Categories
Articole Dreptul muncii Organizare judiciară Piaţa muncii

Alegerea reprezetanților salariaților!

La angajatorii la care sunt încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi la care nu sunt constituite organizaţii sindicale reprezentative conform legii, interesele salariaţilor pot fi promovate şi apărate de reprezentanţii lor, aleşi şi mandataţi special în acest scop.

Potrivit Codului muncii reprezentanţii salariaţilor sunt aleşi în cadrul adunării generale a salariaţilor, cu votul a cel puţin jumătate din numărul total al salariaţilor.

Categories
Articole Asigurări sociale Dreptul muncii Piaţa muncii Protecţie socială Salarizare Social

Prevederi legislative privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului!

Potrivit legislației, persoanele care, în ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului, au realizat timp de cel puţin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Categories
Articole Dreptul muncii Organizare judiciară Piaţa muncii

Formarea profesională a salariaţilor!

Codul muncii prevede că formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor se fac pe baza standardelor ocupaţionale.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Internaţional Legislaţie internaţională Piaţa muncii Ştiri

Măsuri pentru facilitarea trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri!

Legea nr. 209/2020 privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri a fost modificată de Legea nr. 306/2023.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Noi modificări aduse listei Clasificării ocupaţiilor din România!

Ordinul nr. 1915/2023 prevede modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

Categories
Dreptul muncii Piaţa muncii Ştiri

Metodologie privind prevenirea şi combaterea hărţuirii morale la locul de muncă

Hotărârea nr. 970/2023 prevede aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Dreptul muncii Internaţional Piaţa muncii Ştiri

Măsuri pentru integrarea refugiaților ucraineni pe piața muncii din România

Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a avut o întrevedere cu reprezentantul în România al Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR).

Tema principală de discuție a fost situația refugiaților din Ucraina în România ca urmare a războiului de agresiune al Rusiei în țara vecină.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Echipamentul individual de protecţie. Obligații pentru angajator!

Angajatorul are obligaţia să evalueze riscurile pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de muncă, a substanţelor sau preparatelor chimice utilizate şi la amenajarea locurilor de muncă.

Prin echipament individual de protecţie se înţelege orice echipament destinat să fie purtat sau ţinut de lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea să îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii

Protecţia salariaţilor prin servicii medicale

Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii.

Codul muncii prevede că serviciul medical de medicină a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociaţie patronală.

Categories
Articole Dreptul muncii Piaţa muncii Salarizare

Salariul de bază minim brut pe ţară a fost majorat! Ce obligații le revin angajatorilor?

În Monitorul Oficial nr. 877/2023 a fost publicată Hotărârea nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.