hypanis.ru Legea statutului aleşilor locali a fost recent modificată. Ce e nou? - Noutati legislative | Legislatie gratuita | Portal juridic

Condiţiile de exercitare a mandatului de către aleşii locali, a drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în baza mandatului încredinţat sunt stabilite de către Legea nr. 393/2004.

Conform legii, prin aleşi locali, se înţeleg consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene. Este asimilat aleşilor locali şi delegatul sătesc.

Consilierii răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

Potrivit ultimelor noutăţi legislative, Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali a fost recent modificată prin Legea nr. 88/2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 345/2019.

Legea nr. 88/2019 aduce unele meodificări în ceea ce priveşte răspunderea aleşilor locali. Astfel, se prevede că încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, a prevederilor Legii nr. 393/2004, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi ale regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului, atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de şedinţă;
e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
f) diminuarea indemnizaţiei de şedinţă cu 10% pentru maximum 6 luni;
g) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1 – 2 şedinţe.

Potrivit noutăţilor legislative, sancţiunile privind avertismentul, chemarea la ordine, retragerea cuvântului şi eliminarea din sala de şedinţă se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisie de specialitate, diminuarea indemnizaţiei de şedinţă cu 10% pentru maximum 6 luni, şi retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe de către consiliu, prin hotărâre.

De asemenea, se prevede că fapta aleşilor locali de a încălca legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Participarea aleşilor locali la activitatea autorităţilor administraţiei publice locale are caracter public şi legitim, şi trebuie şă fie în acord cu interesele generale ale colectivităţii în care îşi exercită mandatul.

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.