Archive for the Category »Domeniul energetic «

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un proiect de ordin referitor la modalitatea de recuperare a restanţelor la plata contribuţiei pentru cogenerare, o taxă plătită în final prin factură de toţi consumatorii de energie electrică pentru a susţine producţia de energie electrică în centrale termice de cogenerare de înaltă eficienţă.

În proiect se prevede că: “Contribuția de cogenerare rămasă neachitată de către furnizorii de energie electrică pentru consumatorii din România către administratorul schemei de sprijin, pentru care s-au întreprins toate demersurile legale, se va recupera prin includerea acesteia în contribuția pentru cogenerare.”

Guvernul a aprobat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care investiţiile în cogenerare de înaltă eficienţă vor fi sprijinite printr-o schema de ajutor de stat.

Susţinerea se adresează întreprinderilor mari, mijlocii şi mici (inclusiv microintreprinderi), pentru capacităţile nou instalate sau renovate.

O noutate legislativă este reprezentată de Hotărârea nr. 215/2017 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă publicată în Monitorul Oficial nr. 265/2017.

Obiectivele acestei scheme de ajutor de stat sunt crearea de economii în consumul de combustibili/energie primară prin procese de cogenerare de înaltă eficienţă şi evitarea emisiilor de carbon aferente combustibililor fosili, obiectiv care se calculează prin indicatorul “Reducerea gazelor cu efect de seră – scădere anuală estimată”. Mai mult …

Societățile care își desfășoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică și termică și unitățile administrativ-teritoriale/asociațiile de dezvoltare intracomunitară care produc energie electrică din surse regenerabile vor putea beneficia de ajutoare de stat, bugetul total alocat schemei fiind de 100,6 milioane euro, pentru urmatorii 4 ani.

Implementarea schemei de ajutor de stat are ca obiective: creșterea resurselor de energie din surse de energie mai puțin exploatate, creșterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, precum și reducerea emisiilor de carbon în atmosferă prin înlocuirea unei părți din cantitatea de combustibili fosili consumați în fiecare an- cărbune, gaz natural. Prin realizarea acestor proiecte, se urmărește creșterea cu 60 MW a capacității instalate de producere a energiei electrice și energiei termice din biomasă, biogaz și geotermal. Mai mult …

Producătorii de energie din surse regenerabile au primit o gură de oxigen după ce guvernul a aprobat o ordonanţa de urgenţă, săptămâna trecută, prin care a modificat regulile de funcţionare ale schemei de sprijin cu certificate verzi. Actul normativ a creat, astfel, cadrul legal care asigura cerere de certificate verzi pentru piaţa de profil care a fost afectată, începând cu 2013, de reglementari mai puţin favorabile.

Ordonanţa de urgenţă introduce un nou mecanism de calcul al numărului total de certificate verzi care trebuie achiziţionate de furnizorii de energie electrică. Pentru a asigura cererea pentru întregul număr de certificate verzi emise producătorilor de energie electrică din surse regenerabile, legiuitorul calculează cantitatea statică anuală de certificate verzi. Mai mult …

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) spune că va înăspri pedepsele pentru furnizorii care nu respectă condiţiile din piaţă, pentru a preîntâmpina repetarea unor situaţii precum cea de la începutul anului, când preţul energiei pe piaţa spot a OPCOM (bursa de energie) a urcat foarte mult.

“În prezent, ANRE are în vedere atât revizuirea cadrului de reglementare aferent pieţei de energie, cât şi înăsprirea sancţiunilor privind nerespectarea reglementărilor cu privire la piaţa de energie”, spun reprezentanţii ANRE.

La începutul anului, energia s-a tranzacţionat pe platforma spot la preţuri de peste 100 de euro pe MWh, în contextul în care media anului trecut a fost de 33 de euro. Mai mult …

Ideal ar fi ca, în viață, să nu ne reducem așteptările, pentru a le aduce la același nivel cu performanțele de moment, ci să ne sporim nivelul de performanță, pentru a-l aduce la nivelul așteptărilor și aspirațiilor. Cum evaluăm performanța, în general? Dacă, la nivel strict individual, ne putem evalua activitatea ținând seama de trecutul personal sau ne putem compara cu alte persoane, la nivel organizațional trebuie să existe un set de standarde, pentru a cunoaște cu acuratețe unde ne situăm și unde ar trebui să ajungem. Mai mult …

Sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie este stabilit într-o prevedere legală, şi anume Legea nr. 220/2008, republicată în Monitorul Oficial nr. 577/2010.

Astfel pentru promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie se aplică sistemul de promovare reglementat de prezenta lege.

Legislaţia prevede şi care sunt cotele obligatorii, cotele anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010 – 2013 sunt următoarele: 2010 – 8,3%; 2011 – 10%; 2012 – 12%; 2013 – 14%. Mai mult …

Caracterul de monopol regional al unuia dintre cele mai profitabile businessuri din România, cu profituri totale de peste 1 miliard de lei și rulaje cumulate de aproape 6 miliarde lei în 2015, ar putea ajunge pe „masa de disecție” a Curții Constituționale (CCR). Curtea de Apel București a sesizat CCR cu excepție de neconstituționalitate în privința mai multor articole din Legea energiei și din OUG de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Mai mult …

bComitetul de reglementare al ANRE a aprobat un nou Standard de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice.

Reglementarea a fost elaborată în cadrul procesului de actualizare şi completare a cadrului de reglementare existent şi în concordanţă cu obiectivele de reglementare privind dezvoltarea unui sistem energetic eficient, fiabil şi orientat către clientul final.

Potrivit unui comunicat ANRE, prevederile Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice aprobat prin Ordinul ANRE nr. 6/2017, se aplică în relaţiile dintre furnizor şi clienţii finali – cu ocazia derulării contractului de furnizare a energiei electrice. Mai mult …

becAsociaţia Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE) avertizează că majorarea preţurilor electricităţii din ultimele zile ar putea să afecteze alimentarea cu energie electrică a consumatorilor casnici.

Majorările excesive şi repetate ale preţurilor energiei electrice tranzacţionate pe pieţele centralizate, precum şi numeroasele notificări de denunţare a contractelor de furnizare încheiate prin platformele centralizate, afectează atât operatorii de distribuţie, cât şi furnizorii de ultimă instanţă.

Se consideră că analiza autorităţilor cu privire la modul de funcţionare a pieţelor de energie electrică trebuie derulată cu celeritate şi trebuie să includă, pe lângă tranzacţiile realizate pe acestea, şi o analiză a capacităţilor de producţie disponibile, precum şi privind activitatea furnizorilor care au denunţat contracte în această perioadă.