Personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti se bucura de unele drepturi şi privilegii prevăzute de lege. Legea nr. 567/2004 prevede statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice.

Potrivit art. 68 indice 5 alin. 2 din Legea nr. 567/2004 se prevăd pensii speciale de care poate beneficcia personalul specializat. De pensia de serviciu beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de ani, şi personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, personalul de specialitate criminalistică şi personalul care ocupă funcţii auxiliare de specialitate criminalistică, precum şi tehnicienii criminalişti din cadrul parchetelor, cu o vechime în specialitate între 20 şi 25 de ani, în acest caz cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul pentru fiecare an care lipseşte din vechimea în specialitate integrală.

Potrivit ultimelor ştiri juridice, modul de calcul şi acordare a acestor pensii au constitituit motiv de invocare a unei excepţii de  neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că se „încalcă egalitatea în drepturi între cetăţeni, creează discriminare pentru cei pensionaţi şi privilegii pentru cei încă nepensionaţi”. Susţine că, în acest sens, s-a pronunţat constant instanţa de contencios constituţional privitor la pensiile magistraţilor, fiind declarate neconstituţionale dispoziţiile care nu asigură magistraţilor deja pensionaţi aceleaşi drepturi precum cele prevăzute pentru magistraţii în activitate.

Curtea Constituţională din analiza cadrului legislativ referitor la pensia de serviciu predvăzută de dispoziţiile Legii nr. 567/2004, Curtea observă că, în forma iniţială, legea prevedea că personalul auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţie, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu. De pensia de serviciu beneficiază şi personalul auxiliar cu o vechime între 20 şi 25 de ani în această funcţie.

Ulterior, după mai multe modificări, normele referitoare la pensia de serviciu a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea au fost abrogate prin Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României.

Curtea a reţinut în mod constant că legiuitorul are libertatea să stabilească drepturile de asigurări sociale cuvenite, condiţiile şi criteriile de acordare a acestora, modul de calcul şi cuantumul lor valoric, în raport cu posibilităţile create prin resursele financiare disponibile, şi să le modifice în concordanţă cu schimbările ce se produc în resursele economico – financiare ale statului. Astfel, este la aprecierea legiuitorului reglementarea condiţiilor şi criteriilor necesar a fi îndeplinite pentru a beneficia de o categorie de pensie sau alta, cu condiţia de a nu încălca exigenţele constituţionale şi de a respecta o condiţie de rezonabilitate în stabilirea condiţiilor de pensionare.

Prin urmare, a respins excepţia de neconstituţionalitate prin Decizia nr. 837/2017 publicată în Monitorul Oficial nr. 234/2018.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.