Pe fondul tendinței generale de scădere a natalității și implicit de îmbătrânire a populației, a creșterii incidenței cancerului, afecțiunilor neurologice și cardiologice invalidante pentru pacienți, România se confruntă în ultimele decenii cu o creștere a numărului de bolnavi incurabili, pentru a căror asistență specializată sistemul de sănătate nu este pregătit.

Creșterea considerabilă a nevoii populației de acces la servicii de îngrijiri paliative a fost evidențiată în cadrul unei cercetări sociologice la nivel național privind precepția populației asupra îngrijirilor paliative. Studiul a arătat că 20,7% din populație (aprox. 4,3 milioane persoane) s-a confruntat sau se confruntă cu problema îngrijirii unui bolnav incurabil în stadii avansate sau terminale; dintre aceștia, 76% au fost îngrijiți doar de familie, 11,8% de medicii de familie, 1,2% în servicii specializate pentru acești bolnavi.

Coroborând datele studiului cu estimarea nevoii de îngrijiri paliative, rezultă că în România sub 5% din persoanele care ar trebui să beneficieze de servicii specializate pentru îmbunătățirea calității vieții în stadiile avansate de boală incurabilă au acces la servicii specializate. Ingrijirea paliativă oferă pacientului și familiei acestuia o asistență multidisciplinară specializată, în scopul îmbunătățirii calității vieții și alinării suferinței.

În ultimii ani, după adoptarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificări și completări ulterioare, îngrijirile paliative s-au dezvoltat în România ca răspuns la o nevoie imediată de îngrijire de specialitate, prin servicii inițial acordate în organizații neguvernamentale și ulterior extinse în sistemul public de sănătate.

Rezoluția Organizației Mondiale a Sănătății privind consolidarea îngrijirilor paliative ca parte componentă a asistenței comprehensive pe tot parcursul vieții a identificat ca  acțiuni la nivel de țară pentru consolidarea îngrijirilor paliative următoarele:
a) Formularea și implementarea unor politici naționale care integrează serviciile de îngrijiri paliative bazate pe dovezi in fluxul continuu al asistenței medicale la toate nivelurile, pentru bolile cronice amenințătoare de viață, cu accent pe asistența primară, comunitară și pe îngrijirile la domiciliu;
b) Susținerea îngrijirilor paliative prin eforturi de promovare a unor politici de asigurare a dreptului universal la sănătate și la medicamentele esențiale, pe baza rezultatelor evaluărilor și pentru îmbunătățirea calității și siguranței îngrijirilor paliative;
c) Implementarea și monitorizarea recomandărilor din planul global de acțiune al OMS pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile 2013-2020 și asigurarea integrării acestora în sistemele de acoperire universală și de acces la medicamentele esențiale;
d) Asigurarea educației în îngrijirile paliative (inclusiv în privința aspectelor etice) la nivelul pregătiriide bază a medicilor și asistenților medicali și a personalului sanitar la toate nivelurile, în concordanță cu rolurile și responsabilitățile în cadrul serviciilor, precum și ca parte a dezvoltării resurselor umane;
e) Asigurarea accesului corespunzător la medicamentele controlate, cu minimizarea potențialului de uz ilicit și abuz, prin alinierea reglementărilor naționale și locale la ghidurile OMS pentru politicile referitoare la substanțele controlate;
f) Asigurarea accesului la îngrijiri paliative sub toate aspectele (suport medical de bază, suport psiho-social și spiritual pentru pacienți și familii), cu supervizarea corespunzătoare din partea personalului sanitar cu instruire specializată;
g) Stabilirea unor repere etice în asigurarea serviciilor de îngrijri paliative, în privința accesului echitabil și implicării comunității în politici și programe;
și  h) Parteneriatul între diferitele sectoare pentru realizarea de cercetări operaționale în îngrijirile paliative, inclusiv dezvoltarea unor medele cost-eficiente de îngrijire.

Beneficiari ai îngrijirilor paliative sunt: pacienţii de toate vârstele, adulți sau copii cu boli cronice progresive, cu suferință generată de simptome necontrolate și/sau probleme psiho-emoționale și/sau sociale și/sau spirituale şi/sau grad ridicat de dependenţă, precum și familiile acestora, pe toată perioada de îngrijire, inclusiv în perioada de doliu.

Îngrijirea paleativă se desfăşoară pe mai multe nivele: Nivelul 1 – Educarea și sprijinul pacientului pentru autoîngrijire; Nivelul 2 – Îngrijirile paliative de bază; Nivelul 3 – Îngrijirile paliative specializate.

Începand cu anul 2017, Ministerul Sănătății solicită tuturor furnizorilor de servicii specializate de îngrijiri paliative completarea anuală a unui chestionar de raportare a serviciilor specializate realizate în anul încheiat anterior. Chestionarul va fi pus la dispoziția furnizorilor prin Direcțiile de Sănătate Publică și pentru completare online, și va fi completat și transmis de către furnizori până la data de 31 ianuarie a anului ulterior celui încheiat spre Ministerul Sănătății, în atenția Comisiei de Paliație.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.