Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Financiar bancar Ştiri

Va fi lansată în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Petre Antonescu

În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României, începând cu data de 4 septembrie 2023, Banca Națională a României va lansa în circuitul numismatic o monedă din argint cu tema 150 de ani de la nașterea lui Petre Antonescu.

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Tot mai mulți români solicită certificatul de cazier judiciar în format on-line

Conform MAI peste 200.000 certificate de cazier judiciar au fost emise, în format on-line, în primele 7 luni de la operaționalizarea platformei MAI  destinate acestui serviciu.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Un muzeu de istorie pentru noua generație, la Cluj

Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei (MNIT) anunță, în calitate de beneficiar, că a lansat proiectul Complex Muzeal – Muzeul identităților și conflictelor transilvănene (MUTRA), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Valoarea totală a proiectului este de 145.849.275,59 lei și se desfășoară în perioada 01.10.2021 – 30.06.2026.

Categories
Articole Dreptul muncii

Răspunderea patrimonială a angajatului!

Conform Codului muncii, salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legătură cu munca lor.

În situaţia în care angajatorul constată că salariatul său a provocat o pagubă din vina şi în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o notă de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părţilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Ultimele decrete semnate de Președinte!

Președintele României, a semnat miercuri, 30 august 2023, următorul decret:

Categories
Ştiri Transporturi

Au început procedurile de expropriere pentru “Autostrada Sebeş – Turda”

Hotărârea nr. 760/2023 prevede modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de investiţii “Autostrada Sebeş – Turda ” .

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

UE. Alinierea anumitor țări în ceea ce privește măsurile restrictive având în vedere situația din Haiti

Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2023/1574 de modificare a Deciziei 2022/2319 a Consiliului.

Această decizie instituie un cadru dedicat pentru măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor și entităților responsabile de amenințarea păcii, stabilității și securității în Haiti sau de subminarea democrației și a statului de drept în această țară.

Categories
Învăţământ şi educaţie Ştiri

Comitet interministerial pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar

Decizia nr. 358/2023 prevede modificarea şi completarea Deciziei prim – ministrului nr. 46/2023 privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Comitetului interministerial pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar.

Comitetul este coordonat de şeful Cancelariei Prim – Ministrului, în calitate de preşedinte.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Profesii juridice Ştiri

Un nou Regulament de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare

Hotărârea nr. 135/2023 prevede aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Judiciare.

În cadrul aparatului propriu al Inspecţiei Judiciare funcţionează inspectori judiciari, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionari publici, personal contractual şi specialişti IT.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Învăţământ şi educaţie Protecţie socială Social Ştiri

Campanie de informare și prevenție a consumului de tutun. Fumatul nu te face mare!

La sediul Ministerului Educației s-a desfășurat evenimentul de semnare a unui protocol de colaborare, în vederea demarării Campaniei de informare și prevenție a consumului de tutun și a utilizării dispozitivelor electronice de furnizare a nicotinei în rândul elevilor, Fumatul nu te face mare!.