Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

OUG nr. 18/2023 prevede cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar – bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Actul normativ aprobat stabilește cadrul de participare, alături de instituțiile dedicate ale Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), a unor instituții financiar-bancare din România, în procesele de verificare preliminară administrativă și la fața locului asupra cheltuielilor efectuate de beneficiarii de finanțare.

Astfel, potrivit noutăților, ordonanța de urgență reglementează următoarele aspecte:
-cerințele minime de eligibilitate pentru instituțiile financiar-bancare participante;
-prevederi aplicabile proiectelor finanțate prin Axa Prioritară IV – „Investiții în activități productive” POC 2014 – 2020; rolul partenerului bancar;
-prevederi aplicabile proiectelor finanțate prin Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor, Investiția I3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Planul Național de Redresare și Reziliență (C9.I3.M1); rolul partenerului bancar, mecanism de implementare și obligații ale beneficiarilor.

Cadrul legal instituit prin această ordonanță de urgență va permite desfășurarea unui flux financiar și tehnic în procesul de autorizare și derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor de finanțare gestionate de MIPE.

Totodată, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va încheia un acord de parteneriat cu Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică ICI București, pentru a primi asistență tehnică de specialitate în procesul de evaluare a soluțiilor de digitalizare cu un grad înalt de complexitate, implementate în cadrul proiectelor finanțate prin PNRR, pentru care MIPE are rolul de coordonator de reformă și investiții, în cadrul căruia vor fi stabilite drepturile și obligațiile celor două părți.