMS, prin care va fi informat că rovinieta va fi emisă pentru datele furnizate şi cu privire la costul rovinietei şi la costul total al tranzacţiei;
– expeditorul va confirma emiterea rovinietei prin transmiterea, la acelaşi număr, a unui nou SMS cu textul “DA”;
– şi în final va primi un SMS de confirmare a emiterii rovinietei, moment în care va fi tarifat cu suma corespunzătoare rovinietei alese, mesaj ce va conţine următoarele informaţii şi vor fi înregistrate în baza de date a SIEGMCR: seria rovinietei; nr. de înmatriculare al vehiculului; categoria rovinietei; anul, luna, ziua şi ora expirării valabilităţii acesteia (data şi ora de început a valabilităţii rovinietei vor fi data şi ora confirmării de către operatorul de telefonie mobile  a tariferii rovinietei).
În cazul în care conducătorul auto nu cunoaşte sau nu este sigur de categoria rovinietei ce trebuie achiziţionată, are posibilitatea de a obţine această informaţie transmiţând la numărul 7500 în reţeaua Orange, prin SMS, textul “INFO”.
Oficialii de la Ministerul Transporturilor confirmă că valabilitatea rovinietei se păstrează şi în cazul în care vă schimbaţi numărul de telefon.
Din acest an şoferii care vor circula fără rovinietă vor fi amendaţi doar o singură dată, în 30 de zile, interval în care vor primi acasă şi procesul verbal sau înştiinţarea de plată.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Memorandum privind excesul cadrului legislativ în vigoare

La şedinţa din 27 noiembrie ministrul Justiţiei, Mona Pivniceru, a prezentat un memorandum cu tema “Adoptarea măsurilor necesare asigurării unui cadru normativ care să răspundă exigenţelor referitoare la accesibilitatea şi previzibilitatea normei de drept. Implicaţiile adoptării Legii nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a noului Codul penal asupra republicării unor acte normative”.
Memorandumul a avut ca punct de reper analiza efectuată la nivelul Ministerului Justiţiei, cu sprijinul Consiliului Legislativ în legătură cu realitatea normativă cu care se confruntă România în ultima perioadă.
În urma analizei efectuate începând cu anul 2000 până în prezent s-a stabilit că au fost adoptate circa 49.000 de acte normative, dintre care: 5.881 legi; 2.154 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; 821 ordonanţe ale Guvernului; 20.528 hotărâri ale Guvernului; 19.616 ordine.
Potrivit datelor oferite de Consiliul Legislativ, fondul activ al Legislaţiei României cuprinde 13.317 acte normative de bază, în vigoare sau neabrogate expres, dintre care: 4206 legi şi decrete – lege; 826 ordonanţe de urgenţă ale Guvernului; 575 ordonanţe ale Guvernului; 7424 hotărâri ale Guvernului; 56 hotărâri ale consiliului de miniştri; 230 alte acte normative (decrete ale Consiliului de Stat, decrete prezidenţiale, decrete).
Multe din acte reglementează situaţii juridice similare sau chiar identice pentru care nu s-ar justifica emiterea unor reglementări distincte.
De asemenea, multe acte suferă multiple schimbări în perioade scurte de timp, ceea ce face dificilă urmărirea evoluţiei legislative de către destinatarul normei.
Astfel, prin Memorandum se propune elaborarea şi punerea în aplicare a unei strategii sistematice şi coerente, susţinută de Guvernului României – Strategia privind asanarea cadrului legislativ în vigoare.
Strategia ar urma să fie pusă în aplicare pe durata a 3 ani de la data aprobării ei, demersurile instituţionale urmând a fi coordonate de Secretariatul General al Guvernului, prin Direcţia pregătire şedinţe ale Guvernului.

Categories
Alegeri

Listele electorale pentru alegerile parlamentare din 9 decembrie

Potrivit unei declaraţii a ministrului de Interne, Mircea Duşa, listele electorale şi numărul de votanţi la alegerile parlamentare din 9 decembrie vor fi cunoscute pe 7 decembrie, termenul limită prevăzut de lege.
El a mai precizat că listele electorale se întocmesc de către primari o dată cu începerea campaniei electorale şi procesul continuă până pe 7 decembrie, când primarii sunt obligaţi să pună listele la dispoziţia Biroului Electoral Central.  Doar atunci BEC – ul comunică lista finală şi numărul de votanţi.
Aceste liste trebuie să fie afişate, astfel încât orice cetăţean să aibă acces la ele şi să le poată consulta.

Categories
Social

Guvernul va suporta costul actelor de identitate pentru deţinuţi

Potrivit unui anunţ făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Andrei Zaharescu, Guvernul va suporta costul eliberării unor noi acte de identitate pentru deţinuţii care au actele expirate şi nu dispun de resurse financiare, existând astfel posibilitatea ca aceştia să voteze la alegerile parlamentare.
Andrei Zaharescu a mai adăugat că actul normativ înlătură tratamentul discriminatoriu aplicat persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate, tratament discriminatoriu ce vizează evidenţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români.
De asemenea, persoanele care execută pedepse privative de libertate şi nu dispun de mijloace financiare nu vor mai suporta din surse proprii cheltuielile cauzate de producerea şi eliberarea actelor de identitate.
Această măsură a fost adoptată în şedinţa de marţi a Guvernului printr-o ordonanţă de urgenţă.

Categories
Financiar bancar

România susţine ideea introducerii unei taxe pe tranzacţii financiare

România susţine ideea cu privire la crearea unei uniuni bancare la nivelul Uniunii Europene şi procesul de consolidare a guvernanţei din zona euro, dar este de părere că acesta nu trebuie să aducă prejudiciu statelor din afara zonei euro.
De asemenea, România este de acord cu introducerea unei taxe pe tranzacţii financiare.
Potrivit purtătorului de cuvânt al Guvernului, taxa pe tranzacţii financiare va fi introdusă în măsura în care va exista un acord în acest sens la nivelul Uniunii Europene.
Taxa se va aplica doar în cazul dacă cel puţin una dintre instituţiile financiare implicate are sediul în UE, chiar dacă tranzacţia se desfăşoară în afara spaţiului comunitar.
Prin memorandumul iniţiat de ministerele Finanţelor, Afacerilor Europene şi Afacerilor Externe şi avizat de guvernatorul Băncii Naţionale, a fost adoptată poziţia României privind Uniunea economică şi monetară de la nivelul Uniunii Europene.
În memorandum mai este specificat interesul României faţă de participarea la demersurile privind crearea unei uniuni bancare, respectiv a mecanismului unic de supraveghere.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Suspendarea cursurilor universitare pentru o zi

În data de 10 decembrie 2012, conform unei propuneri a Ministerul Educaţiei, şi aprobată de către Guvern, va avea loc suspendarea cursurilor universitare, urmând ca centrele de învăţământ să stabilească procedura de recuperare a cursurilor, în baza autonomiei universitare.
Astfel, studenţii care învaţă în alte zone decât cele de domiciliu să aibă posibilitatea să voteze la alegerile parlamentare în localităţile lor şi să poată reveni în timp util, la cursuri.
Totodată, Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a transmis, un comunicat în care arată că studenţii cer gratuitate pe mijloacele de transport în comun în perioada 7-10 decembrie.
Ei declară că prevederile legii electorale “îngrădesc posibilitatea de exercitare a dreptului de vot pentru sute de mii de studenţi români care studiază în altă localitate sau au venit la studii din altă ţară”.
Solicitările de acest gen din partea studenţilor vin din cauza că chiar dacă au viză de flotant, ei nu pot  vota acolo unde studiază.

Categories
Învăţământ şi educaţie

Modificarea Regulamentului de organizare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

Conform unui ordin al ministrului Educaţiei, elevii se vor putea transfera de la o şcoală la alta, cu avizul consultativ al consiliului de administraţie al şcolii de la care se face transferul şi cu aprobarea consiliului de administraţie al şcolii la care se face transferul.
Totodată, în ceea ce priveşte transferul elevilor în timpul anului şcolar, se poate efectua doar în următoarele situaţii:
a) schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;
b) schimbarea  la/de la învăţământul de artă sau sportiv;
c) schimbarea de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;
d) schimbarea de la învăţământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri;
Modificările date sunt prevăzute de ordinul privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.925/2005.

Categories
Administraţie publică locală

Limitarea finanţărilor rambursabile

În intervalul 2013-2015, Guvernul a redus plafonul total anual în care primarii vor putea contracta finanţări rambursabile, pentru a se încadra în deficitul bugetului general consolidat.
Astfel, conform hotărârii plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile administrativ-teritoriale s-a limitat la 800 milioane lei.
Pentru acest an, plafoanul finanţărilor rambursabile a fost majorat de la 700 milioane lei, în 2011, la 900 milioane lei, iar limita maximă a tragerilor a fost menţinută la 1,4 miliarde lei.
Totodată, limita maximă a tragerilor din finanţările rambursabile contractate sau care urmează să fie contractate de către unităţile administrativ-teritoriale a fost limitată la 1,2 miliarde lei.

Categories
Persoane juridice. Societăţi Taxe/Impozite

Recuperarea cotelor de TVA generate de demolarea clădirilor vechi

Potrivit unei decizii luate de Curtea Europeană de Justiţie (CEJ) în cazul unei companii din România – Gran Via Moineşti, dezvoltatorii imobiliari ar putea să recupereze sumele plătite la bugetul de stat sub formă de TVA aferente demolării construcţiilor în vederea construcţiei de proiecte imobiliare.
“Decizia se referă la dreptul companiei de a deduce TVA pentru achiziţia de terenuri şi clădiri şi de a nu ajusta această deducere în cazul demolării clădirilor achiziţionate, dacă dezafectarea se face pentru a construi noi imobile în care se vor desfăşura operaţiuni taxabile”, se arată într-un comunicat.
Potrivit CEJ, o societate care a achiziţionat o suprafaţă de teren şi construcţii edificate pe aceasta din urmă, în vederea demolării acestor construcţii şi a realizării unui complex rezidenţial pe suprafaţa de teren respectivă, are dreptul de a deduce taxa pe valoarea adăugată aferentă achiziţionării construcţiilor menţionate. Însă, demolarea construcţiilor, achiziţionate împreună cu suprafaţa de teren pe care au fost edificate, efectuată în vederea realizării unui complex rezidenţial în locul acestor construcţii, nu determină o obligaţie de regularizare a deducerii iniţiale a TVA aferente achiziţionării construcţiilor menţionate.
Daniel Anghel, liderul departamentului de Taxe Indirecte, PwC România, a spus că această decizie va avea implicaţii profunde asupra sectorului imobiliar din România şi nu numai, permiţând dezvoltatorilor să deducă TVA pentru clădirile şi terenurile achiziţionate şi să nu regularizeze deducerea iniţială în cazul în care din motive comerciale se decide demolarea construcţiilor achiziţionate pentru construcţia unora noi.
“Considerăm că această hotărâre creează o oportunitate pentru dezvoltatorii imobiliari în ceea ce priveşte recuperarea cotelor de TVA generate de demolarea clădirilor vechi”, a declarat Daniel Anghel.

Categories
Ştiri

Folosirea responsabilă a resurselor de apă

Folosirea responsabilă a resurselor de apă este un capitol la care România trebuie să îşi dezvolte măsuri în această direcţie, potrivit unui Proiect, iniţiat de Comisia Europeană, pentru protejarea resurselor de apă ale Europei (Blueprint to Safeguard Europe’s Water Resources). Acesta reprezintă o strategie care vizează existenţa unei cantităţi suficiente de apă bună care să acopere nevoile oamenilor, economiei şi mediului.
Potrivit unui comunicat, în România, protejarea resurselor de apă, atât la nivel calitativ, cât şi cantitativ, este un punct critic. Problema necesită cu atât mai multă atenţie cu cât resursele de apă ale României sunt structura de rezistenţă a economiei, între 35 şi 40% din energia electrică a ţării provenind din hidrocentralele existente pe Dunăre. Resursele de apă au scăzut, multe zone din România confruntându-se cu o reducere a nivelului acestora.
Legat de implementarea Directivei Cadru privind Apa (EU’s Water Framework Directive – WFD), Comisia a identificat probleme legate de apă în câteva zone ale României. Astfel, există puncte sensibile în anumite zone unde nu au fost făcute măsurători biologice exacte, iar evaluările de ordin ecologic sau chimic nu corespund cu standardele europene.
Comisarul european pe probleme de mediu, Janez Potočnik, a declarat că este momentul să acţionăm şi să furnizăm beneficiile legislaţiei pentru a crea oportunităţi de găsire a unor soluţii creative în legătură cu politica şi industria apei.