Categories
Notari Profesii juridice Ştiri

Regulament privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor

Regulamentul privind numirea în funcţii de conducere a procurorilor a fost aprobat de Hotărârea nr. 506/2023.

Categories
Articole Cooperare şi relaţii cu alte state Protecţie socială

Sprijin financiar se acordă cetățenilor ucraineni!

Hotărârea nr. 368/2023 prevede stabilirea cuantumului, condiţiilor şi a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie

Măsuri în derularea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”

OUG nr. 28/2023 prevede stabilirea unor măsuri în derularea Programului naţional de investiţii “Anghel Saligny”.

La propunerea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Guvernul a decis includerea, în Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, a lucrărilor de regenerare a spațiilor publice din zona Unirii, prin finanțarea lucrărilor de consolidare și reabilitare a planșeului de acoperire a râului Dâmbovița în Piața Unirii.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Domeniul energetic Economie Ştiri

Termene pentru depunerea cererilor de emitere a acordurilor de finanţare!

OUG nr. 29/2023 prevede modificarea art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2022 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat întreprinderilor din sectoarele considerate a fi expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din cauza costurilor indirecte semnificative pe care le suportă efectiv ca urmare a transferării costurilor emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul energiei.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Autorităţile administrației publice trebuie să asigure delegarea serviciilor de sortare şi tratare a deșeurilor!

OUG 30/2023 prevede modificarea art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Se propune revizuirea legislației UE în domeniul farmaceutic!

Comisia propune revizuirea legislației UE în domeniul farmaceutic – cea mai mare reformă din ultimii 20 de ani – pentru a o face mai suplă, mai flexibilă și mai adaptată la nevoile cetățenilor și întreprinderilor din întreaga UE.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Economie Ştiri

Proiectele finanțate prin Programul Tranziție Justă 2021 – 2027 vor sprijini sectorul antreprenorial productiv

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat în consultare publică, primele ghiduri ale solicitantului pentru două apeluri de proiecte ce vor fi finanțate printr-un program aferent perioadei 2021 – 2027.

Categories
Economie Ştiri

BNR. Indicatori monetari – martie 2023

Masa monetară în sens larg a înregistrat la sfârșitul lunii martie 2023 un sold de 613 957,0 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,3 la sută față de luna februarie 2023, iar în raport cu martie 2022 s-a majorat cu 8,2 la sută.

Categories
Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Unitățile administrative pot solicita contractarea de împrumuturi!

Unităţile/Subdiviziunile administrativ – teritoriale pot solicita, inclusiv pentru instituţiile publice finanţate integral din bugetul local, de la Ministerul Finanţelor, în cursul anului 2023, până la data de 1 august 2023, contractarea de împrumuturi din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Internaţional Ştiri

Comisia propune noi norme de guvernanță economică adaptate exigențelor viitorului

Comisia Europeană a prezentat propuneri legislative pentru implementarea celei mai cuprinzătoare reforme a normelor de guvernanță economică ale UE din perioada de după criza economică și financiară.

Obiectivul central al acestor propuneri este de a consolida sustenabilitatea datoriei publice și de a promova o creștere durabilă și incluzivă în toate statele membre, prin reforme și investiții.