descarcare-62Contractele de credit se vor supune noutăţilor legislative care au fost adoptate de Guvern. Ordonanţa de urgenţă care reglementează noile prevederi nu a fost încă publicată în Monitorul Oficial însă datorită importanţei acesteia ne propunem să analizăm impactul pe care îl va avea asupra contractelor de credit.

Care sunt contracte de credite care vor intra sub incidenţa Ordonanţei?

Ordonanţa se aplică tuturor contractelor de credit ce au ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui bun imobil ori ce sunt garantate cu bunuri imobile, respectiv contractelor de credit legate în vreun fel de bunuri imobile destinate consumatorilor. Prin consumatori se înţelege persoanele fizice, inclusiv codebitorii, ce acţionează în scopuri care se află în afara activităţii sale comerciale sau profesionale.

Care sunt noutăţile?

Majorarea comisioanelor va fi interzisă

În ceea ce priveşte costurile pentru consumator, ordonanţa prevede interdicţia creditorilor ca, pe parcursul derulării contractului, să majoreze comisioanele, să introducă noi comisioane, să perceapă comisioane pentru depunerea de numerar (plata ratelor) sau retragerea sumelor creditate, să perceapă comision la rescadenţare sau reeşalonare, precum şi perceperea unor comisioane în situaţiile în care consumatorii solicită schimbarea garanţiilor (în condiţiile în care consumatorul plăteşte toate costurile aferente constituirii şi evaluării noilor garanţii), interzicerea modificării în sens crescător a marjei de dobândă, sau, după caz, a ratei dobânzii fixe, iar în cazul acordării la solicitarea consumatorului de rescadenţări, reeşalonări, perioade de graţie, interzicerea introducerii sau majorării comisioanelor aplicabile sau introducerea unor elemente noi de cost.

La rambursarea anticipată nu se vor mai percepe alte costuri

Potrivit actului normativ adoptat consumatorul are dreptul, în orice moment, să ramburseze integral sau parţial obligaţiile care îi revin în temeiul unui contract de credit înainte de încetarea acestuia. În acest caz, consumatorul are dreptul la o reducere a costului total al creditului, această reducere constând în dobânda şi costurile aferente sumei rambursate anticipat pentru perioada dintre data rambursării anticipate şi data prevăzută pentru încetarea contractului de credit. Creditorul nu are dreptul să aplice penalizări, să perceapă compensaţie sau orice alte costuri de la consumator în cazul rambursării anticipate.

Creditorii trebuie să vină în sprijinul consumatorilor

Creditorilor le revine obligaţia de a veni în sprijinul consumatorilor atunci când aceştia au dificultăţi la rambursarea creditului. Creditorul trebuie să elaboreze proceduri pentru a identifica, în cel mai scurt timp, consumatorii aflaţi în dificultate de plată, în scopul prevenirii acumulării restanţelor. Concret, creditorii vor trebui să ofere soluţii în funcţie de situaţia în care se află consumatorul. Printre măsurile ce pot fi propuse consumatorilor se află: refinanţarea creditului, reducerea cuantumului ratelor lunare pe o perioadă de timp determinată, consolidarea mai multor credite (măsură care poate oferi perioadă mai lungă de timp şi rată mai mică). Implementarea acestor soluţii se va face fără alte garanţii din partea consumatorului şi fără reevaluarea garanţiilor existente.

Convertirea creditului, la cursul BNR din ziua solicitării

În ceea ce priveşte conversia contractului, actul normativ prevede dreptul consumatorului de a-şi converti contractul, oricând pe parcursul derulării acestuia, în altă monedă (cea în care este retribuit sau cea din ţara de reşedinţă) decât cea în care a contractat creditul, la valoarea cursului de schimb al BNR din ziua solicitării.

Ordonanța de urgență transpune la nivel național dispozițiile Directivei nr. 2014/17/UE și va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.