Persoanele fizice care realizează venituri trebuie să plătească impozit pe veniturile obţinute. Recent, procedura privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice a fost publicată în Monitorul Oficial.

În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 701 din data de 10 august 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1869/2018 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice. 

Procedura se va aplica ca urmare a nedepunerii declarației de impunere și dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă și categorie de venit.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuţii de gestiune registru contribuabili şi declaraţii fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate. Acesta generează Lista persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei de impunere pe baza informaţiilor existente în evidenţa fiscală constituită pe baza datelor declarate de contribuabil, plătitorii de venituri, organizatorii/plătitorii de venituri din jocuri de noroc sau intermediarii/societăţile de administrare a investiţiilor/societăţile de investiţii autoadministrate după caz, în funcţie de natura venitului realizat.

Actul normativ prevede că estimarea bazei de impozitare se efectuează pe baza următoarelor documente și informații relevante pentru impunere:
a) documente existente la dosarul fiscal al contribuabilului, referitoare la anul de impunere sau anii anteriori, după caz, din cadrul perioadei de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale:
– declarații fiscale: declarații privind veniturile realizate, declarații anuale de venit pentru asociațiile fără personalitate juridică și pentru entități supuse regimului transparenței fiscale, deconturile privind taxa pe valoarea adăugată;
– decizii emise de inspecția fiscală, pentru anii anteriori;
– decizii de impunere din oficiu emise în anii anteriori;
b) informații de la terți, obținute pe baza declarațiilor fiscale sau în baza schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și alte instituții;
c) informații obținute în baza schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și autorități fiscale din străinătate;
d) informații despre contribuabilii cu activități și condiții de desfășurare a activității similare;
e) nivelul normei de venit de la locul desfășurării activității, aprobate pentru anul de impunere, corespunzătoare activității desfășurate;
f) contracte privind cedarea folosinței bunurilor;
g) alte informații care au relevanță în procesul de stabilire din oficiu a impozitului pe venit.

În cadrul procedurii sunt prevăzute aspecte privitoare la:
– identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de impunere;
– lista contribuabililor care nu au depus declarația de impunere;
– notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative;
– actualizarea Listei persoanelor fizice care nu au depus declarația de impunere.

Lista persoanelor fizice pentru care nu există informații necesare impunerii din oficiu poate fi utilizată de către organele de inspecție fiscală pentru efectuarea de analize ulterioare, iar în situația identificării unor informații și date, utile pentru impunerea din oficiu, acestea vor fi transmise organelor de administrare competente în vederea stabilirii din oficiu a impozitului anual pe veniturile respectivelor persoane fizice.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.