Așa cum se știe, comisioanele aplicabile de către multe dintre instituțiile de credit, pentru operațiuni banale, efectuate la bancomate, au devenit, de la o vreme, cam… supraponderale. Sau din cale-afară de mari, comparativ, chiar, cu țările mai înstărite din UE! Nici măcar banala interogare a soldului n-a scăpat netaxată, ceea ce nu-i tocmai în regulă.

Legea 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază a fost publicată în „Monitorul Oficial” 1032/2017. Vom examina, de îndată, câteva dintre prevederile sale!

Informarea consumatorilor

Recentele știri din contabilitate arată că prestatorii de servicii de plată vor pune la dispoziția consumatorilor, în timp util, înainte de-a încheia cu acestia un contract privind un cont de plăți, un document de informare cu privire la comisioane pe suport tipărit sau pe un alt suport durabil.

Un document de informare trebuie să fie succint, să conțină informații precise, exacte, să nu inducă-n eroare și să ofere informații exprimate în moneda contului de plăți sau într-o altă monedă din UE.

Atunci când se furnizează unul/mai multe servicii, în cadrul unui pachet de servicii aferente unui cont de plăți, documentul de informare cu privire la comisioane va trebui să precizeze comisionul pentru întregul pachet, serviciile incluse în pachet, cantitatea lor.

Consumatorii vor fi informați, de către prestatorii de servicii de plată, în mod clar, neechivoc, în timp util, înainte de-a încheia cu aceștia un contract privind un cont de plăți, cu privire la dreptul de-a opta între oricare cont de plăți și un cont de plăți cu servicii de bază, dar și cu privire la costurile corespunzătoare conturilor de plăți cu pricina.

Cu titlu de noutăți legislative, trebuie precizat că prestatorii de servicii de plată vor pune la dispoziția consumatorilor, în mod gratuit, măcar o dată pe an, o situație a tuturor comisioanelor suportate pe parcursul unei perioade anterioare de 12 luni împlinite, pentru servicii legate de un cont de plăți.

 

Compararea comisioanelor, efectuată online

În sarcina Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este stabilită obligația de-a pune la dispoziția consumatorilor un site internet cu acces gratuit unde vor fi comparate comisioanele pe care le percep prestatorii de servicii de plată.

Măcar o dată pe lună, dar și ori de câte ori survin modificări, prestatorii de servicii de plată vor transmite informații, în format deschis, prelucrabil automat, către ANPC, atât în ceea ce privește serviciile aferente unui cont de plăți și comisioanele percepute ce vor fi aplicabile – cu cel puțin 5 zile înainte de modificarea/introducerea acestora, cât și în ceea ce privește sediile și localizarea bancomatelor, cu cel puțin 5 zile înainte de data propusă pentru schimbare.

 

Produse „la pachet”

Dacă un cont de plăți e oferit ca parte a unui pachet, laolaltă cu un alt produs sau serviciu ce nu este corespunzător unui cont de plăți, prestatorul de servicii de plată va înștiința consumatorul, clar și fără echivoc, în ceea ce privește posibilitatea achiziționării separate a contului de plăți. În caz afirmativ, va oferi informații separate în ceea ce privește costurile și comisioanele asociate fiecăruia dintre celelalte produse și servicii oferite în cadrul pachetului, ce pot fi achiziționate în mod aparte. Prestatorul de servicii îl va înștiința pe consumator și cu privire la dreptul său de a opta între orice cont de plăți cu servicii de plată și un cont de plăți cu servicii de bază.

Orice consumator va avea acces gratuit la informațiile sale personale referitoare la ordinele de plată programată existente și la debitările directe, deținute de către prestatorul de servicii de plată care efectuează transferul sau de către prestatorul de servicii de plată destinatar.

 

Pierderile de natură financiară

Pierderile financiare de orice fel, inclusiv comisioanele și dobânzile, suportate de către consumator și care decurg nemijlocit din nerespectarea de către prestatorul de servicii de plată implicat în procesul de schimbare a conturilor a obligațiilor ce îi revin, îi vor fi înapoiate consumatorului de către prestatorul de servicii de plată, neîntârziat.

 

Conturile de plăți cu servicii de bază 

Orice cont de plăți cu servicii de bază cuprinde: servicii care îngăduie toate operațiunile necesare pentru deschiderea, administrarea și închiderea unui cont de plăți; servicii ce permit depunerea de fonduri într-un cont de plăți; servicii care îngăduie retrageri de numerar pe teritoriul UE dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate.

De asemenea, între aceste servicii este cuprinsă și efectuarea unor operațiuni de plată pe teritoriul UE (debitări directe, operațiuni de plată printr-un card de plată – inclusiv plăți online, dar și transferuri de credit – inclusiv ordine de plată programată, la terminale bancare, la ghișee și prin mijlocirea facilităților online ale instituției de credit).

 

Reducerea comisioanelor

Pentru consumatorii vulnerabili din punct de vedere financiar, instituțiile de credit vor oferi, în mod gratuit, atât servicii care permit toate operațiunile necesare pentru deschiderea, administrarea și închiderea unui cont de plăți, cât și serviciile care îngăduie depunerea de fonduri într-un cont de plăți.

Instituțiile de credit vor oferi, în mod gratuit, pentru aceiași consumatori vulnerabili financiar, serviciile care permit retrageri de numerar dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate, în vremea sau în afara programului de lucru al instituției de credit, dacă serviciile sunt furnizate la ghișeele sau bancomatele de pe teritoriul României.

În cazul debitărilor directe, a operațiunilor de plată printr-un card de plată, a transferurilor de credit, instituțiile de credit oferă gratuit, pentru consumatorii vulnerabili financiar, primele zece operațiuni lunare efectuate de un consumator, pe teritoriul UE. Comisioanele ce se percep pentru operațiunile ce depășesc numărul minim prevăzut nu vor fi mai mai mari decât cele practicate în acord cu politica tarifară normală a instituției de credit.

Un consumator „vulnerabil din punct de vedere financiar” e acela al cărui venit lunar nu depășește echivalentul a 60 de procente din câștigul salarial mediu brut pe economie, previzionat în prognoza de toamnă, publicată de către Comisia Națională de Prognoză în anul în curs, pentru anul următor. Vulnerabil este, după definiția din lege, și acel consumator al cărui venit din ultimele șase luni nu-i mai mare decât echivalentul a 60 de procente din câștigul salarial mediu brut pe economie.

Pentru consumatorii ce nu îndeplinesc condițiile de mai sus, care n-au statutul de „consumator vulnerabil”, instituțiile de credit vor oferi, gratuit, serviciile ce îngăduie toate operațiunile necesare pentru deschiderea, închiderea unui cont de plăți, precum și serviciile care permit retrageri de numerar – pe teritoriul UE, dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate. Pentru alte servicii aferente unui cont de plăți cu servicii de bază pot fi percepute, în acest caz, „comisioane rezonabile”.

 

Prețul achitat pentru… banii proprii

Ralph Waldo Emerson susținea că „deseori, banii costă prea mult”. În mod categoric, oamenii pot sacrifica o sumedenie lucruri pentru bani – unul dintre ele fiind, invariabil, timpul. Sau o bună parte din timp. Dar, până la urmă, fiecare om își face analiza cost-beneficiu și ajunge la o concluzie legată de cât oferă și ce primește.

E greu de spus ce părere ar fi avut R. W. Emerson și în această chestiune, dar orice român știe că banii pot costa, câteodată, neașteptat de mult în acel caz în care, pentru a ajunge unde trebuie, ei trebuie să treacă printr-un cont deschis la o instituție de credit dintr-acelea care se cam lăcomesc, taxându-și clientela cu ingeniozitate, printr-o puzderie de comisioane. Vestea bună, adusă de către „Monitorul Oficial”, este că, începând cu sfârșitul lunii ianuarie (2018), destul de multe dintre nesuferitele comisioane vor deveni istorie!

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.