1-adopie-cu-lacrimi-in-ochi-la-municipiu-un-consilier-local-si-sotia-infiaza-doi-copii-institutionalizati-dupa-un-an-de-incercari-cu-sistemulLegea nr. 57/2016, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 283/2016, prevede o nouă situaţie în care este posibilă suspendarea contractului individual de muncă.

Astfel, la art. 51 alin. (1) din Codul muncii, se introduce o nouă literă: g) concediu de acomodare. De aceea contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa salariatului, la intrarea în concediul de acomodare. Acest nou tip de concediu este destinat angajaţilor care vor să adopte copii şi are o durată maximă de un an,  şi include o indemnizaţie lunară de 1.700 de lei.

Salariaţii şi persoanele care obţin venituri din activităţi independente sau activităţi agricole pot cere concediul de acomodare pe bază de cerere, ce trebuie să fie însoţită de certificatul de grefă în temeiul căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare şi dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

Pentru neaacordarea concediului de acomodare, angajatorii riscă să fie sancţionaţi, de către inspectorii de muncă, cu o amendă între 1.000 şi 2.500 de lei.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.