Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Gyorgy Frunda – consilierul lui Victor Ponta pe probleme juridice, internaţionale şi de minorităţi

Premierul Victor Ponta a semnat decizia prin care Gyorgy Frunda (UDMR) a fost numit în postul de consilier onorific, acesta nefiind remunerat pentru activitatea pe care o va avea.
Ponta a anunţat săptămâna trecută că György Frunda, care nu a reuşit să obţină un nou mandat de senator UDMR, va fi consilierul său pe probleme juridice, internaţionale şi de minorităţi.
Potrivit rezultatelor oficiale, Frunda Gyorgy, liderul UDMR a pierdut mandatul de senator în urma redistribuirii, care a dus la câştigarea unui mandat de deputat, în Mureş, de către un candidat PPDD clasat pe locul 4 într-un colegiu.
Borbely Laszlo, vicepreşedintele politic al UDMR, preciza că pierderea mandatului de senator de către Frunda în urma redistribuirii este cauzată de legea electorală “strâmbă”, însă şi de PPMT, el specificând că Uniunea va găsi o formulă pentru ca Frunda “să aibă în continuare un cuvânt”.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Guvernul face reduceri la cabinetele demnitarilor

Printr-o ordonanţă de Guvern, numărul posturilor din cabinetele demnitarilor a fost redus, în cazul funcţiilor de demnitate publică asimilate rangului de secretar de stat, care sunt cele mai multe în administraţia centrală.
Vicepremierul Liviu Dragnea a informat că pentru cabinetul primului-ministru, care include 18 posturi, nu se va opera reducerea, iar pentru funcţiile de vicepremier cu portofoliu şi ministru de stat cabinetul se va reduce de la 15 la 12 posturi. Pentru funcţia de vicepremier fără portofoliu sau de ministru, ministru delegat, secretar general al Guvernului, şef al Cancelariei primului-ministru cabinetul se va reduce de la 13 la 8 posturi.
Totodată, pentru funcţiile de secretar de stat, adjunct al secretarului general al Guvernului, asimilaţi ai acestora din cadrul ministerelor, Secretariatului General al Guvernului şi Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul cabinetul demnitarului se va reduce la 4 posturi, iar pentru conducătorii de organe de specialitate ai administraţiei publice centrale cu rang de sceretar de stat se va opera o reducere până la 3 posturi. Vicepremierul a precizat, că la solicitarea premierului Victor Ponta, până la 30 martie toţi miniştrii vor prezenta noi propuneri de reorganizare a ministerelor în sensul reducerii de personal.

Categories
Ştiri Taxe/Impozite

Decizia de modificare a taxei auto a fost amânată

Potrivit vicepremierului Liviu Dragnea, ministrul Mediului, Rovana Plumb, în şedinţa din 9 ianuarie, a cerut amânarea deciziei privind modificarea sistemului actual de taxare a proprietarilor de vehicule.
Astfel, taxa de primă înmatriculare şi taxa de primă vânzare auto rămân încă în vigoare.
În urma unui anunţ al premierului, taxa de primă înmatriculare auto va fi înlocuită cu un “timbru de mediu” pentru care proprietarii de vehicule vechi şi poluante vor plăti mai mult, iar deţinătorii de vehicule noi vor plăti mai puţin sau chiar deloc în cazul maşinilor hibride electrice.
Taxa de primă vânzare auto a fost suspendată de fostul Guvern, însă reintrodusă începând cu 1 ianuarie.
Uniunea Naţională a Transportatorilor Rutieri din România propune Guvernului un şir de măsuri pentru protecţia mediului şi atragerea de venituri la buget, precum renunţarea la taxa auto, aplicarea unui impozit anual diferenţiat, reducerea rovinietei şi majorarea primei de casare.

Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este reglementată prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2013, act normativ ce prevede că  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, înfiinţat prin reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului şi prin preluarea activităţii în domeniul administraţiei publice, a structurilor şi a instituţiilor specializate în acest domeniu de la Ministerul Administraţiei şi Internelor.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în următoarele domenii de activitate: dezvoltare regională, coeziune şi dezvoltare teritorială, cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională, disciplina în construcţii, amenajarea teritoriului, urbanism şi arhitectură, locuire, locuinţe, clădiri de locuit, reabilitarea termică a clădirilor, gestiune şi dezvoltare imobiliar-edilitară, lucrări publice, construcţii, administraţie publică centrală şi locală, descentralizare, reformă şi reorganizare administrativ-teritorială, fiscalitate şi finanţe publice

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Evaluarea externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

  Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar a fost aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6517/2012, act normativ ce aprobă şi:
            – fişa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, prevăzută în anexa nr. 2;
            – atestatul nivelului de calitate al educaţiei furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3;
            – cei 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional, prevăzuţi în anexa nr. 4,
anexe ce fac parte integrantă din ordin.
Metodologia aprobată este realizată cu respectarea prevederilor OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G. nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare şi prevede că evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate se realizează cel puţin o dată la 5 ani.
 Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se derulează la cererea organizaţiei furnizoare de educaţie, pe bază de contract încheiat cu ARACIP, precum şi la solicitarea

Categories
Fiscalitate Ştiri

Noul Cod Fiscal valabil 2013 cu Normele de Aplicare – anunţat de ANAF

Legea  571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul fiscal cu normele metodologice de aplicare care includ modificările valabile de la 1 ianuarie 2013, a fost publicată în întregime pe site-ul ANAF. Ultima actualizare a fost efectuată potrivit Hotărârea Guvernului nr. 1071/2012.
Impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi şi impozitul pe reprezentantele firmelor străine înfiinţate în România – sunt impozitele la care se referă Normele de aplicare.
Reamintim că Cod Fiscal este codul care stabileşte cadrul legal pentru impozitele, taxele şi contribuţiile sociale obligatorii.
De asemenea Ministerul Finanţelor Publice este autorizat de a elabora norme metodologice, instrucţiuni şi ordine în aplicarea Codului Fiscal şi a convenţiilor de evitare a dublei impuneri.

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Ştiri

În atenţia persoanelor care desfăşoară activităţi economice independente sau care exercită profesii libere

Până la 10 ianuarie 2013 inclusiv, categoriile de persoane care desfăşoară activităţi economice independente sau care exercită profesii libere au obligaţia de a depune unele formulare la Fisc, după caz:
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridicăformular 010. Se depune de persoanele juridice, care sunt obligaţi să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 2.296/2007;
– Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;
–  Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de către persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire. Reglementare: art. 152 alin. (6) Cod Fiscal; OMEF nr. 262/2007;
–  Declaraţia de menţiuni cu privire la anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul Fiscal, formular 096. Se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 153 cu perioada fiscală luna calendaristică, care solicită scoaterea din evidenţa plătitorilor de TVA. Reglementare: art. 152 alin. (7) Cod Fiscal; OPANAF nr. 1768/2012.

Categories
Fiscalitate Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Obligaţia persoanelor impozabile de a comunica pro-rata provizorie la Fisc

Până la data de 25 ianuarie inclusiv al fiecarui an fiscal, persoanele impozabile au obligaţia de a comunica organului fiscal competent pro-rata provizorie care va fi aplicată în anul respectiv, precum şi modul de determinare a acesteia.
Pentru persoanele impozabile la care ponderea operaţiunilor cu drept de deducere în totalul operaţiunilor se modifică în anul curent faţă de cel precedent, pro-rata aplicabilă provizoriu pentru un an este pro-rata definitivă determinată pentru anul precedent, sau pro-rata estimată pe baza operaţiunilor prevăzute a fi realizate în anul calendaristic curent.
Pentru persoanele impozabile nou-înregistrate, pro-rata aplicabilă provizoriu este pro-rata estimată pe baza operaţiunilor preconizate a fi realizate în timpul anului calendaristic curent, care trebuie comunicată cel mai târziu până la data la care persoana impozabila trebuie să depună primul său decont de taxa pe valoarea adaugată.

Categories
Legislaţie rutieră Ştiri Taxe/Impozite

Taxa auto poate deveni timbru de mediu

Potrivit unui anunţ făcut de Guvern, taxa auto de primă înmatriculare s-ar putea transforma în timbru de mediu, cuantumul căruia va fi calculat în funcţie de normele de poluare şi vechimea maşinii.
La o conferinţă de presă din 7 ianuarie, ministrul Mediului, Rovana Plumb, a declarat că decizia de adoptare a acestei taxe va fi luată după ce va fi organizată o dezbatere publică în acest sens
Conform declaraţiilor premierului, pentru maşini noi, valoarea taxei va fi mică sau chiar deloc.
Astfel, proprietarii de mașini vechi, rulate şi poluante vor plăti o taxă mai mare, în timp ce, persoanele care dețin o mașină nouă vor achita o taxă mult mai mică. Proprietarii de maşini hibride electrice ar putea să nu plătească nimic.
Introducerea timbrului de mediu ar avea consecinţe, precum:
– încurajarea achiziționării de mașini noi şi nepoluante;
– generarea unor venituri importante pentru bugetul de stat;
– încurajarea industriei auto, deoarece va fi mai echitabilă achiziționarea unei mașini noi decât plata unei taxe destul de mari pentru o mașină veche;
– va scădea volumul vânzărilor de mașini importate în Romania, în condițiile în care în prezent, acestea depășesc cu mult pe cele de mașini noi.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Reforma manualelor şcolare – prioritatea noului ministru al educaţiei

Una dintre priorităţile noului ministru al educaţiei o reprezintă reforma manualelor şcolare. Remus Pricopie precizează că multe dintre actualele manuale sunt depăşite şi se cere schimbarea lor, adaptarea la cerinţele naţionale şi europene, lucru care se va face în cel mai scurt timp posibil.
“Consider că manualele sunt o prioritate, în condiţiile în care avem manuale vechi din punct de vedere conceptual, cred că alinierea acestor modificări – şi mă feresc de cuvântul reformă, deşi în fond este o a doua reformă a manualelor – e necesară şi dacă ne uităm ce se întâmplă la nivel european sau la nivel mondial în această zonă. Am avut o serie de dicuţii cu parteneri şi naţionali şi internaţionali pentru a continua acest proces – şi într-un interval de timp cât se poate de scurt să avem manuale noi”, a afirmat Pricopie.
Totodată, acesta a făcut o serie de precizări legate de evoluţiile principalilor piloni ai învăţământului, specificând că doreşte să păstreze majoritatea proiectelor ministerului aflate în desfăşurare.