Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că, în cazul unui conflict individual de muncă, dacă reclamantul este grefier în cadrul unui tribunal, dar domiciliază în raza altui județ, acesta poate (conform art. 116 C. proc. civ.) alege între instanțele deopotrivă competente, potrivit art. 210 din Legea nr. 62/2011.

Dacă se optează pentru instanța la care reclamantul își desfășoară activitatea, devine aplicabil art. 127 alin. 1 C. proc. civ., în sensul că va fi sesizată, la alegerea reclamantului, una dintre instanțele judecătorești de același grad aflate în circumscripția oricăreia dintre curțile de apel învecinate cu acea curte de apel în a cărei circumscripție se află instanța la care își desfășoară activitatea.

În speță, reclamanta avea calitatea de grefier la Tribunalul București, unde își desfășura efectiv activitatea, iar domiciliul său era situat pe raza județului Dolj, astfel că alegerea Tribunalului Buzău ca instanță pentru soluționarea cauzei a fost confirmată de instanța supremă cu ocazia tranșării conflictului negativ de competență.

(Decizia nr. 145 din data de 19 ianuarie 2018, pronunțată de Secția I civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.